"Når udviklingshæmmede sørger" - Læs to kapitler fra bogen - Seminarer
Handicap & omsorg
Artikel

Få to kapitler fra bogen “Når udviklingshæmmede sørger”

Her kan du læse to kapitler fra bogen "Når udviklingshæmmede sørger - en bog om tab, sorg og trøst" af Line Rudbeck og Susanne Hollund.

Udviklingshæmmede sorg
Sorg er en uundgåelig del af livet – vi kommer alle til at stifte bekendtskab med den før eller siden, og vi kan opleve sorg på baggrund af mange former for tab. Det kan f.eks. være et dødsfald i den nære familie, et brud med en kæreste eller ægtefælle, tabet af en god ven eller sorgen ved at se en af vores kære forandre sig drastisk på grund af demens eller en hjerneskade.

Se også relevant kursus: Tab og sorg hos udviklingshæmmede

I arbejdet med udviklingshæmmede borgere kan det naturligvis heller ikke undgås, at borgerne på et tidspunkt oplever sorg. Mennesker med udviklingshæmning forholder sig dog ofte anderledes til sorg, end vi er vant til, og det er derfor helt essentielt at have en forståelse for deres måde at kapere og formidle sorg på, hvis du skal kunne opdage sorgen, støtte borgerne og være med til at lindre sorgen.

Sognepræst, Line Rudbeck, er en af de eneste i Danmark, der arbejder med sorg hos udviklingshæmmede, og hun har tidligere skrevet en artikel om netop dette emne – den finder du her. Sammen med socialpædagog, Susanne Hollund, har hun desuden skrevet bogen “Når udviklingshæmmede sørger – en bog om tab, sorg og trøst”. Vi giver dig her mulighed for at læse to kapitler fra bogen, hhv. et kapitel om sorgreaktioner hos mennesker med udviklingshæmning og et kapitel om mulige årsager til deres sorg.

Tab og sorg hos udviklingshæmmede

I maj 2021  kan du opleve Line Rudbeck, når hun underviser på vores online seminar “Tab og sorg hos udviklingshæmmede“. Her vil Line Rudbeck bl.a. sætte fokus på, hvilke tab borgere med udviklingshæmning sørger over, og hvordan deres sorg kommer til udtryk. Hun vil desuden bidrage med redskaber til dit arbejde – eksempelvis til hvordan du kan være med til at lindre sorgen og skabe håb hos disse borgere, og hvordan du bedst tager hul på sorgsamtaler med dem.

Bogen “Når udviklingshæmmede sørger – en bog om tab, sorg og trøst” er skrevet af Line Rudbeck og Susanne Hollund. Den er udkommet på Socialt Fagforlag. De to tilgængelige kapitler stammer fra 1. udgave, 2. oplag (2018) og indeholder illustration lavet af Peter Fajmer.

 

Relevante arrangementer

Tab og sorg hos udviklingshæmmede
Kursus

Tab og sorg hos udviklingshæmmede

Fyn, Jylland & Sjælland

Få relevant viden og praksisnære redskaber direkte fra din (hjemme)arbejdsplads, når vi blænder op for et online seminar om tab og sorg hos borgere med udviklingshæmning.

Dagens givende faglige indhold kommer fra sognepræst Line Rudbeck, som er specialist i sorg hos udviklingshæmmede. Med det online seminar bidrager hun bl.a. med:

Viden om, hvilke tab borgere med udviklingshæmning sørger over Viden om, hvordan sorgen kommer til udtryk hos disse borgere i forhold til andre Redskaber til, hvordan du lindrer sorgen og skaber håb Redskaber til, hvordan du tager hul på samtalen og runder den af igen – og hvordan du kommunikerer med de borgere, der er uden sprog Redskaber til, hvordan du bedst støtter de pårørende i deres sorg over deres barns handicap

Prisen for dette online seminar er 1998 kr. ekskl. moms. pr. person. Få mængderabat ved at købe adgang til hele din arbejdsplads for bare 9000 kr. ekskl. moms. (tilmeld blot 1 person her).

Læs mere
Følelsesmæssig forurening på arbejdet
Kursus

Følelsesmæssig forurening på arbejdet

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus målrettet ledere og HR-medarbejdere, hvor dagen er centreret omkring det gode arbejdsmiljø – mere specifikt, hvordan du er med til at sikre, at de negative følelser og stemninger ikke får magten på arbejdspladsen i form af følelsesforurening.

Dagens underviser er mentalsundhedsekspert og sociolog Rikke Østergaard, som sikrer dig et fagligt udbytte bestående af bl.a.:

Forståelse af, hvordan følelser og adfærd smitter i organisationer Viden om tredjegradssmitte – hvordan vi mennesker smitter hinanden med følelser og adfærd i tre led Redskaber til, hvordan du som leder spotter følelsesforurening Redskaber til, hvordan du som leder undgår følelsesmæssig ”hijacking” i vigtige beslutningsprocesser Redskaber til, hvordan du som leder holder hjernen skarp og får vendt følelsesmæssig forurening til et godt arbejdsmiljø

OBS: Pladserne ryger rigtig hurtigt. UDSOLGT I GLOSTRUP. Vi har oprettet et ekstrahold på Scandic CPH Strandpark.

Læs mere
Omsorgstræthed – en realitet i det pædagogiske arbejde
Kursus

Omsorgstræthed – en realitet i det pædagogiske arbejde

Jylland & Sjælland

Arbejder du med børn/unge i alderen 5-15 år, og oplever du, at det pædagogiske arbejde kan tære meget på energien?

Så er det værd at kigge på dette kursus, hvor vi – med afsæt i mentaliseringsbegrebet – beskæftiger os med omsorgstræthed i det pædagogiske arbejde.

I spidsen for kurset står Rikke Smedegaard Hansen, pædagog, og Sarah Long Johnsson, cand.pæd.pæd.psych. og psykoterapeut. De to kommer bl.a. omkring:

Omsorgstræthed i det pædagogiske flet – hvorfor opstår det, og hvorfor skal vi have fokus på det? Mentalisering og udvikling af mentaliseringsevnen Pseudomentalisering og mentaliseringssvigt – modreaktioer samt håndtering af dette Hvordan vi stiller krav, der matcher børnenes udviklingsalder Konkrete redskaber og øvelser
Læs mere
Traumer og traumereaktioner
Kursus

Traumer og traumereaktioner

Jylland & Sjælland

I oktober og december byder vi inden for på dette kursus, som lærer dig om den traumebevidste tilgang (TBT) og bl.a. sætter dig i stand til at støtte borgere med traumereaktioner.

Du kommer i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann, som sikrer, at du bl.a. tager fra kurset med:

Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi
Læs mere