Bliv certificeret Relationsterapeut - Seminarer
Familieretshuslov
Børn & unge
Uddannelse

Bliv certificeret Relationsterapeut

6-dages uddannelse med Jytte Birk Sørensen som underviser. 

 

Der er morgenmad, frokost, middag og overnatning i enkeltværelse med i prisen på dag 1 og 2 samt morgenmad og frokost med i prisen på dag 3, 4, 5 og 6.

6-dages uddannelse

Samspilsrummet er centrum for udvikling af sunde og følelsesmæssige relationer. Der er evidens for, at grundlaget for sund udvikling, god trivsel og kompetenceudviklingen generelt afhænger af netop sunde og sociale relationer. Forskningen har påvist, at mennesker fødes hyper-sociale og kontakt-indstillede, så hvis der sker fejludvikling hos rask-fødte børn, kan årsagen og løsningen analyseres i samspillet, fordi kvaliteten af den kontakt, barnet/den unge bliver tilbudt, har radikal betydning for hjernens udvikling. Mødet med barnet er omdrejningspunktet for både observation og analyse af kontakt.

Systematisk brug af udvalgte videosekvenser af samspil er et suverænt redskab til observation, analyse og vurdering af den kontakt, barnet eller den unge bliver tilbudt. Videooptagelser giver detaljerede informationer om barnets/den unges trivsel og dominerende tilknytningsmønstre. Ved hjælp af videosekvenser af samspil får vi oplagte muligheder for at indfange, observere, analysere og evaluere på et specifikt relations-udviklingsstøttende indhold. Den enkle samspilsenhed: initiativ, respons og reaktion giver mikro-informationer om barnets relationelle miljø, trivsel og tilknytning. Og dermed et mikroanalytisk indblik i barnets/den unges vigtigste udviklingsrum, nemlig samspilsrummet.
Bliv certificeret relationsterapeut

En praksisnær uddannelse med unikke redskaber

Videosekvenser af barnet i samspil gør det muligt at se det faktiske barn frem for det mentaliserede barn. På den baggrund og med samtidig anvendelse af Tilknytningslinealen og Trivselslinealen kan vi udarbejde en kvalificeret analyse af barnets trivsel, socio-emotionelle kompetencer og dominerende tilknytningsmønster. Og videre herfra kan vi evaluere på, hvordan barnets/den unges sunde udvikling kan optimeres.

Relevante videosekvenser af samspil giver suveræne muligheder i både tværfagligt samarbejde og i forældresamarbejdet for at tage afsæt i det specifikke observerede barn. I stedet for primært at tale om barnet eller den unge ud fra forskellige positioner, ser vi barnet/den unge i relationelle sammenhænge og sikrer hermed en fælles kontekst og ikke mindst et formuleret fælles fagsprog at tale og samarbejde ud fra.
relationsterapeut

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til alle professionelle, som arbejder med børn i alderen 0-18 år, herunder børn og unge anbragt uden for hjemmet, født med handicap, med psykiske vanskeligheder eller lignende.

Hvis du har en grunduddannelse som for eksempel pædagog, sundhedsplejerske, lærer eller andet, giver denne uddannelse dig praksisnær viden og unikke redskaber til dit relationsarbejde med børn og unge.
Kursus_single_1000x1000px_Bliv certificeret relationsterapeut2

Du får viden om:

kontakt i teori og praksis
neuro-affektiv psykologi
mentaliseringsprocesser

Du får introduktion til:

Tilknytningslinealen og tilknytningsmønstre
Trivselslinealen og barnets socio-emotionelle kompetencer og deltagelsesmuligheder i sociale fællesskaber

Du får træning i at:

observere, analysere og evaluere det relationelle miljø med fokus på mikroanalyser af udviklingsstøttende kontakt, trivsel og tilknytning
mikroanalysere og evaluere på dominerende tilknytningsmønstre
mikroanalysere og evaluere på socio-emotionelle kompetencer og deltagelsesmuligheder i sociale fællesskaber
samarbejde tværfagligt med afsæt i videooptagelser fra egen praksis
samarbejde med forældre med afsæt i videooptagelser fra egen praksis
evaluere udviklings- og trivselsprocesser med afsæt i videooptagelser fra egen praksis
Dag 1 & 2:
2 dage med kontakt, trivsel og tilknytning
De første to dage på uddannelsen giver Jytte Birk Sørensen dig uddybende teoretisk viden om kontakt, trivsel og tilknytning. Derudover får du instruktion i at observere, analysere, evaluere og anvende videosekvenser i det tværfaglige samarbejde samt forældresamarbejdet omkring barnet/den unge.


