Kognitive udfordringer - skab positiv udvikling gennem medieret læring - Seminarer
medieret læring
Handicap & omsorg
Kursus

Kognitive udfordringer – skab positiv udvikling gennem medieret læring

Se vores uddannelse: Kognitive udfordringer – skab positiv udvikling gennem medieret læring

 

Lær hvordan du styrker børn, unge og voksnes kognitive færdigheder gennem medieret læring. 

Få effektive redskaber til at arbejde med børn, unge og voksnes kognitive udfordringer

Hvordan styrker og træner vi kognition?
Børn, unge og voksne kan have svære kognitive udfordringer – uanset om de har en diagnose eller ej. De kan have svært ved planlægning, tænkning, problemløsning, systematik, grundig informationsindsamling, selvregulering, fokus og opmærksomhedsstyring, metarefleksion og metakognition.

Mange af os tænker på kognition som rent biologisk og genetisk bestemte processer og er ikke bevidste om, hvordan vi kan styrke og træne kognition i hverdagen. Tænkning og kognition udvikles i høj grad ved, at vi former og påvirker samspillet med omgivelserne. Gennem støtte til blandt andet fokusering, organisering, at se sammenhænge mellem informationer og hændelser, er vi derfor en central brik i menneskers almindelige kognitive udvikling. Processen kaldes mediering og er en spontan og automatisk proces i den normale kognitive udvikling.

For mennesker med kognitive udfordringer er der brug for, at disse processer bliver benyttet meget mere systematisk og målrettet ud fra en viden om personens kognitive udfordringer.
Medieret læring styrker vores forståelse af, at kognitive færdigheder i høj grad er formet gennem samspillet og kommunikationen med andre.
Kursus_single_1000x1000px_Medieret læring

Fakta om medieret læring:

Medieret læring tydeliggør potentialer for kognitiv udvikling og udvider vores forståelse af kognition og kognitiv udvikling. En del af det teoretiske grundlag for medieret læring er forståelsen af hjernens plasticitet, formbarhed og udviklingspotentialer. Vi kan udvikle nye færdigheder og strategier livet igennem.

Vi kan blive bedre til at aktivere og udnytte eksisterende færdigheder og strategier bedre. Og vi kan få styrket vores procesopmærksomhed og metakognition. Det er en tilgang, som understøtter den professionelle orientering mod udvikling og udnyttelse af potentialer, som vinder frem inden for specialpædagogik, rehabilitering og inklusion, og taler ind i behovet for stærke generelle kognitive kompetencer til at navigere i et komplekst videnssamfund.
Kursus_single_1000x1000px_Medieret læring

Dagens udbytte

Viden om medieret læring, neuroplasticitet og principper for kognitiv træning
Nuanceret forståelse af kognitive færdigheder og grundlaget for kognitive udfordringer
Du får styrket din opmærksomhed på og evne til at identificere kognitive udviklingspotentialer
Perspektiver på hvordan hverdagsaktiviteter og spil kan bruges som drivkraft for kognitiv udvikling
Forståelse for samspillet mellem biologiske og samspilsmæssige faktorers betydning for kognitive færdigheder
Indblik i udviklingspsykolog Reuvens Feuersteins bidrag til kognitionspsykologien

Underviser

Underviser_280x400px_Jens Wilbrandt
Klik for at se
Underviser_280x400px_Jens Wilbrandt
Jens Wilbrandt
Autoriseret psykolog
Jens Wilbrandt har specialiseret sig i spændingsfeltet mellem specialpædagogik, neuropsykologi og pædagogisk psykologi.
Han har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er uddannet i en række forskellige metoder indenfor medieret læring og dynamisk assessment. Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske og pædagogisk-psykologisk område.

Han arbejder med dynamisk assessment, kognitiv træning og rådgivning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til skole-, bo- og hjemmetræningsområdet.

Praktisk information

Afholdelse på hhv. Scandic Silkeborg og Scandic Glostrup
Den 6. november 2019 på Scandic Silkeborg
Den 21. november 2019 på Scandic Glostrup
Begge dage kl. 9.00-16.00.
Inkl. morgenmad, frokost og eftermidddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum.
Du får deltagerbevis på dagen
Scandic Silkeborg
Scandic Silkeborg
Udgårdsvej 2, Silkeborg
Scandic Glostrup
Scandic Glostrup
Roskildevej 550, Brøndbyvester
Uddybet tid og sted
Kurset afholdes 2 steder i landet - vælg mellem
Den 6. november 2019 på Scandic Silkeborg
Den 21. november 2019 på Scandic Glostrup

Begge dage kl. 9.00-16.00

Du får deltagerbevis på dagen.
Prisen:
Pris for deltagelse kr. 2.950,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.
Sign up til vores mailliste og få 10% yderligere i rabat.