Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn - Seminarer
Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn

Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn

GRATIS fyraftensmøde: Red Barnet har gennemført et projekt, som belyser i hvilket omfang kvinder udøver vold og begår seksuelle overgreb mod børn. Få ny viden i dag!
Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn. 


Kom på GRATIS fyraftensmøde med Red Barnet og Seminarer.dk. OBS: Der er en begrænset mængde pladser! 

Red Barnet har gennemført et projekt, som belyser i hvilket omfang og på hvilken måde kvinder udøver vold og begår seksuelle overgreb mod børn.

Når der er tale om vold i familien, er der som regel altid fokus på, at det er manden der udøver volden. De seneste undersøgelser fra SFI og Børnerådet, hvor de har spurgt unge fra 7. og 8. klasse, viser at moderen i familien lige så hyppigt er den, der står for opdragelses- og ’hverdagsvolden’ mod børnene. Det fremgår også af årsstatistikken fra børnehusene, at mor er den mistænkte i mange voldssager.

Pædofili og seksuelle overgreb mod børn forbindes ligeledes med at mændene er gerningsmændene. Det er som regel også tilfældet, men mange undersøgelser og også tal fra børnehusene viser, at også kvinder begår seksuelle overgreb. Undersøgelser viser desuden, at der er en tendens til at befolkningen og fagfolk overser eller bagatelliserer de seksuelle krænkelser, når de begås af en kvinde.

Betyder vores forhåndsindstillinger og rutiner, at der er børn, som bliver overset eller ikke troet på? Det vil Red Barnet belyse nærmere og også udfordre vores ofte ureflekterede tilgang til denne type sager.

Red Barnet har udgivet et særligt temahæfte om emnerne, som deltagerne vil få udleveret.

Målgruppe

Mødet er relevant for alle, der arbejder på børne- og ungeområdet. Alle lige fra pædagoger, lærer, sundhedsplejersker, socialpædagoger, ressourcepædagoger, tandlæger, familieplejer, sagsbehandlere, sygeplejersker, børnelæger eller psykologer.

seksuelle overgreb

Undervisere

GItte-JakobsenGitte Jakobsen er socialrådgiver, cand. scient. soc. og seniorrådgiver ved Børns Beskyttelse, Red Barnet. Gitte har 20 års erfaring fra arbejdet med udsatte børn og familier kommunalt og regionalt. Hun har i mange år arbejdet med voksne med senfølger efter tidlige barndomstraumer.

Siden 2012 har hun været ansat i Red Barnet med fagligt fokus på vold og seksuelle overgreb på børn – herunder især it-relaterede seksuelle overgreb.

Kuno Sørensen er cand. psych., autoriseret og specialistgodkendt i psykoterapi med børn og unge. Ansat som seniorrådgiver ved Børns Beskyttelse, Red Barnet.

Kuno har gennem mange år arbejdet med udsatte børn og familier i kommuner, amter og børnepsykiatri. Siden 2001 har han været ansat i Red Barnet med fagligt fokus på vold og seksuelle overgreb på børn, herunder især it-relaterede seksuelle overgreb samt børn og unges sociale liv online.

Priser

Fyraftensmøderne er helt gratis og er på 2 ½ times varighed. Det er inklusiv forplejning i form af vand, kaffe, te og kage til alle deltagere.