Tab og sorg hos udviklingshæmmede - Seminarer
sorg hos udviklingshæmmede
Handicap & omsorg
Kursus

Tab og sorg hos udviklingshæmmede

Arbejder du med borgere med udviklingshæmning, og har du brug for mere viden om, hvordan sorg kommer til udtryk hos disse borgere, og hvordan du bedst hjælper dem?

Så gør plads i kalenderen til dette givende online-seminar, hvor du bliver undervist af hospitalspræst Line Rudbeck, som er specialist i tab og sorg hos udviklingshæmmede. I løbet af seminaret bidrager hun bl.a. med:

 • Viden om vigtigheden af at kende til borgerens livshistorie/livshistoriens mange tab
 • Viden om, hvilke tab udviklingshæmmede sørger over
 • Viden om, hvordan sorgen kommer til udtryk hos denne type borgere i forhold til andre
 • Redskaber til, hvordan du tager hul på samtalen med borgeren, og hvordan du runder den af igen
 • Redskaber til, hvad du gør med de borgere, der er uden sprog
 • Redskaber til  samtalen med de pårørende om sorg over deres barns handicap, og hvordan du kan hjælpe med at tage hul på den svære samtale om død og begravelse

Sorg er en tilstand, der er svær at håndtere

Mange udviklingshæmmede oplever tab - store som små - og mange bærer måske rundt på en sorg, de aldrig har fået talt om eller formået at give udtryk for på anden vis. 
Det er ikke altid let at se, hvad der skaber reaktioner hos udviklingshæmmede, og ofte kan det være på grund af en skjult sorg. Hvis man skal løfte denne til tider udfordrende opgave med at få øje på og lindre en ufortalt sorg, er det derfor nødvendigt at blive klædt på med viden og praksisnære redskaber til både at lindre, støtte og samtale med udviklingshæmmede og deres pårørende om en sorg og om at være i sorg.  

De mange tab 

Hverdagen indeholder mange forskellige typer af tab for udviklingshæmmede. Det kan for eksempel være, at man ikke har én at tale med om sine tanker og følelser; oplevelsen af at man ikke er som de andre; når man skal slippe mor og far; når nogen eller man selv skal flytte; når pædagogen får nyt arbejde eller når en betydningsfuld person dør. 

Kompetenceudvikling er nødvendig 

Det er altid vigtigt at få øje på og grebet et menneske i sorg, men for at gribe udviklingshæmmede, skal der ofte noget mere og andet til. Det er derfor vigtigt at have blik for sorgens mange ansigter samt indsigt og viden om de praksisnære pædagogiske redskaber, man kan bruge for at yde trøst, lindring og skabe håb. Et vigtigt pædagogisk redskab er blandt andet en OmSorgsplan, som er et af de redskaber, du bliver præsenteret for på online-seminaret. 

De pårørende er også i sorg 

Samtalen om sorg med de pårørende, om de pårørendes sorg over deres barns handicap og den livslange bekymring for barnets ve og vel er også en stor del af det pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede. Du får på seminaret viden og  redskaber til, hvordan du bedst støtter de pårørende.  

Online-seminarets indhold: 

Dagens ekspert er hospitalspræst Line Rudbeck, som er specialist i sorg og tab hos udviklingshæmmede. Hun giver dig viden om: 

 • teoretiske modeller om sorg – en kort præsentation 
 • vigtigheden af at kende til beboerens livshistorie/livshistoriens mange tab 
 • hvilke tab, udviklingshæmmede sørger over  
 • hvilke vilkår, der skal være opfyldt for den enkelte for at sikre trivslen 
 • hvordan sorgen kommer til udtryk hos denne type borgere i forhold til andre  

Du får på dagen redskaber til: 

 • hvordan du tager hul på samtalen, og hvordan du runder den af igen 
 • hvad du gør med de borgere, der er uden sprog 
 • hvordan du støtter borgeren i at få talt om bekymringer og frygt, for eksempel tanker om egen død og begravelse 
 • hvordan du sikrer, at I har en fælles kultur for afsked i organisationen 
 • hvilke punkter, du skal overveje i arbejdet med en OmSorgsplan 
 • Samtalen med de pårørende om sorg over deres barns handicap, og hvordan du kan hjælpe med at tage hul på den svære samtale om død og begravelse 

Seminaret vil være en solid blanding af vidensoplæg, gennemgang af konkrete, praksisnære redskaber og casearbejde. 

Dagens underviser

Line Rudbeck
Line Rudbeck
tidligere sognepræst i Skanderborg og nu hospitals- og hospicepræst i Horsens
Line har stor erfaring med sjælesorgssamtaler med borgere med udviklingshæmning, og hun har blandt andet haft stor tilknytning til Landsbyen Sølund, som er et bosted for mennesker med udviklingshæmning. Hun har specialiseret sig i, hvilke tab borgere med udviklingshæmning oplever, hvordan sorgen kommer til udtryk, og hvordan man som medarbejder og pårørende trøster og skaber håb. Line Rudbeck har 12 års erfaring med undervisning i emnet og er medforfatter til bogen ”Når udviklingshæmmede sørger – en bog om tab, sorg og trøst” fra 2018.
TID & STED:
Det sker:
Mandag d. 21. marts online via Teams, kl. 09.00-16.00
PRIS
Prisen er 2.000 kr. ekskl. moms.

DELTAGERBEVIS
Du får bevis for deltagelse i seminaret.