Den Bio-psyko-sociale model - En helhedsorienteret tilgang
Børn & unge
Artikel

Den Bio-psyko-sociale model: En helhedsorienteret tilgang til sundhed og sygdom

Den bio-psyko-sociale model er en helhedsorienteret tilgang til sundhed & sygdom. Læs mere om modellen - og tjek eventuelt vores uddannelse!

Den Bio-psyko-sociale model
Den bio-psyko-sociale model er en teoretisk tilgang, der anerkender kompleksiteten af ​​sundhed og sygdom og integrerer biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Modellen har sin oprindelse i det medicinske felt, men har siden spredt sig til andre områder, herunder psykologi, socialt arbejde og sundhedspleje. I denne artikel dykker vi ned i hvad den bio-psyko-sociale model indebærer, hvordan den er blevet anvendt, og dens betydning for vores forståelse af sundhed og sygdom.

Den bio-psyko-sociale model: En integrativ tilgang til sundhed og sygdom

Den bio-psyko-sociale model blev først præsenteret af den amerikanske læge George Engel i 1977 som en reaktion på den dominerende biomedicinske model, der kun fokuserede på de biologiske aspekter af sygdom. Engel argumenterede for, at sygdom ikke kun skyldtes biologiske faktorer, men også psykologiske og sociale faktorer. Modellen anerkender således, at sundhed og sygdom ikke er enkeltfaktorer, men snarere et komplekst samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer.

Biologiske faktorer omfatter genetik, hormoner og fysiologi, og påvirker vores kropslige funktioner. Psykologiske faktorer inkluderer tanker, følelser, adfærd og personlighed, og kan påvirke vores mentale og følelsesmæssige tilstand. Sociale faktorer dækker over forholdet til andre mennesker, samfundet og kulturen, og kan påvirke vores adfærd, holdninger og valg.

Anvendelse af den bio-psyko-sociale model

Den bio-psyko-sociale model har fundet anvendelse i en lang række områder, herunder medicin, psykologi, socialt arbejde og sundhedspleje. I medicin har modellen haft en stor indvirkning på måden, sundhedspersonale behandler og forstår sygdomme på. Det har ført til en mere holistisk tilgang til behandling, der tager hensyn til alle 3 aspekter i en patients liv. I psykologi og socialt arbejde har modellen haft en lignende indflydelse på terapeutisk praksis, hvor den er blevet anvendt til at forstå og behandle mentale sundhedsproblemer og sociale problemer.

Bliv certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder

Seminarer.dk’s uddannelse til certificeret børne-stressvejleder er en unik mulighed for at lære at anvende den bio-psyko-sociale model i praksis, når det kommer til børns stress. Ved at tage uddannelsen vil du lære, hvordan du kan spotte stresssymptomer hos børn og unge og anvende dine færdigheder til at tale med forældre og kollegaer om, hvordan man kan forstå disse symptomer.

Du vil også lære at forklare symptomerne (og eventuelle løsninger) på en letforståelig måde, og afprøve forskellige tiltag for at se, om de har en gavnlig effekt på barnet/den unge. Endelig vil du lære at afhjælpe noget af den stress, som barnet/den unge oplever, og tale med barnet/den unge på en anderledes og bedre måde.

Ved at tage uddannelsen vil du opnå værdifulde færdigheder og redskaber, som du kan bruge til at hjælpe børn og unge med at tackle stress og opnå bedre sundhed og trivsel. Læs mere om uddannelsen her!

Relevante arrangementer

Bliv certificeret børne-stressvejleder
Digital uddannelse

Bliv certificeret børne-stressvejleder

Lær fra fysioterapeut Pernille Thomsen og psykolog Charlotte Bjerregaard, og bliv certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder.

Efter uddannelsen vil du bl.a. kunne: 

 Spotte børn og unge, som reagerer med diverse stresssymptomer  Forklare børn og unge om symptomer og løsninger på en letforståelig måde  Afhjælpe noget af den stress, som det enkelte barn/den unge oplever og tale med barnet/den unge på en bedre måde 

Uddannelsen består af 4 digitale moduler, og de byder bl.a. på videooplæg med underviserne, redskaber til print, tests, refleksionsøvelser og praksiseksempler. Efter 4. modul er der desuden fysisk supervision.

