Løs din kerneopgave - Seminarer
Løs din kerneopgave

Løs din kerneopgave

Løs din kerneopgave med Morten Christensen & Anders Seneca. I dette spændende koncept får I både temadage, og procesfacilitering under samme hat!

Løs din kerneopgave

Kerneopgaven handler om den værdi, I som organisation skal skabe hos borgere eller kunder. Kerneopgaven sikrer et fælles formål, som man kan holde hverdagens udfordringer op imod. Det er som et prioriteringsredskab, at kerneopgaven skaber værdi.


Tag f.eks. en rengøringsdame. Umiddelbart vil de fleste nok tænke, at hun lykkes, når gulvet er rent og pænt. Men hvis det bliver succeskriteriet for hendes hverdag og arbejdsopgaver, bliver alle dem, der bruger gulvet og sikkert sætter pletter en forhindring for, at hun kan lykkes. Hendes kerneopgave er derfor ikke, at gulvet er rent. Hendes kerneopgave er den samme som de øvrige medarbejdere og ledere på hendes arbejdsplads – uanset hvad den så er.


Kerneopgaven indkredses bedst ved at arbejde med fire sammenhængende dimensioner:

Hvorfor er det så vigtigt at have fokus på kerneopgaven?

Uden fokus på kerneopgaven – og en fælles forståelse af denne – har din organisation ikke et fælles formål at prioritere og udvikle ud fra. Prioriteringer, nye ideer, projekter og lign. skal vurderes ud fra, om de får organisationen til at lykkes bedre med kerneopgaven. Hvis ikke det er tilfældet, så skal de ikke prioriteres.

Men én ting er at kende sin kerneopgave, kan du også løse den?

Seminarer.dk vil gerne hjælpe din organisation med at løse jeres kerneopgave. Derfor har vi allieret os med Danmarks dygtigste undervisere på området, nemlig forfatterne bag bestsellerbogen “Kend din kerneopgave” (og opfølgeren ”Løs din kerneopgave”, som udkommer i september 2017) Morten Christensen og Anders Seneca.

På dette enestående temaforløb vil Morten Christensen og Anders Seneca hjæple din virksomhed til, hvordan I flytter fokus fra at kende kerneopgaven til at løse kerneopgaven.

Et ledelsesmæssigt fokus på kerneopgaven kan være menings- og effektfuldt, men fordrer strategiske og praktiske opmærksomhedspunkter og overvejelser, hvis I skal fra hensigt til handling. På dette temaforløb hjælper Morten Christensen og Anders Seneca jer med, hvordan I flytter det strategiske og operationelle fokus fra at arbejde med kerneopgaven til dét at lykkes med kerneopgaven i praksis.

Program:  


dag 1 vil Morten Christensen og Anders Seneca introducere, hvordan I menings- og effektfuldt kan arbejde på jeres arbejdsplads. Ikke bare med at kende kerneopgaven, men også rent faktisk at løse den. Fokus vil være på indkredsning og operationalisering af kerneopgaven. Endvidere vil I på dag 1 udarbejde en køreplan for, hvordan I konkret kan arbejde videre med kerneopgaven på jeres arbejdsplads. Hvad enten I skal i gang for første gang eller skal revitalisere processen.

Frem mod dag 2 er det forventningen, at I arbejder med at udføre jeres køreplan. Disse erfaringer er afsæt på dag 2.

dag 2 vil der være en udveksling af pointer mellem deltagerne faciliteret af Morten Christensen og Anders Seneca. På den baggrund vil underviserne præsentere opfølgende måder at optimere kerneopgaven, dvs. at arbejde med at løse kerneopgaven i praksis ved at fokusere på de helt konkrete arbejdsopgaver.


Netop ved at bruge kerneopgaven som et optimeringsredskab viser den sit potentiale og værdi. Det er her, hvor I får skabt den klare relation mellem kerneopgaven og arbejdsopgaver – mellem strategi og praksis. Det er her, hvor kerneopgaven som begreb bliver andet end et forbipasserende modeord. Det er her, hvor I bruger jeres fælles forståelse af jeres formål til at udvikle hverdagen. Til at prioritere. Til at afvikle. Til at forbedre. Og dermed i sidste ende at lykkes bedre som organisation, leder og medarbejder.


Vi opfordrer jer til at tage afsted som lederteam, så I sammen kan understøtte processen.

Dagens undervisere:

Morten Christensen er cand. soc. i politisk kommunikation og ledelse fra CBS, han er tidligere bl.a. projektchef på Mandag Morgen og kommunal chefkonsulent.

Han er forfatter til bogen “Kend din kerneopgave” samt opfølgeren “Løs din kerneopgave” (september 2017). Morten Christensen er i dag partner i udviklingsbureauet BETA, hvor han arbejder med at omsætte de vigtigste velfærdstendenser til konkrete, meningsfulde og motiverende forandringer i hverdagen. 

Anders Seneca er forfatter, foredragsholder og direktør i Dogmekompagniet. Anders har uddannelser i statskundskab og antropologi, og er grundlæggende optaget af at skabe forankring af forandring.

Anders har 10 års ledelseserfaring fra den offentlige sektor og løser i dag alsidige konsulentopgaver med fokus på at gøre kerneopgaven fælles og fokuseret. Anders har sammen med Morten Christensen skrevet bøgerne “Kend din kerneopgave” (Gyldendal 2012) og “Løs din kerneopgave” (Gyldendal sep 2017) og er endvidere forfatter til bogen “Hvad leder du efter?” (Artpeople 2012).

Artikler


Morten Christensen og Anders Seneca har skrevet en artikelserie om kerneopgaven og hvordan den kan løses. Du kan læse “Løs din kerneopgave – del 1” her og “Løs din kerneopgave – del 2” her.

Priser og rabatmuligheder

Med i prisen får du den nye bog “Løs din kerneopgave”, som så vidt det er muligt vil blive dig tilsendt inden første temadag.
Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

Find din pris her:

Se status for din arbejdsplads på www.seminarer.dk under loyalitetsrabat v.h.a. EAN- eller CVR-nummer, hvor du også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

DELTAGERBEVIS

Du får et deltagerbevis på workshoppen.