Undgå magtanvendelse med Low Arousal og NMT tilgangen - Seminarer
Handicap & omsorg
Kursus

Undgå magtanvendelse med Low Arousal og NMT tilgangen

Undgå magtanvendelse med Low Arousal og NMT tilgangen

Webgrafik_Undgå_magtanvendelse

Nye regler om magtanvendelse

Pr. 1. januar 2020 træder de nye regler om magtanvendelse på voksenområdet i kraft. På trods af de nye regler, så kan konflikter ikke helt undgås. Gennem viden, træning, de rette metoder og fokus kan vi imidlertid minimere, at konflikter fører til magtanvendelse.

Til trods for, at vi gør en indsats for at undgå konflikter, opstår de ofte alligevel. De kan opstå i køen til opvaskemaskinen, i tv-stuen, hvor der skal tages stilling til hvilken film, der skal ses, eller i en helt tredje situation. Fælles for dem alle er, at det er hverdagssituationer, som let forvandles til konfliktfyldte situationer.
Webgrafik_Undgå_magtanvendelse3

Dagens indhold

På dagen får du præsenteret viden om hjernen under pres (borgerens og din egen), relationernes betydning for hjernens funktionsevne og indsigt i konfliktforståelse - samt viden om hvilke faktorer, der ofte øger konflikter, og hvilke der mindsker dem igen. Derudover ser vi på, hvordan du med den rette viden om borgernes kognitive niveau kan udvise en målrettet påvirkning af deres arousal niveau. Vi tager udgangspunkt i en Low Arousal tilgang til de konflikter, du ofte oplever hos borgerne i din hverdag, hvor en vigtig faktor er, hvordan du selv agerer ved konflikter, og hvordan du gennem en NMT baseret tilgang (Neurosequential Modalities of Therapies) kan forebygge konflikter og styrke fundamentet hos borgerne, således deres evne til at være i konflikt øges. Denne tilgang kan også være et godt redskab til at skabe ro og balance hos borgeren efter konfliktfyldte situationer.
Webgrafik_Undgå_magtanvendelse4

Udbytte

På temadagen får du:

• Et fokuseret blik på konflikter
- Konfliktbegrebet og tilgange til konflikt (løsning, håndtering og/eller transformation)
- Arousal niveauer og deres betydningen for evnen til problemløsningen og dine egne reaktionsmønstre i konflikten

• Viden om, hvordan du øger borgernes kapacitet til at håndtere krav, vi ser på
- hvordan du gennem beroligende aktiviteter kan introducere øvelser og lave dem sammen med borgeren
- gennem NMT ’en ( Neurosequential Modalities of Therapies ) får du redskaber til, hvordan du styrker det forebyggende arbejde med borgerne, ved at arbejde med sanseintegration, selvregulering, relation og/eller kognitivt som behandlende aktivitet.

• Indsigt i, hvordan du selv kan være med til at mindske konflikter, herunder ser vi på
- hvordan du gennem en Low Arousal tilgang, tilpasser din egen relation og kontakt i forhold til borgerens arousal niveau
- hvordan du skaber den bedste relation til borgeren under en konflikt
Webgrafik_Undgå_magtanvendelse2

Underviser

Jan From Kristensen
Klik for at se
Jan From Kristensen
Jan From Kristensen
Psykolog og koordinator for PsykologKorpset i Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midt
Jan From Kristensen, Psykolog og koordinator for PsykologKorpset i Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midt.
Jan From Kristensen har som psykolog, siden 2006, arbejdet i konfliktens felt. Dette har ført til ansættelser i både lukket og delvist lukket regi, hvor målgruppen har været kendetegnet ved både kognitive og psykiske vanskeligheder og med et forøget aggressionspotentiale.
Hans primære arbejdsopgaver er supervision af personalegrupper, der arbejder med udadreagerende borgere (i både regionalt og kommunalt regi) samt udvikling og afholdelse af kurser og undervisning.

Jan From Kristensen er certificeret og uddannet indenfor udredning og diagnostik af blandt andet kognitivt funktionsniveau og personlighedsforstyrrelser, kognitiv behandling og motiverende samtaler, forskellige low arousal tilgange. I 2016 blev han certificeret i NMT (Neurosequential Modalities of Therapies – v/ Bruce Perry, Houston, Texas).

Praktiske oplysninger

Temadagen afholdes i Ringsted
Den 27. februar 2020 på Scandic Ringsted.
Gratis parkering
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Du får deltagerbevis på dagen.
Scandic Ringsted
Scandic Ringsted
UDDYBET TID OG STED
Den 27. februar 2020 på Scandic Ringsted.

Fra kl. 09.00-16.00

Du modtager deltagerbevis på dagen.
PRISEN
Pris for temadagen er kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Indtast EAN/CVR øverst på siden og se om din arbejdsplads får rabat. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.