Play Intelligence - Seminarer
Play Intelligence

Play Intelligence

Sæt legen i centrum for læring og inklusion Som de første i Danmark har vi udviklet et seminar om læringsteorien Play Intelligence. For leg er ikke bare. Leg er en intelligens, der påvirker alle vores intelligenser. Og forskning har vist, at Play Intelligence udvikler kreative, selvstændige og ansvarsfulde børn. Men også at den reducerer stress, mobning og isolation. Tilmed kan læringsteorien implementeres, uanset om du arbejder med almen- eller specialpædagogik, terapi eller undervisning.
Seneste forskning viser, at jo mere og bedre du leger, jo mere intelligent bliver du, jo mere lærer du, og jo mere ny viden skaber du. Legen er dermed afgørende og det nødvendige mantra i vores tilgang til børn og unge.

Men hvordan kan vi med leg fremme kreativitet, læring og inklusion? Hvordan kan legen styrke børn og unges evne til at kommunikere, reflektere og samarbejde? Og modvirke stress og isolation? Hvad kan meningsfuld inddragelse af ny teknologi bidrage med i forhold til læring? Sidst men ikke mindst, hvad kræver det af os som pædagoger, terapeuter og un-dervisere?

Svarene får du på seminaret, hvor den internationale læringsteoretiker James Findlay introducerer sin spritnye teori om Play Intelligence. Play Intelligence signalerer et vigtigt paradigmeskift indenfor pædagogik og undervisning, idet teorien grundlæggende forandrer den måde, vi forstår læring og dermed udvikling på. Nærmere bestemt er Play Intelligence en ny læringsstil, der placerer legen i centrum for læring.

Play Intelligence legaliserer med andre ord retten til at lege, uanset om det er indenfor almen eller specialpædagogik, terapi og undervisning.

Indhold – fra teori til praksis

På seminaret redegør James Findlay for baggrunden for teorien og demonstrerer dens struktur og funktion og relation til eksempelvis teorierne om de mange intelligenser. Der-udover giver James Findlay indsigt i, hvordan vi skaber en kultur, hvor læring er funderet på leg, og hvor børn og unge tager ejerskab for egen ´forskning´, egne eksperimenter, krea-tive tiltag, samarbejde, kommunikation og mestring i alle retninger. Men det kræver, at vi tør give slip på traditionelle læringsstrategier og dermed åbner op for nye roller i vores ar-bejde for at fremme læring, kreativitet og inklusion.

Udbytte

Indsigt i:

Redskaber til, hvordan du:

Introduktion til, hvordan du:

Inspiration til, hvordan du:

Fakta

Forskningen viser, at Play Intelligence modvirker og reducerer stress, mobning og isolation og er en yderst effektfuld metode i forhold til at fremme:

Underviseren

James Findlay, læringsteoretiker og filosof, BA i psykologi. Udvikler af den banebrydende teori Play Intelligence, som for nylig er kommet i internationalt søgelys. Forfatter til kom-mende bog Play Intelligence – from IQ to PI.

James byder på en inspirerende indgangsvinkel til forholdet mellem leg, intelligens og læring og leder os gennem en af de mest overraskende teorier om intelligens til dato – teorien om, at den menneskelige intelligens i basal forstand leger.

James Findlay taler let forståeligt engelsk og delvist dansk på dagen.

Pris

Pris pr. deltager er kr. 2685,-, der dækker materiale, morgenmad, frokost inkl. én vand og kaffe/te samt andre forfriskninger dagen igennem. Med nyhedsmail- og kollegarabat, jf. nedenfor, er pris pr. deltager kr. 2148,-. Priserne er ekskl. moms.

Der gives 10 % personlig rabat (før moms) til deltagere, som senest på tilmeldingstids-punktet har tilmeldt sig vores nyhedsmail på www.seminarer.dk. Der kan yderligere opnås 10 % rabat på den samlede pris ved samtidig tilmelding af tre eller flere deltagere fra samme arbejdssted.