Skam - Få viden om neurobiologien, skadevirkninger og relationsskabende samspil - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Børn & unge
Kursus

Skam – Få viden om neurobiologien, skadevirkninger og relationsskabende samspil

Det er en kendsgerning, at skam, psykisk sygdom og mistrivsel går hånd i hånd. Få ny viden med dette kursus. 

skam

Har dine borgere mistet sig selv?

Det er en kendsgerning, at skam, psykisk sygdom og mistrivsel går hånd i hånd.

Skam er både en fysiologisk og psykologisk tilstand, der blokerer adgangen til sunde kernefølelser som eksempelvis vrede, sorg eller glæde. Skam beskytter den inderste sårbarhed, registrerer enhver form for forkerthed og munder ud i en selvbeskyttende adfærd. For sårbare borgere – børn som voksne – kan følelsen af overvældende forkerthed blive den styrende faktor i livet.

En tilstand, som i værste fald udvikler sig til en kronisk tilstand, og dermed fastholder borgeren i en psykisk sårbar tilstand.
Skam

Du kan skamme dig så meget, at du mister dig selv

Har du til daglig berøringsflade med borgere – børn som voksne – , hvor skam har overtaget, og hvor følelsen af, at deres genspejling ikke stemmer overens med deres selvbillede? Her kan du være med til at hjælpe dine borgere med at få en forståelse af, hvad skam er, og hvordan den påvirker dem psykisk. Herunder hvordan borgerne selv kan styre skammen, så de ikke mister sig selv i den.
Kursus_single_1000x900px_Skam_3

Indhold

På denne temadag, ser vi på, hvordan skam påvirker borgerne i forhold til deres egen forståelse af sig selv og hvordan den bliver en styrende faktor i forhold til borgerens samlede selvbillede. Vi går bag om skammen og ser på skammens neurobiologi:

  • - hvordan skammen er med til at nedbryde hjernen
  • - skammens manglende skelnen på kritik og selvkritik mellem de ydre eller indre farer samt
  • - hvordan nervesystemet nedbrydes og hæmmer evnen til at tænke, reflektere og mentalisere

  • Vi går også niveauet dybere ned i neurobiologien og ser på toksisk skam, som er en ubevidst form for skam – resultatet af at blive mødt med foragt i de tidlige tilknytningsrelationer – og som bidrager til at forstyrre og skade selvforståelse, selvværd og foranlediger kronisk indre uro.

    Du får således viden, der er med til at hjælpe dig videre i dit arbejde med borgere, hvor skammen er en styrende del af deres liv.
Kursus_single_1000x1000px_Skam

Inge Holm indleder dagen med at give dig:

Viden om toksisk skam i tilknytningsteoretisk perspektiv med afsæt i moderne neurovidenskab
Indblik i skammens neurobiologi Indføring i tidlige familiedynamikker, der ligger til grund for toksisk skam
Kendskab til, hvordan skam viser sig i relationer

Lars J. Sørensen afrunder dagen med at give dig:

viden om hvilken rolle skam, skyld, selvværd og selvtillid spiller for vores menneskelige udvikling
Skadevirkningerne af ikke at blive mødt i sine følelser af forkerthed og skam (den største faktor bag psykisk sygdom)
Kendskab til de ydre og indre samspil, der skaber relation, nærvær og tilknytning i forhold til borgerens selvforståelse og værdsættelse af sig selv

Undervisere

Underviser_280x400px_Inge Holm
Klik for at se
Underviser_280x400px_Lars J. Sørensen
Klik for at se
Underviser_280x400px_Inge Holm
Inge Holm
Psykoterapeut (MPF) siden 2012
Inge Holm har endvidere en master i psykologi fra Roskilde Universitet samt omfattende efteruddannelse indenfor stress og traumer samt parterapi. Inge Holm arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut i egen klinik og er endvidere forfatter til en række bøger bl.a. “Den indre uro” (2017).
Underviser_280x400px_Lars J. Sørensen
Lars J. Sørensen
Chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland fra 1979 til 2015, forfatter og foredragsholder
Lars J. Sørensen har arbejdet med psykoterapi både i psykiatrien og privat praksis og har igennem mange år været underviser på forskellige psykoterapeutuddannelser. han har udgivet bøgerne “Skam – medfødt og tillært. Når skam fører til sjælemord.” (2013) og senest har han udgivet bogen “Selvglad – om menneskers livslange ægteskab med sig selv” (2018).

Afholdelsessted:

Kurset afholdes på hhv. Scandic Aarhus og Scandic Glostrup
Den 8. oktober 2019 på Scandic Aarhus Vest
Den 9. oktober 2019 på Scandic Glostrup
Undervisning kl. 9.00-16.00
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Du modtager deltagerbevis på dagen
Scandic Aarhus Vest
Scandic Aarhus Vest
Rytoften 3, Aarhus
Scandic Glostrup
Scandic Glostrup
Roskildevej 550, Brøndbyvester
Uddybet tid og sted
Kurset afholdes 2 steder i landet - vælg mellem:
Den 8. oktober 2019 på Scandic Aarhus Vest
Den 9. oktober 2019 på Scandic Glostrup

Begge dage kl. 9.00-16.00
Prisen:
Pris for deltagelse kr. 2.950,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder.
Sign up til vores mailliste og få 10% yderligere i rabat.