Den forbudte sorg - Seminarer
forbudte sorg
Handicap & omsorg
Kursus

Den forbudte sorg

At blive forælder til et barn med særlige behov fører ofte mange svære følelser med sig – f.eks. skyld og skam – og hverdagen kan stå på udfordrende situationer.

Som fagprofessionel er det vigtigt, at du kan navigere i forældrenes følelser og behov, og det får du styrket dine kompetencer til på denne kursusdag med Annette Due Madsen, psykolog og familieterapeut, samt Christian Juul Busch, hospitalspræst.

På dagen opnår du bl.a.:

 • Viden om den modsatte separationsproces og de ambivalente følelser, som forældre til handicappede børn ofte skal gennemgå
 • Viden om, hvad forældre til børn med særlige behov ofte har brug for i deres kontakt med alle ”systemerne”, herunder kommune, sundhedsvæsen, pædagoger, lærere, aflastningspersonale osv.
 • Praksisnære redskaber til, hvordan du som professionel bedst møder de forældre, der har børn med særlige behov, og hvordan du rummer forældrenes eventuelle frustrationer eller vrede
 • Viden om, hvordan du taler meningsfuldt med forældre om skyldfølelse og skam uden at forøge eller negligere skyldfølelsen
 • Viden om, hvordan du hjælper forældrene med at skabe en god og nyttig narrativ ramme for deres særlige fortælling

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Den forbudte sorg - Forældre, der får et barn med handicap

Forældre, der får et barn med handicap, får – ofte over kort tid – et helt andet familieliv end det, de havde forventet og drømt om. Sorgen over at få et "andet" barn end "drømmebarnet" kan blive til en "forbudt sorg", netop fordi forældrene har fået et barn, de selvfølgelig elsker, men som samtidig er forbundet med smerte og også ofte slitage. Sorgen over at miste "drømmebarnet" og at se ind i en fremtid som ”småbørnsforældre” på livstid kan blive illegitim, og det er derfor vigtigt at give forældrene lejlighed til at tale om de forskellige følelser, de rummer. Og her har du som sundhedsplejerske, socialrådgiver, familiebehandler, pædagog, sagsbehandler mv. en vigtig rolle.

Skyld, skyldfølelse og skam er hyppige temaer hos forældre, der får et barn med særlige behov. I vores rolle som fagprofessionel skal vi kunne navigere i forældrenes følelser. De er ofte ramt af sorg, de er trætte som følge af en stor arbejdsbyrde, og de er fyldte med frustrationer og måske magtesløshed. Det er derfor yderst vigtigt, at vi kan tale meningsfuldt med forældre om disse følelser uden at forøge eller negligere skyldfølelsen, men tværtimod hjælpe dem med at tolke deres følelser som udtryk for omsorg og kærlighed.

Derudover er det også nødvendigt at have et skarpt blik for, hvilke behov forældrene har i deres hverdag og i deres kontakt med alle ”systemerne” så som kommune, sundhedsvæsen, pædagoger, lærere, aflastningspersonale osv. På denne måde kan vi som fagpersoner hjælpe dem bedst muligt. Forældrene står med store arbejdsbyrder og oplever ofte at skulle leve med en dårlig samvittighed over for eventuelle søskende, at skulle tage beslutninger om, hvorvidt deres barn med handicap skal i aflastning eller måske flytte hjemmefra. Det er alle beslutninger, som kræver støtte og forståelse fra ”systemet” på grund af de belastende og krævende opgaver, de har som forældre til et barn med særlige behov.

Dagens eksperter, psykolog, familieterapeut og stifter af Center for Familieudvikling, Annette Due Madsen samt hospitalspræst Christian Juul Busch deler ud af deres store viden og erfaring på denne vigtige kursusdag.

Dagens indhold - Den forbudte sorg

Annette Due Madsen indleder dagen med at give dig unik viden om:

 • den sorg, der rammer forældre, der får et barn med særlige behov.
 • de store arbejdsbyrder og frustrationer, som ofte rammer forældre, der skal være ”småbørnsforældre” på livstid
 • den dårlige samvittighed, de ofte oplever i forhold til eventuelle søskende
 • den modsatte separationsproces og de ambivalente følelser, som forældre til handicappede børn ofte skal gennemgå
 • hvad forældre til børn med særlige behov ofte har brug for i deres kontakt med alle ”systemerne”, herunder kommune, sundhedsvæsen, pædagoger, lærere, aflastningspersonale osv.

Derudover giver Annette Due Madsen dig praksisnære redskaber til, hvordan du som professionel bedst møder de forældre, der har børn med særlige behov, og hvordan du rummer forældres eventuelle frustrationer eller vrede.

Om eftermiddagen overtager hospitalspræst, Christian Juul Busch undervisningen og giver dig et praksisnært indblik i og redskaber til:

 • hvordan vi møder forældrene i "Den "forbudte" sorg" – sorgen over at få et "andet" barn end "drømmebarnet"
 • vigtigheden af at give forældrene lejlighed til at tale om "den forbudte sorg"
 • den skyld, skyldfølelse og skam, som hyppigt forekommer hos forældre, der får et barn med særlige behov, herunder hvordan vi skelner mellem reel skyld, irreel skyld og skam
 • hvordan vi taler meningsfuldt med forældre om skyld, skyldfølelse og skam uden at forøge eller negligere skyldfølelsen, men tværtimod hjælper dem med at tolke deres skyldfølelse som udtryk for omsorg og kærlighed
 • hvordan vi hjælper forældrene med at skabe en god og nyttig narrativ ramme for deres særlige fortælling – "sorgens og kærlighedens nødvendige fortælling"

Dagens undervisere

Annette Due Madsen
Klik for at se
Christian-Juul-Busch
Klik for at se
Annette Due Madsen
Annette Due Madsen
psykolog, familieterapeut og stifter af Center for Familieudvikling, som hun nu er chefkonsulent på.
I sit daglige arbejde på Center for Familieudvikling og i foredragssammenhæng møder hun mange forældre, som har fået et barn med særlige behov. Men ikke bare professionelt møder hun disse familier. Privat har Annette erfaring med den mangfoldige ”handicapverden”, idet hun har en voksen søn, som er udviklingshæmmet og ikke har sprog. Hver fredag igennem de sidste 20 år har hun også sammen med sin mand bestyret ”Brevkassen” i Kristeligt Dagblad, der handler om diverse svære og udfordrende livstemaer. Annette Due Madsen og hendes mand har derudover udgivet flere bøger sammen, og dernæst har Annette Due Madsen siddet i Børnerådet i seks år.
Christian-Juul-Busch
Christian Juul Busch
hospitalspræst på Rigshospitalet de sidste 32 år.
Christian Juul Busch har mangeårig erfaring med kontakten til forældre – både omkring fødselstidspunktet, men også med den langvarige kontakt med forældre, der har børn med særlige behov. Derudover har Christian Juul Busch været aktiv i Foreningen for Palliativ Indsats og Nordisk Forening for Palliativ Vård. I 2013-2015 var han projektleder for ’Sorggrupper i folkekirken’. Christian Juul Busch har skrevet en del artikler og lærebogskapitler, og senest har han bidraget med kapitlet ’Den døendes sorg – Mellem vemod og fortvivlelse’ i bogen, ’Giv sorgen ord – Sorgkultur i forandring’ (2019) – en bog, som han også er medredaktør på.
TID & STED:
Vælg mellem:
Den 28. september 2021 på Scandic Hvidovre
Den 30. september 2021 på Scandic Silkeborg

Undervisning fra 09.00 til 16.00.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 2.988,- ekskl. moms.. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere under loyalitetsrabat.
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.