Magisk Tegning - Seminarer
magisk-tegning
Børn & unge
Kursus

Magisk Tegning

Få viden om den nytænkende læringsmetode, Magisk Tegning, og styrk drenges indlæring! På dette spændende kursus bliver du beriget med teoretisk viden, og så skal du også have tegneblyanterne frem, så du bliver klædt på til fingerspidserne i at implementere Magisk Tegning i undervisningen.

Du bliver undervist af cand.mag., Ann Elisabeth Knudsen, og billedkunstner, Pia Lajer.  Sammen vil de bl.a. bidrage med:

  • Viden om køn og hjernemodning, særligt med fokus på drenge
  • Viden om udvikling af fin- og fingermotorik
  • Viden om udvikling af koncentrationsevnen
  • Kendskab til og afprøvning af den effektive læringsmetode, Magisk Tegning, så du kan implementere den i klasseundervisning

BemærkDer er deltagerbegrænsning på denne kursusdag. Undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

“Hjerner udvikler sig som de bliver påvirket til" - Ann Elisabeth Knudsen

Der kan være langt mellem succesoplevelserne for de urolige drenge i indskolingsalderen, der let kendes på den støjende og ukoncentrerede adfærd, der udfordrer læringsmiljøet i klassen. Som lærer eller pædagog ligger din udfordring i, at du i undervisningen skal tage højde for, at drenge og pigers hjerner er forskellige og ude af takt, da drenges hjerner modnes mellem 1- 1,5 år senere end pigers. Den store udfordring består i at få det optimale ud af drengenes hjernemæssige potentiale, så de ikke bliver tabt i en tidlig skolealder. En af de metoder, som bidrager positivt til særligt drengenes adfærd, er Magisk Tegning. Magisk Tegning er en udbytterig læringsmetode, der er effektiv i forhold til at fremme drengenes selvværd, koncentration, indlæring og potentiale for senere at lære sprog og matematik.

På denne kursusdag giver cand.mag., Ann Elisabeth Knudsen, dig vigtig viden om forskellen på drenge og pigers hjerner, koncentration og udvikling af finmotorik. Derudover lærer billedkunstner, Pia Lajer, dig metoden Magisk Tegning, så du kan implementere den i klasseundervisningen.

Dagens program:

Kl. 9.00- 10.30: Køn og hjernemodning med særligt fokus på drenge

Allerede i børnehaveklassen er drengenes hjerneudvikling op til 1,5 år bagud sammenlignet med pigerne. Hjernemodningsforskellen betyder, at drengene har en mærkbar ringere koncentrationsevne, og derudover gør hormonpåvirkningen af testeron dem urolige og hæmmer indlæringsevnen. Tager vi ikke i tilstrækkelig grad højde for drengenes motoriske udfordringer og senere udvikling, ender det med, at drengene bliver tabt i de tidlige skoleår. Det er derfor afgørende, at vi tager højde for drengenes hjernemodning og læringspotentiale.

Cand. Mag. Ann Elisabeth Knudsen indleder dagen med at stille skarpt på:

  • Køn og hjernemodning med særligt fokus på drenge og deres behov
  • Udvikling af fin- og fingremotorik
  • Udvikling af koncentration

Kl. 10.30 -16.00: Magisk Tegning – en udbytterig læringsmetode til indskolingen

Magisk Tegning er en indlæringsmetode, som har en positiv effekt på børn med koncentrations- og indlæringsvanskeligheder - særligt drenge, der ellers ville have svært ved at sidde stille. Metoden er kendetegnet ved, at børn med særlige udfordringer kan præstere på lige fod med deres klassekammerater. Har et barn succesoplevelser på ét område, giver det barnet mod og lyst til at kaste sig ud i nye udfordringer og smitter af på deres indlæringsevne i andre fag. Børn, der i indskolingen har svært ved at skrive bogstaver, kan efter første gang med Magisk Tegning-metoden tegne komplicerede motiver. Tegning og billedsprog bliver en ”must have”-kompetence i fremtidens skole, og er en af vor tids mest oversete og undervurderede indlæringskilder.

Hvad er Magisk Tegning?

Magisk Tegning er et formalfabet, der omfatter ganske få figurer. Du lærer, hvordan de enkelte formelementer afkodes. På denne kursusdag skal du derfor tegne! Ja, du læste rigtigt. Billedkunstner, Pia Lajer, lærer dig metoden Magisk Tegning, så du kan integrere den som et redskab i din undervisning, når du kommer hjem. Magisk tegning er for både piger og drenge, men er målrettet drenges særlige behov for optimal indlæring. Magisk Tegning kan bruges i dansk, naturfag, historie og mange andre fag, hvor tegning kan implementeres som en del af undervisningen.

Efter kurset får du adgang til Pia Lajers e-bog “Fra drengestreger til streger for drenge… og piger” med baggrund og teori. Derudover får du adgang til 2 lektioner med Magisk Tegning, som du kan implementere direkte i din klasseundervisning uden forberedelse.

Dagens undervisere

Ann Elisabeth Knudsen
Klik for at se
Pia Lajer
Klik for at se
Ann Elisabeth Knudsen
Ann Elisabeth Knudsen
cand. mag. og lektor i dansk og psykologi med neuropsykologi og hjerneforskning som hovedinteresse
Viden om hjernens udvikling og funktion har været Ann-Elisabeth Knudsens fokusområde gennem mange år – både gennem studier, praksiserfaringer, forskning og formidling. Hun er forfatter til en lang række bøger på området bl.a.: “Hvor svært kan det være” (2012) og fra 2017 “Diagnose eller opdragelse”. Ann-Elisabeth Knudsen er kendt som en meget dygtig og karismatisk formidler.
Pia Lajer
Pia Lajer
billedkunstner og foredragsholder
Pia Lajer har udviklet indlæringsmetoden, Magisk Tegning, som hun har udviklet i samarbejde med lærere og pædagoger. Pia Lajer har dedikeret sin tid til at bidrage til en tegnerevolution, som bl.a. sætter fokus på kreativ indlæring i indskolingen. Derudover har Pia Lajer god erfaring med at inddrage Magisk Tegning i klasseundervisning, hvor børnene har rykket opfattelsen af deres egne evner.
TID & STED:
Den 2. september 2021 på Scandic Ringsted.

Undervisning fra kl. 09.00-16.00 
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 2.988, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere her
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.