Samlermani - Diagnosen, behandlingsmetoder og samarbejdet med borgeren
Header_Samlermani

Samlermani – få viden om den nye diagnose, behandlingsmetoder og samarbejdet med borgeren

Samlermani er en kompleks diagnose – bl.a. fordi den ofte sameksisterer med andre diagnoser. Så hvordan kan du bedst forstå og hjælpe borgere, som lider af samlermani? Dét får du stærke bud på fra psykoterapeut Kamilla Albek og supervisor Eva Zeuthen.

Ved at være med på denne kursusdag får du bl.a.:

 • En almenpsykologisk forståelse af diagnosen, herunder genetiske faktorer, komorbiditet og behandlingsmuligheder
 • Kendskab til forsvarsmekanismer og manglende sygdomsindsigt samt selvobservation i relationen
 • En praksisnær introduktion til recovery-tankegangen i relation til samlermaniproblematikker
 • Nyeste forskning på området, hvor en ny behandlingsmetode bliver præsenteret
 • Redskaber til at optimere dialogen og samarbejdet med mennesker med en samlermanidiagnose
 • Viden om egenomsorg og psykologisk ilt

Rul længere ned på siden her, og få mere at vide om kurset

Bjerge af, hvad der umiddelbart synes som ubrugeligt skrammel, hober sig op i et hjem, der er blevet stort set ufremkommeligt.  

Mennesker med samlermani er ofte omgivet af så store mængder af ting, at deres hverdag og livsudfoldelse bliver udfordret. For dem kan ting, som ellers ligner noget, de bare skulle skille sig af med, have en reel værdi. Genstandenes tilstedeværelse kan skabe tryghed hos borgeren og er ofte en måde at håndtere svære følelser, manglende tætte relationer eller tilknytning.  

Ofte sameksisterer samlermani med andre diagnoser eller lidelser, og det kan derfor være komplekst for fagprofessionelle at sætte ind det rigtige sted. Første skridt henimod at kunne give bedre støtte og hjælp er forståelsen af netop den kompleksitet, man står overfor. Når man har den forståelse, er det også vigtigt at blive klogere på sig selv og egne dynamikker i samspillet med borgeren, da relationen her er særlig vigtig – og fordi det kan være følelsesmæssigt drænende at være i denne relation. 

Hjælp borgere med komplekse udfordringer 

Vær med på denne kursusdag, hvor psykoterapeut Kamilla Albek og supervisor Eva Zeuthen sætter fokus på samlermani og de komplekse dynamikker diagnosen rummer – og ikke mindst på de udfordringer, som kan opstå i mødet mellem borgere med samlermani og den fagprofessionelle. På dagen får du nyeste viden om diagnosen, og du bliver præsenteret for en helt ny behandlingsmetode. 

Med fra dagen tager du: 

 • En almenpsykologisk forståelse af diagnosen, herunder genetiske faktorer, komorbiditet og behandlingsmuligheder 
 • Viden om begreberne skam og stigmatisering, så du kan komme tættere på de mennesker med diagnosen, du hjælper  
 • Kendskab til forsvarsmekanismer og manglende sygdomsindsigt samt selvobservation i relationen 
 • En praksisnær introduktion til recovery-tankegangen i relation til samlermaniproblematikker 
 • Nyeste forskning på området, hvor en ny behandlingsmetode bliver præsenteret 
 • Redskaber til at optimere dialogen og samarbejdet med mennesker med en samlermanidiagnose 
 • Viden om egenomsorg og psykologisk ilt   

Dagen er en blanding af oplæg og gruppeworkshop, hvor vi går i dybden med konkrete redskaber og får sat praksis på det lærte.

Målgruppe:

Kurset er relevant for alle fagpersoner, der arbejder rundt om mennesker med samlermaniproblematikker, hvor det opleves udfordrende både at forstå, hjælpe og selv at kunne være i relationen til borgeren. Det kan eksempelvis være socialpædagogisk personale, §85-medarbejdere, rottefængere, sosu-hjælpere eller fagpersonale, der har med komplekse borgere at gøre.

 

Dagens underviser

Eva Zeuthen
Klik for at se
Kamilla Albek
Klik for at se
Eva Zeuthen
Eva Zeuthen Andersen
RECOVERYKONSULENT OG SUPERVISOR
Eva Zeuthen Andersen er cand. mag og uddannet i narrativ samtalepraksis og supervision. Hun har 20 års erfaring med recovery, hvor de sidste de seneste 10 år har været som recoverykonsulent i Gladsaxe Kommune. Her hun udviklet og undervist på recoveryorienterede kurser og superviserede medarbejdere på det psykosociale område i at anvende den recoveryorienterede tilgang i deres arbejde. Eva Zeuthen Andersen har indgående kendskab til de konkrete måder, fagprofessionelle kan anvende, når de står med en borger, der har psykiske problemer og også arbejde med de sociale konsekvenser, der følger med.
Kamilla Albek
Kamilla Albek
PSYKOTERAPEUT
Kamilla Albek er psykoterapeut og efteruddannet i pædagogisk psykologi. Hun har 10 års erfaring fra socialpsykiatrien, hvor hun har arbejdet med både børn, unge og voksne. Kamilla Albek har specialiseret sig i samlermani og underviser og holder foredrag for fagprofessionelle om emnet. Derudover tilbyder hun støtte og vejledning til pårørende af mennesker med samlermani. Med en stor erfaring og viden om samlermani, er Kamilla Albek særligt optaget af, hvordan man kan få brudt nogle af de tabuer, der hører sig til diagnosen.
TID & STED:
Det sker:
Den 14. juni 2024 på Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00-15.30
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.