Mindfulness overbygningsuddannelse - Trin 3 - Train The Trainer - Hold 7 - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Mindfulness overbygningsuddannelse – Trin 3 – Train The Trainer – Hold 7

Denne overbygningsuddannelse henvender sig til Mindfulness-instruktører og andre, som ønsker at udforske og udvikle egen mindfulnesspraksis.
400x292px_Mindfulness_TRIN-3_2017

Mindfulness Trin 3 – TRAIN THE TRAINER

Få supervision og faglig sparring på din Mindfulnesspraksis

Det er afgørende for dit faglige arbejde med Mindfulness, uanset om du arbejder med borgere, medarbejdere eller kolleger, at du modtager supervision og undervisning. For det er her, at du har mulighed for at vedligeholde, videreudvikle og ikke mindst kvalitetssikre dine kompetencer. Det er her, du øger din egen tryghed ved at anvende Mindfulness professionelt, og det er her, du får skærpet dit udbytte af de redskaber, du optræner gennem Mindfulness.

Indhold

Seminarer.dks overbygningsuddannelse er udviklet i tæt samarbejde med klinisk psykolog, Anne Dorthe Hasholt, som har stor erfaring i at anvende Mindfulness i sit daglige arbejde som psykolog og fra sin tid som psykolog på Smertecenter Syd.

Igennem hele uddannelsen går supervision hånd i hånd med erfaringsudveksling med andre Mindfulnessinstruktører. Der etableres foraer ud fra jeres faglige valg og interesser, så I har mulighed for at udveksle erfaringer, gå i dybden med udvalgte udfordringer og få bragt jeres samlede erfaringer i spil. Det er vigtigt, fordi I skal kunne tilpasse Mindfulnesstræningen til netop den målgruppe, I arbejder med.  

Udbytte

I løbet af uddannelsens to moduler er der fokus på vedligeholdelse og træning af allerede opnåede kompetencer, samt at bygge oven på disse med ny viden og nye redskaber. Du får bl.a.:

Derudover får du en vigtig introduktion til anvendelse af Mindfulness inden for retningen Compassion Focused Therapy (CFT). CFT er en mere støttende form for Mindfulness træning til de særligt sårbare og udfordrede borgere, der har stor udfordring i hjernens balance mellem trusselssystemet og tryghedssystemet, som er afgørende for selvberoligelse, følelsesregulering og funktionsniveau.

Uddannelsens opbygning

Der er lagt stor vægt på, at der gennem hele uddannelsen veksles mellem teori, intensiv træning, supervision og erfaringsudveksling. Du får bl.a. mulighed for at opleve og træne guidede og uguidede meditationer, yogaøvelser samt Silens og Mindful walking i den omkringliggende natur. Alt sammen med det formål at gøre dig endnu bedre til at spejle og rumme mennesker med mange forskellige og ofte udfordrende problemstilling, og hvor resultatet af kontakten og den faglige intervention er betinget af din ro og ægte forankring i tryghedssystemet.

Deltagerforudsætning

Det er ikke et krav, at du har taget Seminarer.dk’s Mindfulness uddannelse. Men du skal have taget en MBCT (Mindfulness Based Cognitiv Therapy) grunduddannelse, så du kan formidle og træne andre i Mindfulness efter det internationale ”8 ugers program” af Segal, Williams og Teasdale.

Er du i tvivl, så ring til os på 66159043 og spørg efter Anne Kathrine Mølgaard.

Underviser

Anne Dorthe Hasholt, klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og Mindfulness-baseret kognitiv behandling. Anne Dorthe Hasholt har stor praktisk erfaring i at anvende Mindfulness i sit daglige arbejde og fra hendes tid som psykolog på Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital. I dag fordeler hun sin tid mellem sin klinik, arbejdet på Hospice i Svendborg og undervisning og foredrag.

Hun er en rutineret underviser med stor indlevelsesevne og en blændende formidler på et højt fagligt niveau. Anne Dorthe Hasholt underviser også på Seminarer.dk’s uddannelser i Kognitiv terapi og metode og Compassion Focused Therapy.


Det siger tidligere deltagere på Trin 3:

“Fedt at blive mødt der hvor man er, og med hvad man har brug for”

“Kompetent og altid fantastisk udviklende og bevidst skabende proces”


Pris

Prisen inkluderer deltagelse og undervisningsmaterialer, ophold i dejlige enkeltværelser og forplejning (ekskl. drikkevarer). Prisen er eksl. moms