Neuropsykologi - En vigtig del af arbejdet som fagprofessionel -
Handicap & omsorg
Artikel

Neuropsykologi – En vigtig del af arbejdet som fagprofessionel

Neuropsykologi er vigtigt for fagprofessionelle. Lær om hjernens struktur, funktion, metoder og anvendelse i praksis samt en relevant uddannelse.

Af Seminarer.dk
neuropsykologi_web
Neuropsykologi er et spændende og vigtigt felt inden for psykologi og neurovidenskab, som fokuserer på forholdet mellem hjerne og adfærd. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad neuropsykologi er, hvilke metoder der anvendes inden for feltet, og hvordan det kan bidrage til vores daglige arbejde.

Hvad er neuropsykologi?

Neuropsykologi er en gren af psykologien, der undersøger, hvordan hjernens struktur og funktion påvirker vores tænkning, følelser og adfærd. Dette område kombinerer viden fra psykologi, neurologi og neurovidenskab for at give en dybere forståelse af, hvordan hjernen arbejder og interagerer med vores oplevelser og miljø (Banich & Compton, 2018). Neuropsykologi kan hjælpe os med at identificere og håndtere forskellige kognitive og adfærdsmæssige vanskeligheder, såsom hukommelsesproblemer, opmærksomhedsforstyrrelser, læse- og skrivevanskeligheder samt sociale og følelsesmæssige udfordringer.

Se relevant uddannelse: “Uddannelse i praksisnær neuropædagogik

Metoder inden for neuropsykologi

Der er en række forskellige metoder, der anvendes inden for neuropsykologi, herunder neuropsykologiske test og observationsstudier.

Neuropsykologiske test/undersøgelse er standardiserede målinger, der hjælper med at vurdere en persons kognitive og adfærdsmæssige evner (Lezak et al., 2012). Disse test kan omfatte hukommelsestest, opmærksomhedstest, problemløsningstest og andre kognitive opgaver, der er designet til at måle forskellige aspekter af hjernens funktion.

Observationsstudier involverer undersøgelse af adfærd og interaktioner i forskellige situationer, hvilket kan give indsigt i, hvordan en persons hjernefunktion påvirker deres adfærd i dagligdagen.

Forståelse af hjernens funktion og struktur

Ved at have en grundlæggende forståelse af hjernens funktion og struktur, kan vi som fagprofessionelle bedre forstå de kognitive og adfærdsmæssige udfordringer, vores borgere oplever. Dette kan hjælpe os med at udvikle passende interventioner og strategier, der tager højde for den underliggende hjernefunktion.

Neuropsykologisk viden gør det muligt for os at tage en individuel tilgang til vores borgere. Der kan bruges bruge neuropsykologiske test og observationer til at identificere specifikke styrker og svagheder, hvilket kan hjælpe os med at skræddersy interventioner og støtte, der er mest effektive for den enkelte.

Arbejdet med borgere

For fagprofessionelle, der arbejder med borgere med neurologiske tilstande, såsom hjerneskader, demens eller udviklingsforstyrrelser, er neuropsykologi et centralt område. Ved at forstå de kognitive og adfærdsmæssige konsekvenser af disse tilstande kan vi bedre støtte vores borgere og deres familier i at håndtere udfordringer og skabe et mere støttende miljø.

Tværfagligt samarbejde

Neuropsykologi er et område, der ofte kræver tværfagligt samarbejde mellem forskellige faggrupper, såsom psykologer, neurologer, terapeuter og pædagoger. Som fagprofessionelle kan vi drage fordel af dette samarbejde ved at lære af andres ekspertise og udveksle viden og ressourcer, hvilket kan bidrage til at forbedre vores praksis og støtte vores borgere.

Neuropsykologi er et værdifuldt område at udforske for fagprofessionelle, da det giver værktøjer og viden til at forstå og håndtere adfærdsmæssige og kognitive udfordringer. Ved at integrere neuropsykologiske metoder og viden i vores daglige praksis kan vi tilbyde mere effektiv og individualiseret støtte til vores borgere, arbejde tættere sammen med andre faggrupper og bidrage til en større forståelse af hjernens rolle i adfærd og kognition.

Uddannelse i praksisnær neuropædagogik hos Seminarer.dk

Vil du lære endnu mere om neuropsykologi, så tilbyder vi hos Seminarer.dk uddannelsen “Uddannelse i praksisnær neuropædagogik“. Gennem denne uddannelse får du:

  • Viden om og forståelse af den neuropædagogiske tankegang og tilgang – herunder viden om hjernens funktioner, neuropsykologi – og dermed en forståelse af, hvorfor mennesker handler, som de gør.
  • Viden om neuropædagogiske redskaber til brug i din hverdag med borgere ramt af kognitive dysfunktioner.
  • Indsigt i – og afprøvning af – grundlæggende neuropædagogiske analysemodeller og redskaber.
  • Sagssupervision, blandt andet ift. afprøvede strategier og tiltag fra egen praksis samt coaching i forhold til udvikling af nye neurofaglige strategier med henblik på løsning af konkrete problemstillinger.
  • Ubegrænset adgang til digitale lektioner med faglige videooplæg og refleksion, som hjælper dig til at fastholde din viden.

