Relationel koordinering i praksis - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Relationel koordinering i praksis

Introduktion til implementering af relationel koordinering i praksis. Få viden og redskaber til at opstarte nye systematiske processer!
400x292px_relationel-koordinering
Introduktion til implementering af relationel koordinering i praksis

Relationel koordinering – styrk det tværprofessionelle samarbejde om kerneopgaven   

Koordinering, kommunikation og samarbejde er blevet et afgørende grundvilkår for at kunne løse kerneopgaven i en fælles opgaveløsning. Relationel koordinering er derfor mere aktuel end nogensinde før, og som leder er det din opgave at bringe de rette forudsætninger i spil for, at relationel koordinering lykkes i praksis.

Spørgsmålet er, hvordan du som f.eks. afdelingsleder både implementerer og leder forandrings- og arbejdsprocesser, der understøtter relationel koordinering i praksis? Og hvordan du sikrer øget kvalitet af kerneopgaven ved fælles opgaveløsning på tværs af faglige funktioner, afdelinger, sektorer, og organisationer?

Har du brug for inspiration til, hvordan du omsætter gode hensigtserklæringer til virkelighed? På kursusdagen giver udviklingskonsulent Signe Sundberg dig viden og konkrete praksisredskaber til, hvordan du knækker koden til at komme godt fra start med at få implementeret relationel koordinering i praksis.

Dagen henvender sig til dig, der er afdelingsleder, koordinator, teamleder, funktionsleder eller lign. inden for børne- og ungeområdet. 

Styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde

For at lykkes med relationel koordinering og dermed samarbejdet, er det afgørende, at vi ved, hvad vi skal samarbejde om, og hvor snitflader for den fælles opgaveløsning mellem borgerne og medarbejderne er. Det tværprofessionelle samarbejde er vigtigt for kvaliteten af de løsninger, vi kommer frem til for udsatte børn og unge. Men det skal starte et sted,og det er hos dig som leder.

Implementering af relationel koordinering i praksis – men hvordan?

På kursusdagen får du redskaber til at opspore de potentialer, der er i spændingsfeltet mellem faligheder, udsatte børn- og unge samt deres familier og i samarbejdet mellem myndighed og det udførende led. Ikke mindst kommer du til at identificere snitflader i den fælles opgaveløsning. Dagen tager afsæt i den virkelighed, du befinder dig i, og du får mulighed for at undersøge og se din organisation i et nyt perspektiv.  

Dagen består af en kombination af oplæg og konkrete opgaver, hvor samarbejdet om den fælles opgave bringes i spil ud fra dit ledelsesperspektiv og din afdeling/organisation. Du kommer derfor til at gå styrket hjem med både viden og redskaber til at opstarte systematiske processer for relationel koordinering i din organisation.  

Dagens udbytte:

Ved deltagelse på denne kursusdag får du:

Dagens underviser:

Signe Sundberg, faglig udviklingskonsulent ved Københavns Kommune. Signe Sundberg har en mastergrad i “Social Entrepreneurship and Innovation” fra Roskilde Universitet. I 13 år har hun arbejdet med udsatte børn og unge. Kombinationen af Signe Sundbergs praksiserfaring og daglige virke som udviklingskonsulent betyder, at hun har en bred erfaring med at bringe praksis i spil under store udviklingsprocesser. Samtidig har hun et særligt øje for at udvikle og se muligheder i praksis samt at bringe det i spil på en ny og værdiskabende måde.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen