Seminarer.dk’s stresskonference for ledere 2018 - Seminarer
400x292px_Stresskonference-for-ledere-1

Seminarer.dk’s stresskonference for ledere 2018

Undgå at dine medarbejdere bliver smittet med stress! Vi har samlet fire af landets eksperter inden for stress til én stor konference! Læs mere om dagen her.
Det er ikke din opgave alene. Men det er dig som leder, der har ansvaret for at gå i spidsen for at mindske stress, styrke arbejdsmiljøet, nedlægge fordommene herom og forebygge at dine medarbejdere bliver ramt af stress eller hjælpe stressramte igennem forløbet på den bedst mulige måde.

Arbejdsrelateret stress er langt fra nyt! Men inden for de seneste 10 år har vi set en stigning i antallet, der rammes af stress, hvilket har både store økonomiske og menneskelige omkostninger. Ved at mindske forekomsten af stress kan vi mindske antallet af fysiske og psykiske lidelser, som kan være en følge af stress, bl.a diagnoser som angst og depression, men også kronisk træthed og hukommelsesbesvær, som kan sætte spor i mennesket resten af livet. Det er enormt vigtigt, at vi tager stress alvorligt og handler, hvor og når vi kan.

Skal jeres stresspolitik nytænkes?

På denne unikke konference, som er udviklet af Seminarer.dk i samarbejde med dagens undervisere, får du fire skarpe oplæg fra fire af Danmarks førende eksperter inden for stress. De sætter fokus på, hvordan du forebygger eller behandler stress i jeres organisation.

Konferencen giver dig mulighed for at reflektere over, hvordan du arbejder med stress, og om du skal nytænke jeres stresspolitik.

Dagens undervisere er: Psykolog Marie Kingston, Ph.d. Pernille Steen Pedersen, Dr.med. og speciallæge i psykiatri Jesper Karle, og lektor ved CBS Michael Pedersen. De har hver især specialiseret sig på hver deres område inden for stress og sætter fokus på din rolle og ansvar som leder.

DAGENS UNDERVISERE

Kl. 09.00-10.20

LEDELSE, NÅR STRESS ER PÅ ARBEJDSPLADSEN

Stress blandt medarbejderne er blevet en problemstilling, de fleste ledere på et tidspunkt må forholde sig til. Som leder har du et stort og vigtigt ansvar for at håndtere medarbejdernes stress, men der er også meget, du kan gøre for at forebygge, at stress opstår. Det er ikke kun din opgave alene, men der er meget, du kan gøre. I Marie Kingstons oplæg stiller hun skarpt på lederens rolle ift. stress, både når vi taler forebyggelse og håndtering, og du vil få konkrete værktøjer med hjem, du kan bruge i din lederrolle.

Marie Kingston

Marie Kingston, autoriseret psykolog og lederudviklingskonsulent. Hun er direktør for Kingston Consulting, der hjælper offentlige og private virksomheder med at udvikle deres ledelse og organisation samt stressforebyggelse og håndtering.

Marie Kingston har gennem sin erfaring som leder og erhvervspsykologisk konsulent kendskab til de udfordringer, som ledere står i, når en medarbejder bliver ramt af stress. Derudover er hun medforfatter til bogen “Stop stress – håndbog for ledere” (Klim, 2016), som blev kåret til årets ledelsesbog 2016 hos Lederne.

Kl. 10.35-12.00

SLIP STRESS UD AF SKAMMEKROGEN

Vi går i dag på arbejde med liv og sjæl. Det betyder, at når forventningerne bliver for høje, kan vi blive overmandet af en skjult og invaliderende skamfølelse, som kan lede til stress.

Det er nemt at opfordre til at være robust og lade følelserne blive hjemme, men er det også realistisk? “Nej” svarer cand.scient.pol., ph.d. Pernille Steen Pedersen. I oplægget får du et nyt blik på stress i det moderne arbejdsliv ud fra hendes banebrydende nye forskning, hvor hun har beskrevet, hvordan følelsen af skam er en væsentlig del af stressrelaterede sygemeldinger. Du får ny viden til at forstå og genkende forskellige stressreaktioner samt konkrete anvisninger til, hvordan du i kommunikationen kan hjælpe dig selv og dine medarbejdere, når der er stressreaktioner på spil.

