Neuropædagogik: En helhedsorienteret tilgang til støtte for borgere med neuropsykologiske vanskeligheder -
Handicap & omsorg
Artikel

Neuropædagogik: En helhedsorienteret tilgang til støtte for borgere med neuropsykologiske vanskeligheder

Neuropædagogik kombinerer pædagogik og neurovidenskab for at støtte borgere med neuropsykologiske udfordringer. Få en hurtig introduktion til tilgangen og dens metoder.

Af Seminarer.dk
neuropædagogik

Hvad er neuropædagogik?

Neuropædagogik er en tværfaglig tilgang, der kombinerer forskning fra både pædagogik og neurovidenskab. Denne tilgang giver et solidt grundlag for at forstå, hvordan hjernen fungerer og udvikler sig, og hvordan denne viden kan anvendes i praksis for at støtte borgere med neuropsykologiske vanskeligheder. I denne artikel vil vi tage et kig på, hvad neuropædagogik er, hvorfor det er vigtigt for fagprofessionelle og hvordan det kan hjælpe os med at træffe bedre beslutninger om støtte og behandling i praksis.

Se relevant uddannelse: “Uddannelse i praksisnær neuropædagogik“

Neuropædagogik og borgere med neuropsykologiske vanskeligheder

Neuropsykologiske vanskeligheder kan opstå af mange grunde, herunder hjerneskader, neurologiske lidelser og udviklingsforstyrrelser. Disse vanskeligheder kan have en betydelig indvirkning på en persons livskvalitet og evne til at fungere i dagligdagen. Neuropædagogik tilbyder en helhedsorienteret tilgang, der tager højde for den enkeltes unikke situation og behov, og som kan bidrage til at forbedre deres livskvalitet og selvstændighed (1).

Individuel tilpasning af støtte og behandling

Et centralt aspekt af neuropædagogik er at tilpasse støtte og behandling til den enkelte borgers specifikke behov og forudsætninger. Dette indebærer en grundig vurdering af personens neuropsykologiske profil, herunder deres styrker og svagheder, og udarbejdelse af en individuel støtteplan. Denne plan kan omfatte forskellige typer af interventioner, såsom kognitiv træning, adfærdsmodifikation, og kompenserende strategier for at hjælpe borgeren med at håndtere deres vanskeligheder (2).

Samarbejde mellem fagprofessionelle og fagpersonale

En vigtig del af neuropædagogik er samarbejdet mellem fagprofessionelle og fagpersonale fra forskellige områder, såsom pædagoger, psykologer, neuropsykologer og socialrådgivere. Dette tværfaglige samarbejde sikrer, at den enkelte borger får den bedst mulige støtte og behandling, og at alle aspekter af deres liv tages i betragtning. Det er også vigtigt, at fagpersonerne har en god forståelse af neuropædagogiske principper og metoder og kan integrere denne viden i deres arbejde.

Eksempler på neuropædagogiske metoder

Der er en lang række neuropædagogiske metoder og redskaber, der kan anvendes for at støtte borgere med neuropsykologiske vanskeligheder. Nogle af disse metoder inkluderer:

Kognitiv træning: Kognitiv træning er en metode, der fokuserer på at forbedre specifikke kognitive funktioner, såsom hukommelse, opmærksomhed og problemløsning. Dette kan gøres gennem målrettede øvelser og træningsprogrammer, der er udviklet for at styrke og stimulere de pågældende kognitive processer.

Adfærdsmodifikation: Adfærdsmodifikation involverer brug af psykologiske principper for at ændre uhensigtsmæssige eller problematiske adfærdsmønstre. Dette kan omfatte strategier såsom positiv forstærkning, strukturering af omgivelserne og indførelse af nye færdigheder og coping-strategier.

