Mellemformer - inkluderende pædagogik i skole og dagtilbud - Seminarer
mellemformer_header
Information

Vælg venligst hold herunder:

Mulig rabat

Loyalitetsrabat (op til 10 %)
Maillisterabat (op til 10 %)
Prisekskl. moms
2.988 DKK
Skole og undervisning
Kursus

Mellemformer – inkluderende pædagogik i skole og dagtilbud

Kom med på denne konference, hvor vi sammen med en række inspirerende oplægsholdere stiller skarpt på mellemformer som undervisningsform.

Bemærk: Micki Sunesen – ph.d. og inklusionsekspert – afholder det primære oplæg på afholdelsen den 25. november 2021, mens det er Rasmus Alenkær – psykolog, ph.d. og inklusionsekspert – den 2. december 2021. De øvrige oplægsholdere er de samme uanset dato.

OBS: Interessen er overvældende og pladserne ryger rigtigt hurtigt. Hvis I vil sikre jer en plads på én af de to dage, så tilmeld jer allerede i dag.

Mellemformer - inkluderende pædagogik i skole og dagtilbud

I mange af landets kommuner er man netop nu ved at finde løsninger på den kontinuerligt stigende segregering af børn til specialpædagogiske foranstaltninger med spørgsmålet: Hvordan kan vi udvikle pædagogiske former til gavn for alle børn? Med den stigende segregering følger også stigende udgifter. I nogle kommuner er situationen, at udgifterne til elever i specialundervisning overstiger udgifterne til de resterende  elever i den almindelige skole.

Der er således et reelt problem på det faglige område, som beskæftiger sig med snitfladen mellem det almenpædagogiske og det specialpædagogiske.

Nu afprøves mulige løsninger på denne problemstilling via etablering af forskellige slags pædagogiske tiltag, som kaldes mellemformer. Det kan være mange forskellige typer af ordninger, men som hverken er egentlig almindelig skole, specialklasse eller specialskole, men netop noget imellem den almene pædagogik og specialpædagogikken – deraf udtrykket mellemformer.

Arbejdet med mellemformer er nyt. Så der er brug for viden og erfaringsudveksling på området, hvilket denne læringsdag lægger op til.

Program: Kl. 9.30-12.00: Oplæg
Den 25. november 2021: Mellemformer med co-teaching og aktionslæring som metoder v/ Micki Sunesen, ph.d. og inklusionsekspert

I denne workshop udfolder Micki Sonne Kaa Sunesen, hvordan co-teaching og aktionslæring kan være relevante metoder, når man i dagtilbud og skole arbejder med mellemformer. Micki udfolder især, hvordan både co-teaching og aktionslæring kan sammentænkes og på den måde udgøre en inkluderende ramme om kollektiv mestring, professionel læring og lokal praksisudvikling. Workshoppen afvikles i en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde og dialoger i plenum. Man vil som deltager endvidere få rig mulighed for at sætte det faglige indhold i forbindelse med egen praksis i dagtilbud og skole. Workshoppen henvender sig til lærere, pædagoger, ledere, psykologer, konsulenter og forskellige typer af ressourcepersoner, fx AKT lærere (på skoler) eller faglige fyrtårne (i dagtilbud).

Den 2. december 2021: Mellemformer. Når barnet falder mellem to stole v/ Rasmus Alenkær, psykolog, ph.d. og inklusionsekspert

I sit oplæg vil Rasmus Alenkær indledningsvist komme med et bud på en definition af begrebet “mellemform”. Alenkærs defintion tager afsæt i princippet omkring dynamisk organisering og gensidig tilpasning i skolen, og opstiller en afgrænset ramme for, hvad mellemformer er - og ikke er. Efterfølgende vil Rasmus Alenkær bidrage med en række konkrete anbefalinger til praksis: Hvordan arbejder vi som fagprofessionelle sammen om mellemformsorganisering? Hvad skal vi være særligt opmærksomme på? Og hvordan kan mellemformer bruges som afsæt for organisatorisk læring?

Kl. 12.00-12.45: Frokost
Vælg to af disse sessioner: Kl. 12.45-16.00: Oplæg: Mellemformer i praksis.
1) NEST-KLASSER - NEST om den tredje vej v/ Jan Sejersdal Kirkegaard, tidl. PPR-leder, Aarhus Kommune

2) CPS (Collaborative Proactive Solutions – inddragelse af barnet) og mellemformer v/ Mette Christensen, specialpædagogisk konsulent, PPR Aalborg

3) NEST i dagtilbud v/ Karin Lykke, dagtilbudsleder, Aarhus Kommune

4) Mellem skole og ungdomsskole v/ Toke Agerschou, selvstændig konsulent

Hvad er mellemformer?

“Mellemformer” er inklusionsfremmende, organisatoriske hybrider mellem almene og segregerede undervisningstilbud. Mellemformer adskiller sig fra segregerede tilbud ved at have en umiddelbar eller middelbar rettethed mod deltagelse i et alment undervisningstilbud. Mellemformer overskrider skolesystemets traditionelle organisationsformer, og kan derfor i højere grad tilrettelægges med udgangspunkt i barnets behov (definition: Rasmus Alenkær).

