Vredesproblematikker hos voksne - Seminarer
Psykologi og psykiatri
Kursus

Vredesproblematikker hos voksne

Få redskaber til at arbejde med uhensigtsmæssig vrede. Afholdelse i København.

Webgrafik_Problematisk_Vrede_voksne

Sådan kommunikerer og intervenerer du med personer, som har vredesproblematikker

Vrede er som udgangspunkt en normal og sund følelse, der bidrager til menneskets tilpasning. Men nogle mennesker oplever og udtrykker vrede på en sådan måde, at det giver dem store problemer.

I arbejdet med voksne, som har en vredes problematik, er det vigtigt at undersøge vreden med åbenhed og nysgerrighed. Vreden er langt fra kun en følelse, der udelukkende skal kontrolleres eller holdes i skak, da den også indeholder vigtige budskaber om ønsker, behov og værdier, som det er afgørende at give opmærksomhed. Hvad der er formålet med vreden, og hvordan personen kan imødekomme det bagvedliggende behov på andre måder end gennem ukontrolleret vrede, er den kode, der skal knækkes og de færdigheder, der skal læres for at hjælpe vedkommende med at give slip på den problematiske vrede.

Det handler om at forstå vredens mekanismer, herunder kende forskel på den destruktive og konstruktive vrede samt udvikle færdigheder til at forebygge, nedbringe og regulere den problematiske vrede.
Webgrafik_Problematisk_Vrede_voksne3

Dagens indhold

På denne kursusdag sætter specialpsykolog Stine Bjerrum Møller fokus på problematisk vrede hos voksne. Kurset gør dig fortrolig med begrebet vrede, og tilbyder dig enkle redskaber til at kommunikere og intervenere med personer, som har en vredesproblematik. På kurset vægtes en tilgang til vrede, som understreger at vrede er en almen følelse, som ikke i sig selv er problematisk men en del af at være menneske.
Webgrafik_Problematisk_Vrede_voksne4

Formålet med kurset er, at du efter endt kursus har større viden om vrede og kendskab til psykologisk behandling af problematisk vrede blandt voksne.

Webgrafik_Problematisk_Vrede_voksne2

Dagens udbytte

en bred introduktion til begrebet vrede, både normal og problematisk vrede, herunder forbindelsen til aggression
belysning af forskellige former for aggression
viden om vrede ved forskellige psykiske lidelser
viden om, hvilke årsager der er til vrede - og i hvilke situationer vreden optræder
viden om, hvordan vrede påvirker krop og bearbejdning af information
præsentation af forskellige redskaber, herunder anvendelse af situationsanalyse og samtaleteknikker, f.eks. sokratisk dialog, validering samt motiverende samtaleteknik

Underviser

Webgrafik_Problematisk_Vrede_voksne8
Klik for at se
Webgrafik_Problematisk_Vrede_voksne9
Klik for at se
Webgrafik_Problematisk_Vrede_voksne8
Stine Bjerrum Møller
Specialpsykolog, ph.d. og leder af Forskningsenhed og Kompetencecenter for Psykoterapi på Psykiatrisk Center Stolpegård
Hun har arbejdet i psykiatrien siden 2003, først i Næstved og siden på Sct.Hans i retspsykiatrien og på Psykiatrisk Center Nordsjælland med forskning og ledelse. Stine Bjerrum Møllers faglige interesse er inden for psykoterapi, psykiatriske problemstillinger og den kognitive adfærdsterapeutiske tænkning. Særligt har hun arbejdet med vrede og aggressiv adfærd i retspsykiatrien, hvor hendes fokus er at mindske stigmatiseringen og i stedet øge den psykologiske tænkning på feltet.
Webgrafik_Problematisk_Vrede_voksne9
Undervisningsform
Undervisningen indeholder oplæg, øvelser og gruppedrøftelser. Der indgår demonstrationer til at vise udførsel af samtaleteknikker. Der forventes aktivt deltagelse - dels ved at dine egne erfaringer inddrages og dels gennem metodetræningsøvelser.

Praktiske oplysninger

Temadagen afholdes i København
Den 4. marts 2020 på Scandic Sydhavnen, København
Gratis parkering
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Du får deltagerbevis på dagen.
Scandic Sydhavnen
Scandic Sydhavnen, København
UDDYBET TID OG STED
Den 4. marts 2020 på Scandic Sydhavnen, København

Fra kl. 09.00-16.00

Du modtager deltagerbevis på dagen.
PRISEN
Pris for temadagen er kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Indtast EAN/CVR øverst på siden og se om din arbejdsplads får rabat. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.