Specialistuddannelse for myndighedssagsbehandlere - Modul 4 - HOLD 3 - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Specialistuddannelse for myndighedssagsbehandlere – Modul 4 – HOLD 3

En specialistuddannelse der sætter dig i stand til at løse de mange opgaver, der følger med myndighedsrollen både teoretisk, praktisk og kommunikativt.
400x292px_Specialistuddannelse
En specialistuddannelse der sætter dig i stand til at løse de mange opgaver, der følger med myndighedsrollen både teoretisk, praktisk og kommunikativt.

Quick navigation

Specialistuddannelse for myndighedssagsbehandlere – bliv specialist i børnesager

Specialistuddannelsen for sagsbehandlere på børn- og ungeområdet er en intensiv, højt specialiseret og særdeles praksisnær uddannelse, der er skræddersyet til dig, der arbejder med børnesager som myndighedssagsbehandler. Du bliver med uddannelsen specialist i børnesager.


VIDEO: Bliv introduceret til uddannelsen af Bente Adolphsen


Juridisk konsulent og ekspert i børnesager, Bente Adolphsen forklarer bl.a., hvorfor det er vigtigt at uddanne specialister i børnesagsbehandling.


Gennem denne uddannelse arbejder vi tæt på de enkelte paragraffer og forholdene mellem eksempelvis serviceloven, straffeloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsretten.

Vi sætter fokus på, hvordan vi skriver en afgørelse, læser og vurderer en psykologundersøgelse samt hvordan vi udarbejder en handleplan og opstiller mål, der lever op til kravene i lovgivningen.

Derudover sætter vi fokus på samtalen med barnet og familien og den vigtige inddragelse af netværket og primærsektoren. Dertil kommer meget, meget mere.

Lær af de førende specialister i børnesager

Til at undervise har vi håndplukket nogle af landets absolut førende specialister, så du kan være helt sikker på at få maksimalt udbytte af uddannelsen. Mød bl.a. en af Danmarks førende jurister inden for udsatte børn og unge og en ekspert i arbejdet med anbragte børn og det vellykkede efterværn.

Uddannelsen forløber over 4 intensive moduler.

Opbygning og indhold

MODUL 1 – Forebyggelse, inddragelse og kommunikation

Uddannelsens første modul tegner først og fremmest linjerne for hele uddannelsens fundament. Vi går i dybden med børnereglerne i teori og praksis og arbejder hen imod at skabe klarhed over det vigtige indledende arbejde efter en underretning eller henvendelse.

Modulet sætter derudover fokus på den vigtige inddragelse af familien og barnet i processen.Derudover får du inspiration til at arbejde løsningsfokuseret og Signs of Safety redskaber til en ligeværdig og resultatorienteret kommunikation og samarbejde med forældre og netværk.

MODUL 2 – Systematisk sagsoplysning – § 50 undersøgelsen

På modulet sætter vi fokus på oplysningen af sagen og omsætter det teoretiske fundament omkring § 50 undersøgelsen til værdifuld praksis. Modulet starter med den juridiske forståelse af undersøgelsesarbejdet i forbindelse med § 50 undersøgelsen med inddragelse af forvaltningsretten og retssikkerhedslovens krav om inddragelse m.v.

Vi arbejder med ‘antagelsen’ om, at barnet har behov for støtte baseret på en teoretisk forankret problemforstålse med fokus på, hvordan vi får kvalificeret vurderingen af vores antagelse, og vi arbejder med socialrådgiverens og forvaltningens rolle i sager, hvor politi og anklagemyndighed er inddraget.

Sidst men ikke mindst sætter vi fokus på psykologundersøgelser af barnet eller forældrene i forhold til rekvirering, tolkning, indhold og anvendelse af undersøgelserne.

MODUL 3 – Handleplanen, den korrekte foranstaltning og målopfyldelse

På modulet arbejder vi med handleplanen som et dynamisk samarbejdsredskab, der kan kvalificere samarbejdet med barnet, familien og de mennesker, der skal yde en indsats i forhold til barnet.

Vi arbejder med at udarbejde specifikke mål og konvertere disse til konkrete mål i arbejdet med familien. Vi kigger på, hvorfor det er vigtigt, at alle parter omkring barnet inddrages i arbejdet med målene, og hvordan forskellige niveauer af inddragelse har betydning for, om målene efterleves.

Sidst men ikke mindst arbejder vi med de særlige problemstillinger, der opstår, når det ikke lykkes at etablere et velfungerende samarbejde.

MODUL 4 – Anbringelser / afgørelser uden samtykke / Efterværn

På modulet arbejder vi med problemstillinger i forbindelse med anbringelse af barnet og den unge. Vi arbejder med vurdering af barnets behov i forhold til lovens krav både i sager, hvor der kan opnås et samtykke og i sager, der skal forelægges børn og unge-udvalget.

Vi sætter fokus på behandlingsarbejdet under barnets anbringelse med henblik på, at der løbende kan lægges den bedste plan for barnet og familien.

Modulet ligger særligt vægt på viden om behandlingskrævende børn, realistiske forventninger til udviklingsperspektivernei forhold til problematikkerne, forskellige tilgange til behandling af børn og hjælpsomme metoder til at skabe mere helhedsorienterede og målrettede behandlingsindsatser.

Video fra tidligere deltagere


Undervisere


Til at undervise på uddannelsen har vi samlet en række af landets førende eksperter. De underviser på deres respektive ekspertiseområder og derfor får du ekspertviden som du kan bruge i praksis.

BENTE ADOLPHSEN, cand.jur., juridisk konsulent, foredragsholder og en af Danmarks absolut førende jurister inden for udsatte børn og unge

RIKKE NYLANDER, cand.psych., afdelingsleder ved Furesø familiehus tidligere socialfaglig koordinator ved Københavns kommune samt afdelingsleder ved Handicapcenter, København

METTE KONSTANTIN Socialrådgiver og tidligere myndighedssocialrådgiver, socialfaglig gruppeleder og implementeringsansvarlig ifht. familierådslagning. Indehaver af Netværkshuset

HENRIETTE LEIBLEIN MISSER, Cand.psych.aut. og ledende psykolog på døgninstitutionen Godhavn.

MAJA NØRGÅRD JACOBSEN, cand.psych.aut. med egen praksis og mange års erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge.

MARIA BÜLOW, Studieadjunktur i socialt arbejde ved Socialrådgiveruddannelsen ved AAU og Ph.d. studerende ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

NICOLAJ SIVAN HOLST, Ph.d., forfatter og adjunkt ved Aarhus Universitet med speciale i straffeloven og børnesager.

PRIS
Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus.

Prisen er ekskl. moms, men inkluderer undervisning, kursusmaterialer, fuld forplejning (ekskl. drikkevarer til middagen) samt seks overnatninger på enkeltværelse.

Priser-specialist

Betalingsterminer

50% i forbindelse med tilmelding (2018), 50% i forbindelse med afslutning (2019). Optagelse på uddannelsen sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til seminarer.dk på tlf 66159043 eller Mail: [email protected]