I misbrugets fangarme - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Børn & unge
Kursus

I misbrugets fangarme

Viden om ADHD og behandling – hvad ved vi om dette område, og hvorfor får flere diagnosen?

misbrugets fangarme

ADHD og rusmidler – hvordan skal vi forstå og håndtere det?

Alt for mange unge med ADHD har udviklet et misbrug for at mestre hverdagens udfordringer. Et misbrug, der fungerer som selvmedicinering, i kraft af rusmidlernes dulmende effekt på virvaret af sanseindtryk og uroligheder. De unge oplever, at misbruget dæmper symptombilledet på den korte bane, men på lang sigt kan rusmidlerne forstærke kernesymptomerne på ADHD og derfor medføre svære problemer og komplikationer – psykisk, kognitivt, fysisk og socialt.

En livsopgave at holde ADHD i skak

Det er en kendsgerning, at pædagogiske redskaber er ineffektive, hvis ikke unge med ADHD er medicinerede. Samtidig er psykosocial behandling uvurderligt, idet medicinsk behandling typisk ikke kan stå alene. Det øger kompleksiteten af arbejdet med de unge, og derfor kræver misbrug, selvmedicinering og ADHD fuldt fokus
- hvad og hvornår går det galt, og hvordan kan vi hjælpe de unge?
misbrugets fangarme

Den fagprofessionelle indsats

Såvel ADHD som brug af rusmidler er ofte noget, der kalder på myter og misforståelser. Og ikke mindst følelsen af afmagt – både hos de unge, men også hos hjælpesystemerne rundt om dem. Derfor er det nødvendigt, at vi som fagprofessionelle råder over tilstrækkelig viden, tilgange, værktøjer og metoder, når vi skal samarbejde med de unge om en bedring i deres liv. Derudover forudsætter det indsigt i dynamikkerne mellem ADHD, rusmidler og de professionelle rundt om de unge.
Kursus_single_1000x1000px_I misbrugets fangarme_2

Dagens fokuspunkter

I løbet af kursusdagen tager cand.psych. Steen Guldager fat i 3 afgørende niveauer i arbejdet med unge med ADHD, der benytter sig af rusmidler:

Det menneskelige
Problemerne set fra de unges perspektiv: hvordan oplever de unge os fagprofessionelle som hjælpesystem? Hvad efterlyser de? Og hvordan får vi etableret relationsarbejde på kort tid, den konstruktive, ægte og gensidige samarbejdsrelation med de unge?

Det faglige
Viden om ADHD og behandling – hvad ved vi om dette område, og hvorfor får flere diagnosen? - Viden versus myter og misforståelser. Kan vi få en tættere fortrolighed med de unge om deres brug af rusmidler? - Skal vi udrede og starte med at behandle symptomer som følge af rusmidler før, vi udreder og arbejder med ADHD? Eller omvendt?
Hvornår behandler vi symptom i stedet for årsag?

Hvordan får vi i den helt konkrete hverdag udredt og behandlet? Og hvordan er samspillet mellem medicinsk behandling og den psykosociale behandling?

Samarbejdet med og rundt om borgeren
Organisatoriske nødvendigheder i form af samarbejdet mellem involverede parter, herunder borger, kommune, regionspsykiatri m.fl.

Hvordan støtter og håndterer vi den unges overgang til voksenområdet i kommunen?
Kursus_single_1000x1000px_I misbrugets fangarme_3

Underviser

Underviser_280x400px_Steen Guldager
Klik for at se
Underviser_280x400px_Steen Guldager
Steen Guldager
cand. psych.
Steen Guldager har i 30 år arbejdet med stof- og alkoholmisbrugere. Med sine 30 års erfaring har Steen Guldager stor viden og er en faglig kapacitet vedrørende unge med ADHD og misbrug.

Han har bl.a. bidraget til afsnittet om dobbeltdiagnoser i de Nationale Retningslinjer for den Sociale Stofmisbrugsbehandling. Hans viden om ressourcesvage misbrugere kommer bl.a. fra arbejde som afdelingsleder på et værested for stof- og alkoholmisbrugere på gadeplan, samt som centerleder på Center for Misbrugsbehandling i Aarhus Kommune og som medlem af Narkotikarådet. I dag er han selvstændig med firmaet Socialpsykologisk Center.

Siden 2007 har Steen Guldager arbejdet landsdækkende for Socialstyrelsen/VISO med nogle af de sværeste sager på området.

Praktisk information

Afholdelser foregår på hhv. Scandic Aarhus Vest og Scandic Glostrup
Den 17. september 2019 på Scandic Aarhus Vest
Den 24. september 2019 på Scandic Glostrup
Begge dage kl. 9.00-16.00
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Gratis parkering
Du får deltagerbevis på dagen
Scandic Aarhus Vest
Scandic Aarhus Vest
Den 17. september 2019
Scandic Glostrup
Scandic Glostrup
Den 24. september 2019
Uddybet tid og sted
Kurset afholdes to steder i landet.
Den 17. september 2019 på Scandic Aarhus Vest
Den 24. september 2019 på Scandic Glostrup

Begge dage kl. 9.00-16.00

Du får deltagerbevis på dagen.
Prisen:
Pris for deltagelse kr. 2.950,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads på under Loyalitetsrabat.
Sign up til vores mailliste og få 10% yderligere i rabat.