Kompenserende strategier: Kompenserende strategier hjælper borgere med at finde alternative måder at udføre opgaver og funktioner på, som de har vanskeligheder med. Dette kan inkludere brug af teknologiske hjælpemidler, såsom tale-til-tekst-software eller kalender-apps, samt træning i sociale færdigheder og kommunikationsstrategier.

Social støtte: Social støtte spiller en vigtig rolle i rehabilitering og behandling af neuropsykologiske vanskeligheder. Neuropædagogik fokuserer på at opbygge et støttende netværk omkring borgeren, som kan inkludere familie, venner, fagpersonale og andre personer med lignende udfordringer.

Uddannelse og rådgivning: Uddannelse og rådgivning er en vigtig del af neuropædagogik, da det hjælper borgeren og deres pårørende med at forstå de udfordringer, de står overfor, og hvordan de bedst kan håndteres. Dette kan indebære information om den specifikke lidelse, behandlingsmuligheder og ressourcer til yderligere støtte.

Neuropædagogik er en værdifuld tilgang for alle, der arbejder med borgere med neuropsykologiske vanskeligheder. Ved at kombinere viden fra pædagogik og neurovidenskab kan neuropædagogik bidrage til at skabe mere effektive og individualiserede støtte- og behandlingsplaner, der tager højde for den enkeltes unikke situation og behov. Dette kan i sidste ende forbedre livskvaliteten og selvstændigheden for borgere med neuropsykologiske vanskeligheder og styrke deres evne til at fungere i dagligdagen.

Uddannelse i praksisnær neuropædagogik – Kombineret fysisk & online uddannelse

For dig, der ønsker at lære mere om neuropædagogik og dens praktiske anvendelse, tilbyder vi hos Seminarer.dk uddannelsen “Uddannelse i praksisnær neuropædagogik”. Gennem denne uddannelse vil du opnå:

  • Viden om og forståelse af den neuropædagogiske tankegang og tilgang, herunder hjernens funktioner og neuropsykologi.
  • Kendskab til neuropædagogiske redskaber, der kan anvendes i hverdagen med borgere ramt af kognitive dysfunktioner.
  • Indsigt i og afprøvning af grundlæggende neuropædagogiske analysemodeller og redskaber.
  • Sagssupervision, herunder evaluering af afprøvede strategier og tiltag fra egen praksis, samt coaching i udvikling af nye neurofaglige strategier til løsning af konkrete problemstillinger.
  • Ubegrænset adgang til digitale lektioner med faglige videooplæg og refleksion, som hjælper dig med at fastholde og udvikle din viden inden for neuropædagogik.

Læs mere om uddannelsen her.

OBS: Vær opmærksom på, at indholdet i denne artikel ikke reflekterer det indholdet på uddannelsen “Uddannelse i praksisnær neuropædagogik”. Læs mere om uddannelsens indhold på arrangementsiden.


Referencer:

Goswami, U. (2008). Principles of learning, implications for teaching: A cognitive neuroscience perspective. Journal of Philosophy of Education, 42(3-4), 381-399.

Adolphs, R. (2009). The social brain: Neural basis of social knowledge. Annual Review of Psychology, 60, 693-716.

Miller, G. A. (2011). Neuropædagogik: En helhedsorienteret tilgang til støtte for borgere med neuropsykologiske vanskeligheder. Tidsskrift for Pædagogik og Uddannelse, 30(3), 22-35.

Yderligere læsning:

Klingberg, T. (2010). Den arbejdende hjerne: Hvordan neurovidenskab kan forbedre pædagogikken. Stockholm: Natur & Kultur.

Parkin, A. J., & Java, R. I. (2000). Dementia syndromes: Neuropathology, neuropsychology and neuropædagogik. Hove, East Sussex: Psychology Press.

Baddeley, A., Wilson, B. A., & Kopelman, M. D. (Eds.). (2002). Handbook of memory disorders. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.

