Bliv facilitator af den sunde arbejdskultur i pædagogisk praksis - Seminarer
Webgrafik_Uddannelse Kulturfacilitator
Personlig udvikling
Uddannelse

Bliv facilitator af den sunde arbejdskultur i pædagogisk praksis

Bliv uddannet til at se blinde vinkler i kulturen og øge organisationens evne til at få øje på og behandle udfordringer. Prisen er inklusiv fuld forplejning alle dage og inklusiv overnatning i enkeltværelse.

Find udfordringen i kulturen og bliv facilitator af det sunde arbejdsmiljø i organisationen

Rutiner og vaner i vores arbejdsliv er med til at effektivisere arbejdsdagen og frigøre energi til nytænkning. Samtidig kan rutiner dog også gøre os blinde i forhold til at kunne se vores egen pædagogiske praksis. Derved kan der opstå en kløft mellem, hvad vi tror, vi siger og gør i praksis, og hvad vi rent faktisk siger og gør i praksis. Derfor er det en fordel at opnå kompetencer i at få øje på ineffektive mønstre og faglige faldgruber, som ellers ikke ville være blevet spottet.
Som facilitator af den sunde arbejdskultur bliver du uddannet til at se de blinde vinkler i kulturen og derved øge organisationens egen evne til at få øje på - og efterfølgende behandle - udfordringerne. Du bliver gennem tre moduler trænet i at dykke ned i arbejdspladskulturen og iagttage det pædagogiske miljø samt den pædagogiske faglighed. Du får redskaber til, hvordan det, “du ser”, bedst kommunikeres ud til kolleger og ledere på en konfliktfri og konstruktiv måde, hvilket skaber grobund for dialog og forandring. På denne intensive modulopbyggede uddannelse med virtuel vejledning får du redskaber til at vende udfordringer til potentialer, som i sidste ende højner fagligheden, effektiviteten, borgernes/brugernes tilfredshed og det pædagogiske miljø samt den pædagogiske faglighed i organisationen.
Webgrafik_Uddannelse Kulturfacilitator3

Uddannelsens opbygning og indhold

Uddannelsen består af 3 moduler af 2 dages varighed. Der er en måned imellem hvert modul, hvor du får konkrete opgaver, som skal hjælpe dig til at identificere jeres udfordringer og sætte aktiviteter i gang ift. at fremelske den sunde kultur. Indeholdt i uddannelsens pris tilbydes 1 virtuel vejledning fra underviserne efter hvert modul. Som deltager på uddannelsen skal du være indstillet på og have opbakning til at lave øvelser mellem modulerne.

I løbet af uddannelsen har du mulighed for at få skræddersyede svar på netop dine spørgsmål og dermed en unik mulighed for at reflektere over jeres udfordringer og dermed potentialer.

Det er muligt at tilkøbe opstarts- og/eller implementeringshjælp, hvor en af uddannelsernes undervisere kommer ud i organisationen og hjælper med at synliggøre for kolleger og ledelse, hvad din funktion som facilitator er i den daglige pædagogiske organisation.
Webgrafik_Uddannelse Kulturfacilitator2

Undervisningen bliver gennemført af eksperterne cand.pæd. i antropologi, Nadia El-Gendi,, cand.pæd. i antropologi, Trine Grundahl, og erhvervspsykolog, Anna Margrethe Nebel. Denne unikke sammensætning af disse kapaciteter, samt undervisernes solide erfaringer og baggrunde, giver dig en enestående sammensætning af viden i forhold til at give dig de bedste redskaber i det at være facilitator af den sunde arbejdskultur.

Webgrafik_Uddannelse Kulturfacilitator6
Modul 1 Den 15. april 2020 kl. 9.30 - den 16. april 2020 kl. 15.00
Modul 1 & 2, dag 1: Lær at observere
På første dag af modul 1 og 2 får du undervisning i de grundlæggende, praktiske, teoretiske og etiske observationsprincipper med fokus på, hvilke redskaber der sikrer udbytterige observationer samt den rette viden til at foretage analyser og dermed understøtte fremadrettet udvikling i kvaliteten.

Vi kommer ind på, hvordan:
• du laver observationer etisk korrekt i en faglig kontekst
• skriver observationsnotater, så de er anvendelige til kollegiale feedbackprocesser
• producerer observationsanalyser, så de kan bidrage til faktiske forandringer i praksis


Undervisningen varetages af:
cand.pæd. i antropologi Trine Grundahl og cand.pæd. i antropologi Nadia El-Gendi.
Modul 2 Den 13. maj 2020 kl. 9.30 - 14. maj 2020 kl. 15.00
Modul 1 & 2, dag 2: Faglige fokuspunkter til iagttagelser af det pædagogiske arbejdspladsmiljø og den pædagogiske faglighed
På anden dag af modul 1 og 2 får du indsigt i, hvilke fokuspunkter der skal observeres på for at gå fra en usund til en sund arbejdspladskultur og for at skabe udviklende pædagogiske relationer mellem den professionelle og borgerne/brugerne. Du får redskaber til at foretage fokuserede observationer i egen organisation og teknikker til at analysere disse med henblik på at skabe nye - ofte revolutionerende - indsigter i den pædagogiske hverdag.

