Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle - Kursus
Header_traumer_optimized
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle

Jo mere du ved og forstår om traumer, des bedre kan du gøre en vedvarende forskel for dine borgere og samtidig passe på dig selv i relationen. Kom på temadag i selskab med Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, samt Camilla Bechsgaard, cand.psych. og VISO-specialist.

Hvordan kan du bedst muligt støtte en borger med traumer – og hvordan påvirker arbejdet dig som fagperson og menneske?

En opvækst med vold, overgreb og omsorgssvigt skaber voksne, der på mange måder ofte har svært ved at skabe et velfungerende liv. Deres indre smerte kommer tit til udtryk som psykisk sygdom, selvskadende adfærd, misbrug eller spiseforstyrrelser.   

Som fagperson kan du opleve stor magtesløshed i forsøget på at hjælpe denne målgruppe med at lande et mere stabilt sted i deres liv. Efter en række støttende tiltag, der gang på gang falder til jorden, kan man få lyst til bare at opgive.   

Denne temadag sætter fokus på, hvordan traumatiserede børn ofte vokser op og bliver tilknytningsforstyrrede, dysregulerede voksne - tit med et repertoire af misbrug, selvskade, spiseforstyrrelse, indad- og udadreagerende handlestrategier, der viser sig i måderne, hvorpå borgeren tackler krav og konflikter. Der vil også blive præsenteret eksempler fra praksis og en lang række anvendelige værktøjer til mødet med borgere - unge som voksne - med udfordringerne som følge af tidlige såvel som sene traumer og varianter af PTSD.  

Mishandling sætter fysiske spor i hjernen 

Mishandlingen er for mange sket på et så tidligt tidspunkt, at det har medført en varig skade på grundlæggende kognitive funktioner og personlighedsfunktioner. Forskning har dokumenteret, at mishandling fysiologisk forandrer hjernen, mens den udvikler sig. Der er en langt tydeligere effekt af mishandling på hjernen end af noget andet, man har undersøgt som årsager til psykisk sygdom.   

Komplekse traumer 

Borgere, som gentagne gange ”falder ud af systemet”, har oftere komplekse traumer, mere end de lider under enkelt-episode-traumer – eller ”klassisk” PTSD.  Gentagne sygemeldinger, udeblivelser fra møder og vredesudbrud eller angstanfald under samtaler kan alt sammen gøre samarbejdet svært. Samtidig kan borgerens reaktioner påvirke dig både fagligt og personligt. Det kan derfor være en stor hjælp for dig som fagperson, hvis du kender til traumeteorier og deres indvirkning på det menneskelige sind. Det understøtter din mulighed for at skabe en udviklingsfremmende ramme, der tager afsæt i en forståelse af, hvor det svære i relationelle samspil kan komme fra.   

Traumer har fået en ny plads på diagnoselandkortet efter revideringen af det verdensdækkende diagnosesystem fra WHO – fra ICD-10 til ICD-11.  Gennem den nye diagnose ”kompleks PTSD” kan nu beskrives komplekse traumer, der opstår gentagne gange. Du får via gennemgangen af ICD-11 viden om forskellen på de forskellige traumerelaterede diagnoser og kan benytte forståelsen i din dialog med både borgere og kolleger.   

Arbejdet med borgere med traumer bør ske i en ramme, hvor forståelsen af årsagssammenhængene italesættes, men hvor der samtidig stilles krav og skabes relationelt grundlag, som det er realistisk for den traumatiserede borger at honorere.  

Målet med temadagen 

  • At du opnår en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem traumer i opvækst, ungdomsliv og voksenliv og deres betydning for udvikling af hjernen, kognitiv formåen, personlighed, sindslidelser, misbrugsvarianter og handlinger som spiseforstyrrelser og selvskade. 
  • At du - via teori og konkrete redskaber - får indblik i, hvordan man kan skabe mere optimale betingelser for en hverdag, som hjælper til at forstå traumernes effekt på nutiden, og - gennem analyser - mindsker effekterne af borgernes traumehåndtering 

Program 

v/Camilla Bechsgaard samt Louise Brückner Wiwe  

Del 1 v/Camilla Bechsgaard  

  • Senfølger efter seksuelle overgreb: Hvad er det, og hvordan kommer det til udtryk? 
  • Effekt på personlighedsudvikling og livskvalitet 
  • Faglig tilgang til personer med senfølger efter overgreb 

 Del 2 v/Louise Brückner Wiwe  

  • Selvskade og spiseforstyrrelse  
  • Analyse- og observationsmodeller, NAU og Brückner-modellerne  
  • Tilrettelæggelse af tilgang  

Dagens undervisere

Underviser_Louise Bruckner
Klik for at se
Camilla Bechsgaard
Klik for at se
Underviser_Louise Bruckner
Louise Brückner Wiwe
Specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi, samt indehaver af Brückner Praksis i Aarhus.
Louise Brückner Wiwe, specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi, erfaren underviser og supervisor med egen praksis – Brückner Praksis, Aarhus.
Hun har gennem årene specialiseret sig i supervision af personale ved institutioner med borgere med psykiske lidelser, udviklingshæmning, hjerneskade, dertil udredning af borgere med mange former for vanskeligheder og en flerhed af funktionsnedsættelser samt borgere underlagt retspsykiatriske foranstaltninger.
Louise Brückner Wiwe har desuden udviklet Brückner Boksen og undervist i anvendelse af dette analyseredskab til forståelse af og tilgang til komplekse borgere. Dertil foretager hun udredningsopgaver for VISO.
Camilla Bechsgaard
Camilla Bechsgaard
Cand.psych. og indehaver af psykologklinikken ”Psykologhus Filosoffen” i Odense
Camilla Carlsen Bechsgaard, psykolog og specialist i psykoterapi med voksne. Indehaver af psykologklinikken ”Psykologhus Filosoffen” i Odense. Hun har i en årrække arbejdet hos Center for Seksuelt Misbrugte Syd og er nu blevet selvstændig VISO-leverandør inden for området ”Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen”. Camilla har desuden erfaring både som VISO-specialist og terapeut inden for volds- og krisecenterområdet. Aktuelt er Camilla fast tilknyttet et fynsk krisecenter. Derudover arbejder hun til daglig med terapi inden for et bredt felt af målgrupper og foretager udredningsopgaver, VISO-rådgivning, supervision og undervisning.
TID & STED:
Det sker:

Scandic Roskilde
Den 2. marts 2023 på Scandic Roskilde

Undervisning
Kl. 9 - 16

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på sidste dag.
Pris
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.