Hvad er psykologisk tryghed, og hvorfor er den vigtig? - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Hvad er psykologisk tryghed, og hvorfor er den vigtig?

Du har måske allerede hørt begrebet "psykologisk tryghed", men hvad dækker dette begreb egentlig over, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med psykologisk tryghed?

Af Nana Rafn
Psykologisk tryghed
Psykologisk tryghed – også kaldet psykologisk sikkerhed – handler om at skabe en kultur, hvor såvel medarbejdere som ledere tør pege på fejl, tvivl, bekymringer o.l., fordi de føler sig sikre på, at de ikke bliver nedgjort eller straffet.

Én af dem, der ved allermest om psykologisk tryghed, er Harvard-professor, Amy Edmondson. Hun er ph.d. i organisatorisk adfærd og har i mere end 20 år forsket i psykologisk sikkerhed og betydningen af denne i organisationer og virksomheder.

Hendes forskning er banebrydende og har bl.a. ført til, at hun i 2019 blev rangeret som den 3. mest indflydelsesrige ledelsestænker i verden, da Thinkers50 afholdt deres seneste Awards Gala.

Oplev masterclass om psykologisk tryghed med Amy Edmondson

Hvorfor er det vigtigt at have psykologisk tryghed?

Tilstedeværelsen af psykologisk tryghed i organisationer, virksomheder o.l. udgør i yderste instans forskellen på liv og død. Det kan lyde voldsomt, men forestil dig f.eks., at du har brug for at få foretaget en operation på sygehuset.

Hvis du i den forbindelse får adgang til en liste over en række forskellige hospitalsafdelingers antal af indrapporterede fejl, vil du med en vis sandsynlighed foretrække den afdeling, der har indrapporteret færrest fejl. Det handler ganske enkelt om, at mange af os hurtigt vil sætte lighedstegn mellem antallet af indrapporterede fejl og det faktiske antal af fejl.

Reelt siger det dog ikke noget om, hvor mange fejl afdelingen laver. Derfor kan der i princippet være tale om en afdeling, som laver utallige fejl, som aldrig bliver indrapporteret, fordi de ansatte ikke tør af frygt for diverse repressalier.

I sine studier har Amy Edmondson fundet, at de organisationer, virksomheder, teams o.l., der har en høj grad af psykologisk sikkerhed, indrapporterer flere fejl – simpelthen fordi de tør. Dermed har de også mulighed for at lære af fejlene og udføre det fremtidige arbejde bedre.

Når vi på vores arbejdspladser skaber en kultur funderet på psykologisk tryghed, hvor alle forpligter hinanden på åbenhed og ærlighed, kan vi ganske enkelt lære mere, skabe bedre resultater og være langt mere innovative.

Dertil kommer, at denne form for tryghed selvfølgelig er afgørende for vores velbefindende. Når vi ved, at vores åbenhed og ærlighed vil blive taget godt imod, kan vi f.eks. bedre efterspørge hjælp, når vi har for meget at se til eller på anden vis er pressede i vores dagligdag. Studier peger da også på, at antallet af sygedage mindskes i arbejdsmiljøer med psykologisk tryghed.

Psykologisk sikkerhed er altså bl.a. vigtig for:

  • Vores feedbackkultur og læring
  • Vores resultater
  • Vores innovation
  • Vores samarbejde og trivsel

Det er vigtigt at forstå, at psykologisk tryghed ikke bare opstår af sig selv eller f.eks. er sikret, fordi ledelsen har en “døren-er-altid-åben”-politik – psykologisk tryghed skal skabes og vedligeholdes. Som mennesker er vi flokdyr og går op i, hvad andre tænker om os. Vi vil for alt i verden ikke udstødes af vores flok. Det betyder, at vi fra naturens side er kodet til at ville undgå at sætte os selv i potentielt ubehagelige situationer ved f.eks. at indrømme og udpege fejl, stille spørgsmål – som andre måske finder dumme – udvise tvivl e.l.

Selvom psykologisk sikkerhed har et væld af positive effekter, er der altså ofte nogle helt basale barrierer, vi skal af med, for at opnå den. Vi er derfor nødt til først at have en grundig forståelse af, hvad psykologisk sikkerhed er og dernæst arbejde målrettet med at udvikle og opretholde denne.

Hvor kan du lære mere om psykologisk tryghed?

I april 2022 har du en enestående chance for at lære om psykologisk tryghed fra nogle af dem, der ved allermest om emnet.