Vi godkender din tilmelding hurtigst muligt, og du vil ofte have adgang inden for 1 arbejdsdag.

Læs mere
Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier
Kursus

Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier

Jylland & Sjælland

Mange børn og unge bruger i dag en stor del af deres vågne timer foran en skærm, men hvordan påvirker skærmene egentlig deres trivsel, udvikling og livsduelighed? Netop dét får du viden om på dette kursus, som psykolog Nicola Nyhave står i spidsen for.

Som deltager på kurset bliver du mere konkret klædt på med:

Viden om, hvordan krop og psyke gensidigt påvirker hinanden, og hvad der skaber det bedste grundlag for sundhed og trivsel hos mennesker Viden om sociale medier, FOMO og andre skærmfænomener, og hvordan de påvirker børn og unges sundhed, trivsel, udviklingsmuligheder og livsduelighed Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du, som fagperson, bidrager til at skabe en bedre balance mellem det analoge og det digitale i børn og unges liv – og inspiration til at gøre det Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du bygger solide stilladser omkring børn og unge og tør være en tydelig rollemodel i en verden i hastig forandring

Lyst til at vide mere? Så skal du bare læse med lige herunder.

Læs mere
Styrk børns selvregulering og selvkontrol – med fokus på leg og øvelser
Kursus

Styrk børns selvregulering og selvkontrol – med fokus på leg og øvelser

Jylland & Sjælland

Selvkontrol er en vigtig evne at mestre, da forskning bl.a. har vist, at den har betydning for, hvordan vi klarer os i livet, f.eks. med hensyn til uddannelse, relationer og trivsel.

Det er derfor vigtigt, at du som fagperson kan hjælpe med at styrke børns selvkontrol. Og det opnår du kompetencer til på dette kursus, hvor du bl.a. får:

Viden om, hvordan selvkontrol udvikles – herunder hvordan denne udvikling forstyrres, og hvad vi ved om de konsekvenser, der er forbundet med dette Viden om, hvilke gevinster der er forbundet med at arbejde med selvkontrol Viden om, hvordan du håndterer selvkontrol hos forskellige typer af børn Mulighed for at afprøve selvregulering gennem leg og øvelse Mulighed for at afprøve samtaleteknikker med fokus på de mikroprocesser, der er afgørende for, at barnet i relationen oplever evnen til selvfornemmelse og selvregulering

Kursusdagen henvender sig til dig, der arbejder med børn i børnehavealderen og i indskolingen.

Læs mere lige herunder.

Læs mere
Den forbudte sorg
Kursus

Den forbudte sorg

Jylland & Sjælland

At blive forælder til et barn med særlige behov fører ofte mange svære følelser med sig – f.eks. skyld og skam – og hverdagen kan stå på udfordrende situationer.

Som fagprofessionel er det vigtigt, at du kan navigere i forældrenes følelser og behov, og det får du styrket dine kompetencer til på denne kursusdag med Annette Due Madsen, psykolog og familieterapeut, samt Christian Juul Busch, tidligere hospitalspræst .

På dagen opnår du bl.a.:

Viden om den modsatte separationsproces og de ambivalente følelser, som forældre til handicappede børn ofte skal gennemgå Viden om, hvad forældre til børn med særlige behov ofte har brug for i deres kontakt med alle ”systemerne”, herunder kommune, sundhedsvæsen, pædagoger, lærere, aflastningspersonale osv. Praksisnære redskaber til, hvordan du som professionel bedst møder de forældre, der har børn med særlige behov, og hvordan du rummer forældrenes eventuelle frustrationer eller vrede Viden om, hvordan du taler meningsfuldt med forældre om skyldfølelse og skam uden at forøge eller negligere skyldfølelsen Viden om, hvordan du hjælper forældrene med at skabe en god og nyttig narrativ ramme for deres særlige fortælling
Læs mere