Den Bio-psyko-sociale model - En helhedsorienteret tilgang
Børn & unge
Artikel

Den Bio-psyko-sociale model: En helhedsorienteret tilgang til sundhed og sygdom

Den bio-psyko-sociale model er en helhedsorienteret tilgang til sundhed & sygdom. Læs mere om modellen - og tjek eventuelt vores uddannelse!

Af Seminarer.dk
Den Bio-psyko-sociale model
Den bio-psyko-sociale model er en teoretisk tilgang, der anerkender kompleksiteten af ​​sundhed og sygdom og integrerer biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Modellen har sin oprindelse i det medicinske felt, men har siden spredt sig til andre områder, herunder psykologi, socialt arbejde og sundhedspleje. I denne artikel dykker vi ned i hvad den bio-psyko-sociale model indebærer, hvordan den er blevet anvendt, og dens betydning for vores forståelse af sundhed og sygdom.

Aktuel uddannelse: Certificeret børne-stressvejleder

Den bio-psyko-sociale model: En integrativ tilgang til sundhed og sygdom

Den bio-psyko-sociale model blev først præsenteret af den amerikanske læge George Engel i 1977 som en reaktion på den dominerende biomedicinske model, der kun fokuserede på de biologiske aspekter af sygdom. Engel argumenterede for, at sygdom ikke kun skyldtes biologiske faktorer, men også psykologiske og sociale faktorer. Modellen anerkender således, at sundhed og sygdom ikke er enkeltfaktorer, men snarere et komplekst samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer.

Biologiske faktorer omfatter genetik, hormoner og fysiologi, og påvirker vores kropslige funktioner. Psykologiske faktorer inkluderer tanker, følelser, adfærd og personlighed, og kan påvirke vores mentale og følelsesmæssige tilstand. Sociale faktorer dækker over forholdet til andre mennesker, samfundet og kulturen, og kan påvirke vores adfærd, holdninger og valg.

Anvendelse af den bio-psyko-sociale model

Den bio-psyko-sociale model har fundet anvendelse i en lang række områder, herunder medicin, psykologi, socialt arbejde og sundhedspleje. I medicin har modellen haft en stor indvirkning på måden, sundhedspersonale behandler og forstår sygdomme på. Det har ført til en mere holistisk tilgang til behandling, der tager hensyn til alle 3 aspekter i en patients liv. I psykologi og socialt arbejde har modellen haft en lignende indflydelse på terapeutisk praksis, hvor den er blevet anvendt til at forstå og behandle mentale sundhedsproblemer og sociale problemer.

Bliv certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder

Seminarer.dk’s uddannelse til certificeret børne-stressvejleder er en unik mulighed for at lære at anvende den bio-psyko-sociale model i praksis, når det kommer til børns stress. Ved at tage uddannelsen vil du lære, hvordan du kan spotte stresssymptomer hos børn og unge og anvende dine færdigheder til at tale med forældre og kollegaer om, hvordan man kan forstå disse symptomer.

Du vil også lære at forklare symptomerne (og eventuelle løsninger) på en letforståelig måde, og afprøve forskellige tiltag for at se, om de har en gavnlig effekt på barnet/den unge. Endelig vil du lære at afhjælpe noget af den stress, som barnet/den unge oplever, og tale med barnet/den unge på en anderledes og bedre måde.

Ved at tage uddannelsen vil du opnå værdifulde færdigheder og redskaber, som du kan bruge til at hjælpe børn og unge med at tackle stress og opnå bedre sundhed og trivsel. Læs mere om uddannelsen her!

Relevante arrangementer

Bliv certificeret børne-stressvejleder
Digital uddannelse

Bliv certificeret børne-stressvejleder

Lær fra fysioterapeut Pernille Thomsen og psykolog Charlotte Bjerregaard, og bliv certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder.

Efter stressvejleder uddannelsen vil du bl.a. kunne: 

 Spotte børn og unge, som reagerer med diverse stresssymptomer  Forklare børn og unge om symptomer og løsninger på en letforståelig måde  Afhjælpe noget af den stress, som det enkelte barn/den unge oplever og tale med barnet/den unge på en bedre måde 

Stressvejleder uddannelsen består af 4 digitale moduler, og de byder bl.a. på videooplæg med underviserne, redskaber til print, tests, refleksionsøvelser og praksiseksempler. Efter 4. modul er der desuden fysisk supervision.

Vi godkender din tilmelding hurtigst muligt, og du vil ofte have adgang inden for 1 arbejdsdag.

Læs mere
Bo Hejlskov – Om udfordrende adfærd hos børn
Kursus

Bo Hejlskov – Om udfordrende adfærd hos børn

Sjælland

Få viden og redskaber til at tackle udfordrende adfærd. Oplev den anerkendte psykolog Bo Hejlskov Elvén, når han på denne inspirerende temadag sætter fokus på Low Arousal-tilgangen i det pædagogiske arbejde.

Bo Hejlskov beriger dig bl.a. med viden om og praksisnære redskaber til:

Hvorfor Low Arousal er en givende tilgang i arbejdet med børn Hvor den udfordrende adfærd hos børn stammer fra Hvordan du som fagperson formår at se bag om børnenes udfordrende adfærd Hvordan du, gennem Low Arousal-tilgangen, håndterer konflikter og finder holdbare løsninger

Flere end 250 deltog på dagen sidste gang. Skal du med til juni 2024? Tilmeld dig og din arbejdsplads her på siden.

 

Læs mere
Omsorgshunger: spiseforstyrrelse i et tilknytningsperspektiv
Kursus

Omsorgshunger: spiseforstyrrelse i et tilknytningsperspektiv

Jylland & Sjælland

Spiseforstyrrelser kan bunde i en dyb længsel efter nærhed og omsorg fra andre mennesker. På dette kursus dykker vi derfor ned i omsorgshunger, spiseforstyrrelser og tilknytning.

Ved at deltage på dagen får du dine kompetencer skærpet gennem:

Nye perspektiver på opmærksomhedspunkter i forhold til spiseforstyrrelse, og hvorfor mennesker udvikler et forstyrret forhold til mad og krop Indsigt i, hvordan behandlere skaber det trygge rum til at udforske udfordringer med klienten Redskaber til at arbejde med følelsesregulering, behov og grænsesætning og selvmedfølelse hos klienten Brugbar viden om, hvordan tilknytningsteorien kan bruges som forklaringsmodel, og hvordan den kan inddrages i behandlingen

Du kommer i fagligt stærkt selskab med Mia Beck Lichtenstein, professor og psykolog, samt Parnian Jarubi, recoverycoach.

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Læs mere