Tab og sorg hos udviklingshæmmede - Køb adgang hos Seminarer.dk
Tab og sorg hos udviklingshæmmede
Digital læring
Kursus

Tab og sorg hos udviklingshæmmede

Få relevant viden og praksisnære redskaber direkte fra din (hjemme)arbejdsplads, når vi blænder op for et online seminar om tab og sorg hos borgere med udviklingshæmning.

Dagens givende faglige indhold kommer fra sognepræst Line Rudbeck, som er specialist i sorg hos udviklingshæmmede. Med det online seminar bidrager hun bl.a. med:

 • Viden om, hvilke tab borgere med udviklingshæmning sørger over
 • Viden om, hvordan sorgen kommer til udtryk hos disse borgere i forhold til andre
 • Redskaber til, hvordan du lindrer sorgen og skaber håb
 • Redskaber til, hvordan du tager hul på samtalen og runder den af igen – og hvordan du kommunikerer med de borgere, der er uden sprog
 • Redskaber til, hvordan du bedst støtter de pårørende i deres sorg over deres barns handicap

Prisen for dette online seminar er 1998 kr. ekskl. moms. pr. person. Få mængderabat ved at købe adgang til hele din arbejdsplads for bare 9000 kr. ekskl. moms. (tilmeld blot 1 person her).

Sorg er en tilstand, der er svær at håndtere

Mange udviklingshæmmede oplever tab - store som små - og bærer dermed rundt på en sorg, de måske ikke har fået talt om eller givet udtryk for på anden vis.
Når en af vores beboere reagerer, kan det være på grund af en skjult sorg. Vi ønsker alle sammen at lindre beboerens sorg og smerte – både ved små og store tab i livet. Men hvis vi skal løfte denne til tider udfordrende opgave, er det nødvendigt, at vi bliver klædt på med praksisnære redskaber til at lindre, støtte og samtale med udviklingshæmmede og deres pårørende i sorg, herunder at strukturere indsatsen i en OmSorgsplan.

De mange tab

Hverdagen indeholder mange forskellige typer af tab for udviklingshæmmede. Det kan for eksempel være, at de ikke har én at tale med om tanker og følelser; at de ikke er som de andre; når de skal slippe mor og far; skal være alene og er bange; når nogen eller dem selv flytter; når en aktivitet stopper; når pædagogen får nyt arbejde; eller når nogen dør – for eksempel vennen, kæresten, familiemedlemmet eller en anden nærtstående.

Kompetenceudvikling er nødvendig

Når vi arbejder med udviklingshæmmede, er det vigtigt at have blik for sorgens mange ansigter samt praksisnære pædagogiske redskaber til trøst, lindring og håb hos udviklingshæmmede, så vi får øje på og grebet mennesket i sorg. Det at udarbejde en OmSorgsplan er et vigtigt pædagogisk redskab, hvilket denne kursusdag giver dig viden om og introduktion til.

De pårørende er også i sorg

Derudover er samtalen med de pårørende også en stor del af dit pædagogiske arbejde med udviklingshæmmede, hvorfor denne kursusdag beriger dig med indblik i de pårørendes sorg over deres barns handicap og en livslang bekymring for barnets ve og vel. Ydermere får du redskaber til, hvordan du støtter de pårørende bedst muligt, og hvordan du kan hjælpe dem med at tage hul på den svære samtale.

Seminarets indhold

Dagens ekspert er sognepræst Line Rudbeck, som er specialist i sorg og tab hos udviklingshæmmede. Hun giver dig viden om:

 • teoretiske modeller om sorg – en kort præsentation
 • vigtigheden af at kende til beboerens livshistorie/livshistoriens mange tab
 • hvilke tab, udviklingshæmmede sørger over
 • hvilke vilkår, der skal være opfyldt for den enkelte for at sikre trivslen
 • hvordan sorgen kommer til udtryk hos denne type borgere i forhold til andre

Derudover beriger hun dig med redskaber til:

 • hvordan du lindrer og skaber håb
 • hvordan du tager hul på samtalen, og hvordan du runder den af igen
 • hvad du gør med de borgere, der er uden sprog
 • hvordan du støtter borgeren i at få talt om dennes tanker om egen død og begravelse
 • hvordan du sikrer, at I har en fælles kultur for afsked i organisationen
 • hvilke punkter, du skal overveje i arbejdet med en OmSorgsplan
 • de pårørendes sorg over deres barns handicap, hvordan du støtter dem bedst muligt, og hvordan du kan hjælpe dem med at tage hul på den svære samtale om død og begravelse

Kurset indeholder en solid blanding af oplæg med viden om og redskaber til den praksisnære tilgang krydret med cases.

Dagens underviser

Line Rudbeck
Klik for at se
Line Rudbeck
Line Rudbeck
sognepræst i Skanderborg og har stor erfaring med sjælesorgssamtaler med borgere med udviklingshæmning
Line Rudbeck har særligt haft stor tilknytning som præst i Landsbyen Sølund, som er et bosted for mennesker med udviklingshæmning. Hun har specialiseret sig i, hvilke tab borgere med udviklingshæmning oplever, hvordan sorgen kommer til udtryk, og hvordan du som medarbejder og pårørende trøster og skaber håb. Line Rudbeck har 12 års erfaring med undervisning i emnet, og derudover er hun medforfatter af bogen ”Når udviklingshæmmede sørger – en bog om tab, sorg og trøst” fra 2018.
TID & STED:
Mandag den 31. maj 2021, online via Microsoft Teams, kl. 09.00-16.00

Før start vil du modtage en mail med direkte link til seminaret. Du bestemmer selv om du vil deltage via computer, mobil eller tablet. Vi anbefaler dog computer.

Vær opmærksom på, at det kræver internetadgang at deltage på dette online seminar.
PRIS
Prisen for dette online seminar er 1.998 kr. ekskl. moms pr. person. Få mængderabat og køb adgang til alle på din arbejdsplads for bare 9.000 kr. ekskl. moms. 

DELTAGERBEVIS
Du får bevis for deltagelse i seminaret efterfølgende.