Ved at deltage i denne uddannelse får du en solid grundlæggende viden og praktiske færdigheder inden for neuropædagogik og neuropsykologi, som vil gøre dig i stand til at styrke din praksis og bedre støtte dine borgere. Læs mere om uddannelsen her!

OBS: Vær opmærksom på, at indholdet i denne artikel ikke reflekterer det præcise indhold i “Uddannelse i praksisnær neuropædagogik”. Læs mere om uddannelsens indhold på arrangementsiden.


Referencer:

Banich, M. T., & Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th ed.). Cambridge University Press.

Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological assessment (5th ed.). Oxford University Press.

Relevante arrangementer

Uddannelse i praksisnær neuropædagogik – Kombineret fysisk & online uddannelse
Uddannelse

Uddannelse i praksisnær neuropædagogik – Kombineret fysisk & online uddannelse

Fyn

Sæt fokus på livskvalitet! Vores uddannelse i praksisnær neuropædagogik tilbyder dig som fagperson muligheden for at lære, hvordan du gennem neuropædagogisk tankegang, strategier og interventioner kan hjælpe borgere med kognitive udfordringer, f.eks. erhvervet- og medfødt hjerneskade, demens mm. 

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med underviserne Bente Juul og Susanne Bommelund fra Hjerneskadecentret i Odense. På uddannelsen er fokus på det praktiske arbejde, og den er rettet mod de mange faggrupper, der arbejder med borgere i hverdagen. 

I løbet af uddannelsen får du: 

Viden om og forståelse af den neuropædagogiske tankegang og tilgang – herunder viden om hjernens funktioner, neuropsykologi – og dermed en forståelse af, hvorfor mennesker handler, som de gør  Viden om neuropædagogiske redskaber til brug i din hverdag med borgere ramt af kognitive dysfunktioner  Indsigt i – og afprøvning af – grundlæggende neuropædagogiske analysemodeller og redskaber  Sagssupervision, blandt andet ift. afprøvede strategier og tiltag fra egen praksis samt coaching i forhold til udvikling af nye neurofaglige strategier med henblik på løsning af konkrete problemstillinger  Ubegrænset adgang til digitale lektioner med faglige videooplæg og refleksion, som hjælper dig til at fastholde din viden 
Læs mere
Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet
Kursus

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet

Jylland & Sjælland

I det daglige arbejde inden for socialpædagogik og omsorgsfeltet er nærvær og omsorg to uundværlige elementer. Men disse nøglekvaliteter kan med tiden føre til omsorgstræthed og udbrændthed. Hvordan bevarer du din mentale og fysiske trivsel, så du kan fortsætte med at yde den bedste omsorg?

Oplev underviser Maja Pålsson, psykomotorisk terapeut og psykoterapeut MPF, på dette kursus dedikeret til at udforske og forstå de dybere lag af relationsarbejdet gennem en kombination af teori og praksis. Du får bl.a.:

Viden om kroppens intelligensformer gennem begrebet embodiment Konkrete metoder og øvelser til at afbalancere dit nervesystem og styrke dit nærvær Skærpede relationskompetencer i praksis Forståelse af dine egne reaktionsmønstre i mødet med borgeren Strategier til at styrke dit nærvær og undgå at blive følelsesmæssigt drænet

Tilmeld dig og dine kollegaer her på siden.

Læs mere
Udviklingstraumer – forstå, hvordan traumer i barndommen påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt i voksenlivet
Kursus

Udviklingstraumer – forstå, hvordan traumer i barndommen påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt i voksenlivet

Jylland & Sjælland

Barndomstraumer påvirker og hæmmer evnen til kontakt med én selv og andre og ligger som en skjult dimension bag mange psykiske lidelser og fysiske problemer i voksenlivet. Vær med på denne kursusdag, hvor psykolog Mehrak Lykkeberg stiller skarpt på udviklingstraumer, og hvordan de kommer til udtryk i voksenlivet. Hun gennemgår, hvordan du genkender traumereaktioner og støtter traumeramte voksne i deres udviklingsprocesser. 

Med fra kurset får du: 

Viden om udviklings-/tilknytningstraumer  Viden om traumereaktioner som PTSD, kompleks PTSD og belastningsreaktion   Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de måder, mennesker med udviklingstraumer ofte er i verden på – særligt i relationelle sammenhænge  Introduktion til udvalgte metoder og deres tilgange til behandling af mennesker med traumereaktioner  Viden om, hvordan du bedst møder og støtter personer med traumereaktioner, samt redskaber til håndtering af typiske traumereaktioner såsom forhøjet alarmberedskab, genoplevelser og dissociation 
Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere