Udviklingshæmmede med psykiske lidelser - Seminarer
Webgrafik_Udviklingshæmmede med psykiske lidelser 2
Handicap & omsorg
Kursus

Udviklingshæmmede med psykiske lidelser

Bliv undervist af specialist i neuropsykologi, Louise Brückner, og få styrket dine kompetencer til arbejdet med udviklingshæmmede borgere med psykiske lidelser. Med kurset opnår du bl.a.:

  • Viden om kognition og relationsdannelse
  • Indsigt i udredningsredskabet Brückner Boksen
  • Instrumenter til konflikthåndtering og nedtrapning
Det kræver særlige socialpædagogiske kompetencer at kunne tilgå personer med udviklingshæmning, men hvis der tillige er psykiatriske diagnoser eller psykiske vanskeligheder, kan det besværliggøre eller ligefrem umuliggøre samarbejdet med borgeren i de rammer, du og borgeren har til rådighed, og hvor I i fællesskab skal tackle hverdagen. Herunder kan det være relevant at få fokus på, hvad konsekvenserne ved udviklingshæmning er, og hvad der er diagnosernes eller misbruget effekt. Forudsætningerne for et godt samarbejde ligger i relationen og din viden om borgerens historie. Med en større forståelse for borgerens sind, situation og adfærd er det lettere at finde frem til, hvordan du håndterer borgerens diagnose, hvordan du tackler borgerens udadreagerende adfærd, og hvordan du bliver mere præcis i dine observationer, herunder får et mere præcist indtryk af, hvad du kan have indflydelse på gennem dine interventioner – hvad du bør løfte, og hvad borgeren selv kan formå.
Webgrafik_Udviklingshæmmede med psykiske lidelser 4

Dagens indhold

På temadagens første del får du en introduktion til at perspektivere de udfordringer, som udviklingshæmning og diagnoser fører med sig, og som er et nødvendigt afsæt for en indsats. Du får redskaber til bedre at forstå den enkelte borgers vanskeligheder gennem et specifikt udredningsredskab, Brückner Boksen, og konkrete observationer, der går på tværs af diagnoser og de personalegrupper, der skal varetage støtten. På dagens sidste halvdel har vi fokus på observationer i forhold til konfliktoptrapning og -nedtrapning med afsæt i Brückner Boksen. Brückner Boksen er baseret på bred viden om udviklingspsykologi samt tilknytningsteorier, neuropsykologi samt moderne og dynamiske risikovurderingsinstrumenter, der kan anvendes i arbejdet med borgere med udviklingshæmning
Webgrafik_Udviklingshæmmede med psykiske lidelser 3

Dagens udbytte

Viden om:
• Udviklingshæmmede i et bredere perspektiv
• Hjernen under udvikling, relationsdannelse/tilknytning, kognition og psykiatri

Instrumenter til:
• Sammenfatning af komplekse informationer i et overskueligt og interaktivt system
• Præcision i egne observationer • Egen refleksion og evaluering af egen praksis • Konflikthåndtering og nedtrapning samt praktiske analyseredskaber til hverdagen

Inspiration til:
• Udarbejdelse af årsagsanalyser og tilrettelæggelse og mere individuelt tilpassede pædagogiske strategier
Webgrafik_Udviklingshæmmede med psykiske lidelser 5

Praktiske oplysninger

Temadagen afholdes i Silkeborg og Glostrup
Den 28. oktober 2020 på Scandic Glostrup
Gratis parkering
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Du får deltagerbevis på dagen.
Scandic Glostrup
Scandic Glostrup
Roskildevej 550, 2605 Brøndbyvester

Underviser

Webgrafik_Udviklingshæmmede med psykiske lidelser 8
Klik for at se
Webgrafik_Udviklingshæmmede med psykiske lidelser 9
Klik for at se
Webgrafik_Udviklingshæmmede med psykiske lidelser 8
Louise Brückner Wiwe
specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi, erfaren underviser og supervisor med egen praksis – Brückner Praksis, Aarhus.
Louise Brückner Wiwe, specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi, erfaren underviser og supervisor med egen praksis – Brückner Praksis, Aarhus.
Hun har gennem årene specialiseret sig i supervision af personale ved institutioner med udviklingshæmmede, udredning af borgere med mange former for vanskeligheder samt borgere underlagt retspsykiatriske foranstaltninger.
Louise Brückner Wiwe har desuden udviklet Brückner Boksen og undervist i anvendelse af dette analyseredskab til forståelse af og tilgang til komplekse borgere.
Webgrafik_Udviklingshæmmede med psykiske lidelser 9
Brückner Boksen
En udviklingspsykologisk, relationsteoretisk og neuropædagogisk forståelsesramme der forenes i en analysemodel – Brückner Boksen.
Den giver et mere overskueligt afsæt for den individuelle indsats ved at danne et tværfagligt overblik over komplekse borgere og de informationer, vi allerede kender, eller som vi mangler, for at kunne tilrettelægge en indsats. Den hjælper med at belyse de interaktioner, som har betydning i borgerens liv, de elementer af information, der skal til for at gøre det nemmere med Kierkegaardsk tilgang ”at forstå, hvad mennesket forstår”, og at ”finde mennesket, der hvor det er - og starte der”.
PRIS
Pris for temadagen er kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Indtast EAN/CVR øverst på siden og se om din arbejdsplads får rabat. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.

Du modtager deltagerbevis på dagen.