Neuropsykologi - En vigtig del af arbejdet som fagprofessionel -
Handicap & omsorg
Artikel

Neuropsykologi – En vigtig del af arbejdet som fagprofessionel

Neuropsykologi er vigtigt for fagprofessionelle. Lær om hjernens struktur, funktion, metoder og anvendelse i praksis samt en relevant uddannelse.

Af Seminarer.dk
neuropsykologi_web
Neuropsykologi er et spændende og vigtigt felt inden for psykologi og neurovidenskab, som fokuserer på forholdet mellem hjerne og adfærd. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad neuropsykologi er, hvilke metoder der anvendes inden for feltet, og hvordan det kan bidrage til vores daglige arbejde.

Hvad er neuropsykologi?

Neuropsykologi er en gren af psykologien, der undersøger, hvordan hjernens struktur og funktion påvirker vores tænkning, følelser og adfærd. Dette område kombinerer viden fra psykologi, neurologi og neurovidenskab for at give en dybere forståelse af, hvordan hjernen arbejder og interagerer med vores oplevelser og miljø (Banich & Compton, 2018). Neuropsykologi kan hjælpe os med at identificere og håndtere forskellige kognitive og adfærdsmæssige vanskeligheder, såsom hukommelsesproblemer, opmærksomhedsforstyrrelser, læse- og skrivevanskeligheder samt sociale og følelsesmæssige udfordringer.

Se relevant uddannelse: “Uddannelse i praksisnær neuropædagogik

Metoder inden for neuropsykologi

Der er en række forskellige metoder, der anvendes inden for neuropsykologi, herunder neuropsykologiske test og observationsstudier.

Neuropsykologiske test/undersøgelse er standardiserede målinger, der hjælper med at vurdere en persons kognitive og adfærdsmæssige evner (Lezak et al., 2012). Disse test kan omfatte hukommelsestest, opmærksomhedstest, problemløsningstest og andre kognitive opgaver, der er designet til at måle forskellige aspekter af hjernens funktion.

Observationsstudier involverer undersøgelse af adfærd og interaktioner i forskellige situationer, hvilket kan give indsigt i, hvordan en persons hjernefunktion påvirker deres adfærd i dagligdagen.

Forståelse af hjernens funktion og struktur

Ved at have en grundlæggende forståelse af hjernens funktion og struktur, kan vi som fagprofessionelle bedre forstå de kognitive og adfærdsmæssige udfordringer, vores borgere oplever. Dette kan hjælpe os med at udvikle passende interventioner og strategier, der tager højde for den underliggende hjernefunktion.

Neuropsykologisk viden gør det muligt for os at tage en individuel tilgang til vores borgere. Der kan bruges bruge neuropsykologiske test og observationer til at identificere specifikke styrker og svagheder, hvilket kan hjælpe os med at skræddersy interventioner og støtte, der er mest effektive for den enkelte.

Arbejdet med borgere

For fagprofessionelle, der arbejder med borgere med neurologiske tilstande, såsom hjerneskader, demens eller udviklingsforstyrrelser, er neuropsykologi et centralt område. Ved at forstå de kognitive og adfærdsmæssige konsekvenser af disse tilstande kan vi bedre støtte vores borgere og deres familier i at håndtere udfordringer og skabe et mere støttende miljø.

Tværfagligt samarbejde

Neuropsykologi er et område, der ofte kræver tværfagligt samarbejde mellem forskellige faggrupper, såsom psykologer, neurologer, terapeuter og pædagoger. Som fagprofessionelle kan vi drage fordel af dette samarbejde ved at lære af andres ekspertise og udveksle viden og ressourcer, hvilket kan bidrage til at forbedre vores praksis og støtte vores borgere.

Neuropsykologi er et værdifuldt område at udforske for fagprofessionelle, da det giver værktøjer og viden til at forstå og håndtere adfærdsmæssige og kognitive udfordringer. Ved at integrere neuropsykologiske metoder og viden i vores daglige praksis kan vi tilbyde mere effektiv og individualiseret støtte til vores borgere, arbejde tættere sammen med andre faggrupper og bidrage til en større forståelse af hjernens rolle i adfærd og kognition.

Uddannelse i praksisnær neuropædagogik hos Seminarer.dk

Vil du lære endnu mere om neuropsykologi, så tilbyder vi hos Seminarer.dk uddannelsen “Uddannelse i praksisnær neuropædagogik“. Gennem denne uddannelse får du:

  • Viden om og forståelse af den neuropædagogiske tankegang og tilgang – herunder viden om hjernens funktioner, neuropsykologi – og dermed en forståelse af, hvorfor mennesker handler, som de gør.
  • Viden om neuropædagogiske redskaber til brug i din hverdag med borgere ramt af kognitive dysfunktioner.
  • Indsigt i – og afprøvning af – grundlæggende neuropædagogiske analysemodeller og redskaber.
  • Sagssupervision, blandt andet ift. afprøvede strategier og tiltag fra egen praksis samt coaching i forhold til udvikling af nye neurofaglige strategier med henblik på løsning af konkrete problemstillinger.
  • Ubegrænset adgang til digitale lektioner med faglige videooplæg og refleksion, som hjælper dig til at fastholde din viden.