Vi kommer ind på, hvordan:
• en usund/sund arbejdskultur ser ud
• rummet og indretningen kan skabe utilsigtet adfærd
• strukturer, som arbejder mod organisationens hensigt, kan være skjult i organisationen af møder, arbejdstidsskemaer og arbejdsområder
• organisationens ejerskab viser sig
• en god/dårlig pædagogisk relation “ser” ud


Undervisningen varetages af:
cand.pæd. i antropologi Trine Grundahl og cand.pæd. i antropologi Nadia El-Gendi.
Modul 3 Den 8. juni 2020 kl. 9.30 - 9. juni 2020 kl. 15.00
Modul 3: Hvordan giver du feedback om det observerede?
På modul 3 sætter vi fokus på menneskers respons i feedbacksituationer. Du får redskaber til at føre gode, konstruktive samtaler med kolleger for at øge indlæringskulturen i organisationen. Derudover udvikler vi fælles-skabeloner til afprøvning og brug i praksis.

Vi kommer ind på, hvordan:
• vi reagerer neurobiologisk, relationelt og eksistentielt i feedbacksituationer
• du giver feedback, der er forståelig og kan modtages, så det skaber grobund for dialog og forandring
• du fører samtaler om observationer via coachende værktøjer, herunder hvordan du anvender samtalestyring og rammesætning af feedbacksituationen samt italesætter det svære indhold
• du indgår i en læringsalliance med din kollega, herunder hvordan du sætter gode mål/delmål for udvikling


Undervisningen på modulet varetages af:
autoriseret psykolog Anna Margrethe Nebel.
slider-arrow
slider-arrow

PRAKTISK INFORMATION

Alle moduler foregår på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia.
Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia
På dag 1 for hvert modul er der morgenmad, frokost, kaffe/kage, middag og overnatning i enkeltværelse
På dag 2 på hvert modul er der morgenmad, frokost og kaffe/kage
Inkl. kaffe og the ad libitum
Tæt på motorvej
Gratis parkering
Derudover dækker prisen virtuel vejledning efter de enkelte moduler.
Hotelinfo_Trinity Hotel & Konference Center A_S
Trinity Hotel & Konference Center
Fredericia
course-text-image
billede 1 titel
billede 1 text

Undervisere

Trine Grundahl
Klik for at se
Nadia El Gendi
Klik for at se
Anna Margrethe Nebel
Klik for at se
Trine Grundahl
Trine Grundahl
cand.pæd. i antropologi og indehaver af Lydhør
Trine Grundahl er cand.pæd. i antropologi og indehaver af Lydhør. Trine Grundahl har et skarpt øje efter 12 års erfaring i at undervise praktikere i observation i egen praksis og har derudover deltaget i flere forskningsprojekter, hvor observation er blevet anvendt som en bærende forskningsmetode til at forstå og udvikle praksis. Trine Grundahl har primært beskæftiget sig med den pædagogiske verden og har ekspertviden inden for organisation og ledelse i den offentlige sektor, pædagogik og dannelse, herunder pædagogiske metoder og pædagogisk praksis i et historisk perspektiv.
Nadia El Gendi
Nadia El-Gendi
cand.pæd. i antropologi, indehaver af På Tværs
Nadia El-Gendi er cand.pæd. i antropologi, indehaver af På Tværs, og har igennem de sidste 12 år tilbragt mange timer i landets jobcentre og på landets arbejdspladser, hvor hun har observeret og kortlagt utallige kulturer og effektiviseret samtaler.
Nadia El-Gendi har derfor stor erfaring med, hvor fokus skal sættes, hvis det skal lykkes at forandre kulturer i organisationen med henblik på at opnå en sundere trivsel på arbejdspladsen, og hvordan samtalerne gør en forskel for den enkelte borger/bruger og medarbejder.
Anna Margrethe Nebel
Anna Margrethe Nebel
autoriseret psykolog
Anna Margrethe Nebel er autoriseret psykolog med 10 års erfaring som erhvervspsykolog i både private, frivillige og offentlige organisationer. Hun er blandt andet et kendt ansigt på beskæftigelses- skole- og sundhedsområdet, hvor hun gennem mange år har undervist i og givet supervision på samtale- og feedback-færdigheder. Anna Margrethe Nebel er en yderst erfaren og vellidt underviser, coach, supervisor og proceskonsulent, der færdes naturligt på alle niveauer i en organisation og har et skarpt blik for de relationelle dynamikker samt behovet for støtte og udfordring i den enkelte opgave.
TID OG STED

BEVIS
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens seks undervisningsdage samt løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et deltagerbevis fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelsen “Bliv facilitator af den sunde arbejdskultur” i pædagogisk praksis.
PRISEN
Prisen for 6-dages uddannelse er kr. 19.788,- ekskl. moms. Indeholdt i prisen er der på dag 1 for hvert modul morgenmad, frokost, kaffe/kage, middag og overnatning i enkeltværelse. På dag 2 på hvert modul er morgenmad, frokost og kaffe/kage indeholdt i prisen. Derudover dækker prisen virtuel vejledning efter de enkelte moduler.
Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus.

Se status for din arbejdsplads ved at indtaste EAN- eller CVR-nummer i tilmeldingsfasen.