Pernille Steen Pedersen

Pernille Steen Pedersen, cand.scient.pol, Ph.d. i ledelse. I dag ansat som post.doc. på CBS. I sin forskning har hun særligt fokus på, hvad det er, der gør os stressede i arbejdslivet, og hvordan vi bliver endnu bedre til at hjælpe hinanden i stressperioder. Hun har været ansat i Beskæftigelsesministeriet, hvor hun bl.a. havde fokus på sygefravær. Derudover er hun forfatter til bogen “Slip stress ud af skammekrogen – et forsvar for arbejdsfællesskabet” (2016).

Artikel fra Pernille Steen Pedersen: Skam – en skjult faktor bag stress 

Kl. 13.00-14.20

TAG PÅ ARBEJDE – NYTÆNK DIN STRESSFOREBYGGELSE

Der er behov for en nytænkning af stressforebyggelse! Derfor fokuserer Jesper Karle i løbet af dette oplæg på, hvordan du som leder kan opfange tidlig udvikling af stress og bryde en ond cirkel hos medarbejderen. Oplægget omfatter forståelse af stress, hvilke knapper du som leder har at skrue på for at reducere oplevelsen af belastning, samt hvordan du fastholder medarbejdere, der er i risiko for at udvikle stress. Derudover kommer Jesper Karle omkring, hvordan du får medarbejdere godt tilbage fra en sygemelding, hvorfor arbejde er så vigtigt under et stressforløb, og hvorfor et tæt samarbejde med arbejdspladsen virker.

Jesper Karle

Jesper Karle, dr. med., speciallæge i psykiatri og medstifter af PPclinic. Jesper Karle har mange års erfaring som behandler af stress og andre psykiske helbredsproblemer og med involvering af bl.a. arbejdspladsen og kommunen.

I sit samarbejde med offentlige og private arbejdspladser arbejder han for at bygge bro mellem medarbejdere, ledere og HR personer. Målet er at hjælpe mennesker med alvorlig stress til at blive raske og til at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. I forlængelse heraf er han med til at udvikle metoder til at forebygge arbejdsrelateret stress på både medarbejder- og lederniveau.

Derudover er medforfatter til bogen “Tag på arbejde – fra sygemelding til samarbejde” (2016).

Kl. 14.35-16.00

LEDELSE AF SELVLEDELSE – SOM STRESSFOREBYGGELSE

Den frihed under ansvar, som kommer med selvledelse, kan være stressforebyggende, men også stressfremkaldende. I oplægget sætter Michael Pedersen fokus på denne dobbelthed. Udgangspunktet vil være, at den frihed under ansvar, som selvledelse indebærer, kan forstås forskelligt blandt ledere og medarbejdere. Han sætter fokus på tre arketyper for selvledelse, og hvad der forstås som stressfremkaldende og stressfri selvledelse i hver enkelt type. De selvstyrende medarbejdere, de selvbestemmende medarbejdere og de selvrealiserende medarbejdere. Disse typer er væsentlige at forstå for at lede selvledende medarbejdere på den mest stressfri måde.

Michael Pedersen

Michael Pedersen, cand.merc.fil, ph.d. og lektor på Copenhagen Business School. Michael Pedersen forsker i resultatorienteret lederskab, ledelse af selvledende medarbejdere, robusthed og stresshåndtering. De næste par år er hans fokus på betydningen af vaner for ledelse og selvledelse. Derudover har han publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter og er medforfatter til bogen “Strategisk Selvledelse – ledelse mellem frihed og forretning” (2013).

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 20% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

STED

Park Inn, Copenhagen airport. Det ligger nær Metrostationen

Metrostationen Femøren ligger ved siden af Park Inn Copenhagen Airport (to stop fra lufthavnen og seks stop fra Københavns centrum).