Disse to dage er med middag og overnatning i enkeltværelse, hvilket er inkluderet i prisen.
Dag 3, 4, 5 & 6:
4 dage med mikroanalysering af samspilssekvenser
De øvrige fire dage fordeles med en måneds mellemrum, hvorimellem du fortløbende skal filme samspilssekvenser fra egne arbejdssituationer. Disse videosekvenser mikroanalyserer vi efterfølgende og evaluerer dem med fokus på barnets socio-emotionelle kompetencer, dominerende tilknytningsmønster, og hvordan vi generelt kan støtte trivsel hos barnet/den unge. Vi opfordrer dig til at have videooptagelser med ved opstart af uddannelsen, da det kan indgå som autentisk materiale i undervisningen. Materialet bliver brugt i et fortroligt rum og med tavshedspligt. Derudover bliver det brugt på en omsorgsfuld og betænksom måde, hvorfor du kan være tryg ved at medbringe videosekvenserne.


Du vil inden uddannelsesstart modtage en instruktion i videooptagelser af samspil. Vi opfordrer til flerfaglig deltagelse, så de tværfaglige optikker bliver belyst og analyseret med afsæt i tilknytningsteori og teorier om den emotionelle udvikling.

Underviser

Underviser_280x400px_Jytte Birk Sørensen_2
Klik for at se
Underviser_280x400px_Jytte Birk Sørensen_2
Jytte Birk Sørensen
Cand.scient soc.psyk, Lektor i psykologi og Marte Meo Supervisor samt indehaver af Dansk Marte Meo Center (DMMC) har nu uddannet over 800 Marte Meo terapeuter.
Jytte Birk Sørensen er en erfaren underviser og foredragsholder, og derudover er hun forfatter til flere bøger, herunder “Marte Meo metodens teori og praksis” (2003), “Støt mestring - bryd mønstre” (2007), “Dig, mig og os - observation og analyse af kontakt og relationer” (2013) og “Fra diagnoser - til udviklingsstøttende kontakt” (2019).

Praktiske oplysninger

Alle moduler foregår på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia.
Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia
Inkl. morgenmad, frokost, middag og overnatning i enkeltværelse på dag 1 og 2
Inkl. morgenmad og frokost på dag 3-6
Inkl. kaffe og the ad libitum
Tæt på motorvej
Gratis parkering
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens seks undervisningsdage samt løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelsen “Bliv certificeret relationsterapeut”.
Hotelinfo_Trinity Hotel & Konference Center A_S
Trinity Hotel & Konference Center
Fredericia
TID OG STED
Dag 1+2: Onsdag den 22. januar kl. 9.30-17.30 til Torsdag den 23. januar 2020 kl. 9.00-15.00
Dag 3: Onsdag den 26. februar 2020 kl. 9.00-16.00
Dag 4: Torsdag den 29. april 2020 kl. 9.00-16.00
Dag 5: Onsdag den 27. maj 2020 kl. 9.00-16.00
Dag 6: Onsdag den 18. juni 2020 kl. 9.00-16.00

Alle dage foregår på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia.
PRISEN
Prisen for 6-dages uddannelse er kr. 17.738,- ekskl. moms. Der er morgenmad, frokost, middag og overnatning i enkeltværelse med i prisen på dag 1 og 2 samt morgenmad og frokost med i prisen på dag 3, 4, 5 og 6.

Du kan læse gældende betalings- og afbestillingsregler under Handelsbetingelser.