Ved at deltage i denne uddannelse får du en solid grundlæggende viden og praktiske færdigheder inden for neuropædagogik og neuropsykologi, som vil gøre dig i stand til at styrke din praksis og bedre støtte dine borgere. Læs mere om uddannelsen her!

OBS: Vær opmærksom på, at indholdet i denne artikel ikke reflekterer det præcise indhold i “Uddannelse i praksisnær neuropædagogik”. Læs mere om uddannelsens indhold på arrangementsiden.


Referencer:

Banich, M. T., & Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th ed.). Cambridge University Press.

Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological assessment (5th ed.). Oxford University Press.

Relevante arrangementer

Uddannelse i praksisnær neuropædagogik – Kombineret fysisk & online uddannelse
Uddannelse

Uddannelse i praksisnær neuropædagogik – Kombineret fysisk & online uddannelse

Fyn

Sæt fokus på livskvalitet! Vores uddannelse i praksisnær neuropædagogik tilbyder dig som fagperson muligheden for at lære, hvordan du gennem neuropædagogisk tankegang, strategier og interventioner kan hjælpe borgere med kognitive udfordringer, f.eks. erhvervet- og medfødt hjerneskade, demens mm. 

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med underviserne Bente Juul og Susanne Bommelund fra Hjerneskadecentret i Odense. På uddannelsen er fokus på det praktiske arbejde, og den er rettet mod de mange faggrupper, der arbejder med borgere i hverdagen. 

I løbet af uddannelsen får du: 

Viden om og forståelse af den neuropædagogiske tankegang og tilgang – herunder viden om hjernens funktioner, neuropsykologi – og dermed en forståelse af, hvorfor mennesker handler, som de gør  Viden om neuropædagogiske redskaber til brug i din hverdag med borgere ramt af kognitive dysfunktioner  Indsigt i – og afprøvning af – grundlæggende neuropædagogiske analysemodeller og redskaber  Sagssupervision, blandt andet ift. afprøvede strategier og tiltag fra egen praksis samt coaching i forhold til udvikling af nye neurofaglige strategier med henblik på løsning af konkrete problemstillinger  Ubegrænset adgang til digitale lektioner med faglige videooplæg og refleksion, som hjælper dig til at fastholde din viden 
Læs mere
Følelser under lup – sådan skabes og reguleres følelser
Kursus

Følelser under lup – sådan skabes og reguleres følelser

Jylland & Sjælland

sådan skabes og reguleres følelser

Læs mere
Psykologisk tryghed – Masterclass med Christian Ørsted
Kursus

Psykologisk tryghed – Masterclass med Christian Ørsted

Nu har du chancen for at lære fra Danmarks førende ekspert inden for psykologisk tryghed, ledelsesrådgiver og bestsellerforfatter Christian Ørsted.

Det sker på denne særlige masterclass, som gør dig i stand til at understøtte arbejdet med psykologisk tryghed i din organisation – til gavn for både performance- og trivselsniveauet.

Tag med på masterclassen, og få bl.a.:

Grundig indsigt i, hvad psykologisk tryghed er (og hvad det ikke er) Viden om, hvorfor det i vores komplekse samfund er så afgørende at sætte fokus på psykologisk tryghed Indsigt i, hvad psykologisk tryghed betyder for din rolle som leder eller medarbejder Kendskab til de centrale opmærksomhedspunkter og faldgruber i arbejdet med psykologisk tryghed Viden om, hvordan man gør modstand eller forandringstræthed til en ressource for at lykkes med forandringer Værktøjer til at komme i gang med arbejdet med psykologisk tryghed

Vil du med? Så sikrer du dig nemt en plads på masterclassen her på siden. Der er et begrænset antal pladser.

Læs mere
Udtrapning af psykofarmaka
Kursus

Udtrapning af psykofarmaka

Jylland & Sjælland

Sid med på dette inspirerende heldagskursus, der gør dig i stand til at hjælpe dine borgere/klienter med at lykkes med den – ofte vanskelige – udtrapning af psykofarmaka.

Centralt for kurset er, hvordan du sikrer den mest hensigtsmæssige udtrapning, og hvordan du kan give borgerne/klienterne strategier til at klare sig uden psykofarmaka.

Du lærer fra Anders Sørensen, psykolog og ph.d. i psykiatri, som bl.a. giver dig:

Kendskab til, hvordan en korrekt og tilstrækkeligt langsom udtrapning ser ud i praksis Viden om, hvad der sker i hjernen, når man trapper ned i medicinen Konkrete redskaber til, hvordan du genkender abstinensreaktioner, skelner dem fra tilbagefald og håndterer dem Konkrete psykoterapeutiske øvelser og teknikker, som dine borgere/klienter kan sætte i stedet for medicinen Konkrete redskaber til at håndtere tankemylder, svære følelser, angst og traumer
Læs mere