Undervisere

Micki-Sunesen
Micki Sunesen
Ph.d. og inklusionsekspert
Micki Sonne Kaa Sunesen er skoleforsker og interesserer sig for professionelles læring, inklusion og skoleudvikling. Erfaringsmæssigt har Micki Sunesen en baggrund som lærer, konsulent, leder og forsker i kommune, undervisningsministeriet, universiteter og konsulenthuse. I dag arbejder han som forsker i sin egen virksomhed Nordic Learning - Research & Education, hvor han arbejder med forskellige former for forsknings- og udviklingsarbejde i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Micki er uddannet lærer, PD, kandidat og Ph.d. i pædagogisk psykologi. Han er desuden certificeret organisationscoach. Medlem af redaktionen bag Kognition og Pædagogik. Han er forfatter og bidragyder til flere udgivelser.
Rasmus-Alenkær
Rasmus Alenkær
Psykolog, ph.d. og inklusionsekspert
Rasmus Alenkær arbejder selvstændigt som psykolog og konsulent i egen praksis. Han løser opgaver i hele landet - oftest helt tæt på hverdagen og i de skoler og hjem, hvor børnene, forældrene og de fagprofessionelle er. Rasmus Alenkær har 27 års erfaring på børne- og ungeområdet og er kendt fra radio, TV og skrevne medier som ekspert og debattør. Mange følger hans blog på Facebook, hvor han er en af de toneangivende i den pædagogiske debat herhjemme. Ud over at have udgivet en lang række bøger på sit fagområde, herunder både fag- og skønlitteratur, er han også vært på podcasten Børnepsykologi, der kan findes på alle de gængse streamingtjenester - eller downloades gratis på alenkaer.dk.
Underviser_Jan Kirkegaard
Jan Sejersdal Kirkegaard
Tidl. PPR-leder, Aarhus Kommune
Jan Kirkegaard er uddannet cand.pæd. psyk. og har siden 1985 beskæftiget sig intensivt med specialpædagogik. De foregående 20 år har han været chefpsykolog i Aarhus Kommune. Pædagogik og psykologi har naturligt været hans omdrejningspunkt, men her vil han i særlig grad nævne NEST og mellemformer som særlige indsatsområder. Han var initiativtager til at indføre NEST i Aarhus Kommune i 2014 i samarbejde med New York University. Siden har interessen for NEST bredt sig til andre dele af landet, og han har været optaget af at understøtte den videre udvikling af NEST som en tredje vej i inklusionsarbejdet. Behovet og interessen for at gå nye veje i inklusionsarbejdet har været stigende de seneste år, og da NEST er et fint eksempel på en mellemform, har dette tema også fyldt meget i arbejdet. Aktuelt har Jan Kirkegaard etableret eget rådgivningsfirma inden for en række specialpædagogiske temaer med hovedvægten på NEST og mellemformer, og han holder oplæg om temaerne og støtter lokalt med rådgivning.
Underviser_Mette Christensen Jensen
Mette Christensen
Specialpædagogisk konsulent, PPR Aalborg
Fagligt har Mette Christensen Jensen en baggrund som lærer og senere lektor ved Professionshøjskolen UCN. Hendes faglige optagethed har, både som praktiker og som lektor, altid været knyttet til børn og unge, som af forskellige årsager lander i kanten af de etablerede fællesskaber. Derudover har hun samarbejdet med Ross Greene, ophavsmand til CPS, igennem 9 år. Samarbejdet har hen over årene afstedkommet mulighed for dansk CPS-certificering, kurser og oplæg om CPS, implementering af CPS på en række folkeskoler, et mindre udviklingsprojekt, samt deltagelse i nordisk CPS-netværk.
I sin nuværende stilling ved PPR i Aalborg Kommune er en stor del af hendes opgaver centreret omkring arbejdet med inddragelse af barnets perspektiv, samt CPS-implementering og -uddannelse.
Underviser_Karin Lykke
Karin Lykke
Dagtilbudsleder, Aarhus Kommune
Karin Lykke er uddannet pædagog fra Aarhus Børnehaveseminarium og senere cand. pæd. i pædagogisk filosofi fra DPU, Aarhus Universitet. Karin har mange års erfaring fra det pædagogiske område både som pædagog, som leder og som dagtilbudsleder i Aarhus Kommune. Sideløbende med sit arbejde har hun undervist i ledelse og ført tilsyn med private institutioner i Fredericia. I forbindelse med en studietur til New York i 2016 blev hun optaget af det børnesyn, der ligger bag NEST og af den fællesskabsunderstøttende tilgang, som NEST forudsætter, og efterfølgende har hun i samarbejde med PPR arbejdet på at oversætte NEST til 0-6 års området. I foråret 2021 udgav hun bogen NEST møder dagtilbud.
Toke-Agerschou
Toke Agerschou
Selvstændig konsulent
Toke Agerschou er uddannet socialpædagog. En rød tråd gennem hans arbejdsliv har været arbejdet med udsatte børn og unge – især i regi af fritids- og ungdomsklubber/ungdomsskolen. I denne sammenhæng er hans tid som fritids- og ungdomsskolechef i Aarhus Kommune central. Her forsøgte de sammen med skolerne at udvikle det, som siden er blevet benævnt mellemformer, med hovedfokus på, hvordan undervisning og fritidsaktivitet kan komplementere hinanden. Og dermed få børn og unge til at trives og udvikle sig uanset, hvor de står, og hvad de kommer med. De seneste to år har Toke Agerschou virket som selvstændig rådgiver og facilitator, også med dette blik - ikke blot på grundskolen, men også i regi af 10. klasse og den forberedende grunduddannelse (FGU).
TID OG STED
Vælg mellem:
Den 25. november 2021 på Scandic Sluseholmen i København kl. 9.30-16.00
Den 2. december 2021 på Scandic Bygholm Park i Horsens kl. 9.30-16.00
PRISEN
Pris for deltagelse er kr. 2.988, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. frokost.

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere under loyalitetsrabat.
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.