Det sker i en masterclass med Amy Edmondson og ledelsesrådgiver Christian Ørsted, hvor de deler ud af deres store viden om og erfaring med psykologisk sikkerhed, hvordan den implementeres i organisationer, virksomheder, teams mv., og hvad den gør godt for.

Få mere at vide om den ekstraordinære masterclass lige her.

Relevante arrangementer

Masterclass ved Amy C. Edmondson i psykologisk tryghed
Masterclass

Masterclass ved Amy C. Edmondson i psykologisk tryghed

Jylland & Sjælland

Unik 1-dags masterclass med Harvard-professor Amy Edmondson og bestsellerforfatter Christian Ørsted i Danmark og Norge. Journalist og tv-vært, Cecilie Beck, er konferencier. Finn det norske arrangementet her.

Oplev Amy C. Edmondson, en af verdens førende og mest toneangivende ledelsestænkere. Deltag i unik masterclass i april 2022, hvor Edmondson stiller skarpt på psykologisk tryghed, og ledelsesrådgiver Christian Ørsted bl.a. bidrager med redskaber til implementering af psykologisk tryghed i din organisation.

Tilmeld din organisation og sæt et stort kryds i kalenderen allerede i dag. Er kompetencemidlerne for 2021 opbrugt, så kontakt os og så finder vi en løsning. Læs mere om dagen under Informationsboksen.

Læs mere
Følelsesmæssig forurening på arbejdet
Kursus

Følelsesmæssig forurening på arbejdet

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus målrettet ledere og HR-medarbejdere, hvor dagen er centreret omkring det gode arbejdsmiljø – mere specifikt, hvordan du er med til at sikre, at de negative følelser og stemninger ikke får magten på arbejdspladsen i form af følelsesforurening.

Dagens underviser er mentalsundhedsekspert og sociolog Rikke Østergaard, som sikrer dig et fagligt udbytte bestående af bl.a.:

Forståelse af, hvordan følelser og adfærd smitter i organisationer Viden om tredjegradssmitte – hvordan vi mennesker smitter hinanden med følelser og adfærd i tre led Redskaber til, hvordan du som leder spotter følelsesforurening Redskaber til, hvordan du som leder undgår følelsesmæssig ”hijacking” i vigtige beslutningsprocesser Redskaber til, hvordan du som leder holder hjernen skarp og får vendt følelsesmæssig forurening til et godt arbejdsmiljø

OBS: Pladserne ryger rigtig hurtigt. UDSOLGT i Glostrup og Kolding d. 3. november.

Vi har oprettet ekstrahold på Scandic CPH Strandpark d. 16. november 2021 samt Scandic Kolding d. 8. december 2021.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Støjfri ledelse med Bastian Overgaard
Kursus

Støjfri ledelse med Bastian Overgaard

Jylland & Sjælland

”Shh!” Netop stilhed er kernen i støjfri ledelse, hvor der luges ud i overflødig kommunikation, så arbejdsdagen giver plads til fordybelse og nærvær vha. strategisk facilitering af stilhed.

Lær om støjfri ledelse i selskab med ledelsesrådgiver Bastian Overgaard, der på dette kursus bidrager med:

Viden om, hvordan overflødig snak påvirker vores fokus, samarbejde og trivsel Redskaber til, hvordan du anvender stilhed som et stærkt ledelsesværktøj Inspiration til, hvordan du selv klarer ”stilhedens pres” Viden om, hvordan du undgår, at den psykologisk tryghed drukner i ”mig-tænkning”
Læs mere
Er du i risiko for at blive forrået i dit job?
Kursus

Er du i risiko for at blive forrået i dit job?

Jylland & Sjælland

Sæt kryds i kalenderen, og vær med på denne praksisnære dag om at skabe den rette balance i arbejdet med mennesker, så du hverken bliver underinvolveret eller overinvolveret.

Som deltager på kurset opnår du bl.a. viden om:

Risikoen for at miste balancen, når du enten overinvolverer eller underinvolverer dig i dit arbejde   Hvordan du identificerer forråelsens faresignaler i praksis Moralsk stress som den særlige stress, der opstår, når det faglige råderum bliver for lille til, at du kan udføre dit arbejde på en måde, så du selv er tilfreds  Afvæbnet kritik og opnåelse af psykologisk tryghed  Hvad du kan gøre for at undgå at få forråelse ind i dit arbejdsliv, og hvordan du kan skille dig af med den igen, hvis den er kommet ind

I spidsen for kurset står psykolog og foredragsholder Dorthe Birkmose samt Rikke Høgsted, psykolog og specialist i psykotraumatologi.

Læs mere