Yoga til skolebørn - Seminarer
Yoga til skolebørn

Yoga til skolebørn

Skab succesoplevelser og øget læring også formere urolige børn. Et fire-dags kursusforløb som klæder dig på til at inddrage yoga i dit arbejde.
Yoga til skolebørn  

Skab succesoplevelser og øget læring også for de mere urolige børn. Et fire-dags kursusforløb som klæder dig på til at inddrage yoga i dit arbejde

Quick navigation


Tænk hvis du kunne justere børnenes energi op eller ned, og derved skabe de bedste forudsætninger for læring. Dette er ikke kun ønsketænkning, men virkelighed når du udfører yogaen og dens redskaber i dit arbejde på skolen eller SFO’en.

Der findes mange former for afspændingsøvelser til børn, og mange af metoderne har allerede vundet indtog i arbejdet med børn.

Men ikke alle former for afspænding hjælper de mere urolige børn, som har svært ved at koncentrere sig om at sidde stille i længere tid.

Det er netop her, at yogaen adskiller sig, da den både fokuserer på vejrtrækning og udførelsen af stillingerne. Kombinationen af disse gør det nemmere for de lidt mere urolige børn at finde ro og indre fokus, da de både får aktiveret krop og sind.

Formålet med at bringe yoga ind i børns hverdag er, at skabe en både roligere dag for børnene og de voksne samt skabe et mere balanceret og givtigt læringsmiljø. En af de mange fordele ved yogaen er, at det ikke handler om at komme først eller være bedst, men om at finde ro og fordybelse. Derved skaber yogaen ikke blot ro, men også succesoplevelser hos de børn, som kan have svært ved at indgå i konkurrencelege.

Indhold

På dette kursusforløb bliver du klædt på til at anvende yoga i din dagligdag i skolen eller SFO’en. Du bliver præsenteret for øvelser, der passer til det enkelte barn samt forskellige situationer i løbet af din arbejdsdag.

Du får idéer til forskellige aktiviteter, bl.a. til at kunne regulerer børnenes energiniveau og til at øge deres koncentrationsevne, så de får en roligere skoledag, hvor deres forudsætninger for læring bliver forbedret.

Yoga er for alle!

Yoga er ikke kun for børn, som allerede kan sidde stille i længere perioder. Det er også et rigtig godt redskab, når du skal hjælpe de urolige børn med at finde ro.

Når du kommer hjem fra dette forløb, kan du:

Derudover får du en pædagogisk, didaktisk, evidens og forskningsmæssig viden om brugen af yoga med børn.

Målgrupper

Dette forløb henvender sig til dig, som arbejder med børn i skolealderen, du er eks. lærer, pædagog i skolen eller SFO’en eller AKT-vejleder.

Underviserne

Hanne Mouritsen er underviser, selvstændig behandler/børnesygeplejerske med egen klinik. Hun er uddannet børne- og voksenyogalærer. Ejer af Yogaiskolen.dk, der har fokus på at bruge yoga til børn i skoler og daginstitutioner, både på normal og og specialområdet.

 

 

Vivi Solveig Sørensen er uddannet folkeskolelærer med mange års erfaring indenfor specialområdet. Hun er uddannet børne- og voksenyogalærer. Hun har de sidste fem år brugt yoga i sin undervisning på skolen med succes, og ved, hvordan man implementerer det i skolen. Hun er underviser i Yogaiskolen.dk.

Sammen har de skrevet bøgerne: Yoga i skolen (2017) og Yoga i daginstitutionen(2017)

Begge undervisere kommer fra en baggrund, som fokuserer på børns sundhed og læring, så de har praksis og kender de udfordringer, du møder i skolen eller SFO’en.

Kursusforløbets opbygning

Dag 1

Introduktion til børneyoga

På denne dag bliver du introduceret til, hvad yoga egentlig er, og vi ser på pædagogikken og didaktikken i forbindelse med undervisning af yoga til børn. Du bliver også præsenteret for evidens og forskning ifm. yoga på området, herunder fordelene ved at bruge yoga som et pædagogisk redskab i kortere eller længere forløb.

Du får et indblik i

Afholdes den d. 15. november 2017.

Dag 2 og 3

Børneyogaens 7 kerneområder

På disse to dage er der fokus på praksis, og der vil være fokus på de 7 kerneområder inden for børneyoga: Energi op, Energi ned, Fokusering/koncentration, Samarbejde, Åndedræt, Meditation, Affirmationer/bekræftelse  

Der arbejdes med yogaen som både fagfaglige elementer og forløb samt sociale og trivselsmæssige aspekter.

Du får mulighed for at arbejde med gruppeorienterede opgaver, som har fokus på praksis. Derudover får du også mulighed for at lave en tidsplaner for, hvordan du implementerer yoga i dit arbejde.

Læringstransfer:

Mellem denne og næste afholdelse vil der være en praktisk opgave som skal løses med henblik på at arbejde videre med den forløbets sidste dag.

Afholdes den 5-6. december 2017

Der er mulighed for at bestille overnatning ved tilmelding.

Dag 4

Implementeringen

Denne dag fokuserer dels på opsamling og videndeling samt arbejde med yogakortene.

Du får mulighed for at dele den viden, du har opnået mellem de to moduler og erfaringer med din hjemmeopgave samt fremlæggelse af den. Du bliver introduceret til yogakortene og præsenteret for, hvordan du laver yoga med eks. inklusionsbørn eller i specialklasser, eller hvordan du bruger kortene på de forskellige klassetrin.

Hele forløbet byder på teori om yoga, øvelser og opgaver, som skal laves sammen i grupper på selve dagene, men der vil også være mindre opgaver, som skal laves individuelt mellem afholdelserne.

Afholdes den 21. februar 2018.

PRISER


Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

Dertil kommer en udgift til materialer kr. 1000,- . En Yogakasse som indeholder yogakort, samt bogen : ”Yoga i skolen – praktisk håndbog for undervisere i skolen”

Find din pris her:

Se status for din arbejdsplads på www.seminarer.dk under loyalitetsrabat v.h.a. EAN- eller CVR-nummer, hvor du også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

DELTAGERBEVIS

Du modtager uddannelsesbevis fra Seminarer.dk efter deltagelsen.