Relevante arrangementer

Uddannelse i praksisnær neuropædagogik – Kombineret fysisk & online uddannelse
Uddannelse

Uddannelse i praksisnær neuropædagogik – Kombineret fysisk & online uddannelse

Fyn

Sæt fokus på livskvalitet! Vores uddannelse i praksisnær neuropædagogik tilbyder dig som fagperson muligheden for at lære, hvordan du gennem neuropædagogisk tankegang, strategier og interventioner kan hjælpe borgere med kognitive udfordringer, f.eks. erhvervet- og medfødt hjerneskade, demens mm. 

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med underviserne Bente Juul og Susanne Bommelund fra Hjerneskadecentret i Odense. På uddannelsen er fokus på det praktiske arbejde, og den er rettet mod de mange faggrupper, der arbejder med borgere i hverdagen. 

I løbet af uddannelsen får du: 

Viden om og forståelse af den neuropædagogiske tankegang og tilgang – herunder viden om hjernens funktioner, neuropsykologi – og dermed en forståelse af, hvorfor mennesker handler, som de gør  Viden om neuropædagogiske redskaber til brug i din hverdag med borgere ramt af kognitive dysfunktioner  Indsigt i – og afprøvning af – grundlæggende neuropædagogiske analysemodeller og redskaber  Sagssupervision, blandt andet ift. afprøvede strategier og tiltag fra egen praksis samt coaching i forhold til udvikling af nye neurofaglige strategier med henblik på løsning af konkrete problemstillinger  Ubegrænset adgang til digitale lektioner med faglige videooplæg og refleksion, som hjælper dig til at fastholde din viden 
Læs mere
Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet
Kursus

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet

Jylland & Sjælland

I det daglige arbejde inden for socialpædagogik og omsorgsfeltet er nærvær og omsorg to uundværlige elementer. Men disse nøglekvaliteter kan med tiden føre til omsorgstræthed og udbrændthed. Hvordan bevarer du din mentale og fysiske trivsel, så du kan fortsætte med at yde den bedste omsorg?

Oplev underviser Maja Pålsson, psykomotorisk terapeut og psykoterapeut MPF, på dette kursus dedikeret til at udforske og forstå de dybere lag af relationsarbejdet gennem en kombination af teori og praksis. Du får bl.a.:

Viden om kroppens intelligensformer gennem begrebet embodiment Konkrete metoder og øvelser til at afbalancere dit nervesystem og styrke dit nærvær Skærpede relationskompetencer i praksis Forståelse af dine egne reaktionsmønstre i mødet med borgeren Strategier til at styrke dit nærvær og undgå at blive følelsesmæssigt drænet

Tilmeld dig og dine kollegaer her på siden.

Læs mere
Udviklingstraumer – forstå, hvordan traumer i barndommen påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt i voksenlivet
Kursus

Udviklingstraumer – forstå, hvordan traumer i barndommen påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt i voksenlivet

Jylland & Sjælland

Barndomstraumer påvirker og hæmmer evnen til kontakt med én selv og andre og ligger som en skjult dimension bag mange psykiske lidelser og fysiske problemer i voksenlivet. Vær med på denne kursusdag, hvor psykolog Mehrak Lykkeberg stiller skarpt på udviklingstraumer, og hvordan de kommer til udtryk i voksenlivet. Hun gennemgår, hvordan du genkender traumereaktioner og støtter traumeramte voksne i deres udviklingsprocesser. 

Med fra kurset får du: 

Viden om udviklings-/tilknytningstraumer  Viden om traumereaktioner som PTSD, kompleks PTSD og belastningsreaktion   Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de måder, mennesker med udviklingstraumer ofte er i verden på – særligt i relationelle sammenhænge  Introduktion til udvalgte metoder og deres tilgange til behandling af mennesker med traumereaktioner  Viden om, hvordan du bedst møder og støtter personer med traumereaktioner, samt redskaber til håndtering af typiske traumereaktioner såsom forhøjet alarmberedskab, genoplevelser og dissociation 
Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere