Styrk lærer-/elevrelationen gennem de personlige styrker
Børn & unge
Artikel

Styrk lærer-/elevrelationen gennem de personlige styrker

Kender du det, at du som lærer bare ikke kan få en god relation til en elev? Her kan du læse om Martin Seligmans 24 personlige styrker i forhold til lærer-/elevrelationen, så du kan styrke forholdet.

Af Gry Bastiansen, www.grybastiansen.dk
personlige styrker

Kender du det, at du som lærer bare ikke kan få en god relation til en elev? Selv om du prøver det bedste du kan, så virker det bare ikke og eleven afviser dig igen og igen. Hvis situationen var opstået i din fritid mellem dig og en anden person, kunne du opgive dit forsøg på at skabe en god relation. Måske vil du her sige til dig selv, at den person er irriterende og ikke værd at bruge tid på. I var alt for forskellige.

Se relevant forløb: Husk lige iltmasken: Styrk den mentale sundhed med mentaltræningsprogrammet IRONMiND

Den mulighed har du ikke når du er på arbejde, her er relationen altid lærerens ansvar og vi kan ikke bare opgive den, men er nødt til at fortsætte med at prøve. Mange lærere oplever dog, at det ikke nytter noget, for de bliver afvist af eleven. Forholdet til eleven kan blive mere og mere problematisk og ende med at føre til en overbelastning hos både læreren og eleven. Dette sker ofte for elever, der har svært ved at danne relationer til andre. Derfor er det af stor betydning, at eleven har en god relation til sine lærere, for at de kan give eleven mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv. Hvordan kan du gøre det, hvis du oplever at have en mangelfuld relation til en elev? Et af mine bud ind i det er Martin Seligmans 24 personlige styrker. I mit arbejde som proceskonsulent i dagtilbud og skoler i hele landet, har jeg gennem de 24 styrker givet lærerne et helt konkret redskab til relationsarbejdet.

Se også: Alle kurser og efteruddannelser for lærere

De 24 styrker er:

Visdom og viden

 1. Nysgerrighed
 2. Videbegærlighed
 3. Åbenhed
 4. Kreativitet – opfindsomhed
 5. Social intelligens
 6. Visdom – perspektiv

Mod

 1. Mod
 2. Vedholdenhed
 3. Autenticitet – Ærlighed

Medmenneskelighed

 1. Venlighed – Betænksomhed
 2. Kærlighed

Retfærdighed

 1. Samarbejde – Loyalitet
 2. Fair og rimelig
 3. Lederskab

Selvbeherskelse

 1. Selvkontrol
 2. Omtanke
 3. Beskedenhed

Transcendens

 1. Værdsættelse af skønhed
 2. Taknemlighed
 3. Optimisme – Håb
 4. Åndelighed
 5. Tilgivende
 6. Humor
 7. Vitalitet – Begejstring


Grafik lavet af Christian Jensen, www.konsulentcj.dk

Vi indeholder alle samtlige 24 styrker – de bor i os og ifølge Seligman er fem af de 24 styrker vores topstyrker og er grundlagt i os fra fødslen, andre ligger i bunden og er de styrker vi anvender mindst. Topstyrker repræsenterer den du dybest set er, den autentiske udgave af dig. Vi møder andre med vores topstyrker og forstår dem ud fra dem. Alle styrkerne kan blive for meget – det bliver for ekstremt.

Når det sker, bliver styrken vores værste fjende og får en negativ indvirkning på os selv og vores omgivelser. Eksempler er, når humor bliver til sarkasme og sårende, når mod bliver til dumdristighed osv. Vores topstyrker kan med stor sandsynlighed udløse allergier over for mennesker, som har de selv samme styrker nederst på deres styrke profiler. Det sker fx når en person med vedholdenhed møder en der hurtigt giver op eller når en person med samarbejde møder en der helst laver alting selv.

Se relevant forløb: Husk lige iltmasken: Styrk den mentale sundhed med mentaltræningsprogrammet IRONMiND

Så hvad sker der hvis lærere selv har styrkerne humor og vitalitet og begejstring, og forsøger at skabe relation til en elev, der har humor nederst i sin styrkeprofil om omtanke og beskedenhed øverst? Man kunne forestille sig at læreren vil virke overvældende på denne elev. For at møde eleven og skabe en holdbar relation, skal vi som lærere arbejde ud fra elevens egne styrker. Det kan måske virke lidt overvældende, hvis du som lærer skal have overblik over alle elevernes styrker og møde dem på den måde. Det behøver du heller ikke, vi har alle godt af at møde forskelligheder hos andre.

Men i vanskelige situationer for dine elever, eller hvor relationen ikke fungerer mellem lærer og elev, er styrkerne et stærk redskab at anvende. Her vil du som lærer se, møde og forstå eleven ud fra den person eleven er og det kan åbne døren til en holdbar relation til eleven. I min bog ”Fra kaos til kontrol” Akademisk Forlag kan du læse mere om, hvordan du arbejder med at styrke relationen mellem lærer og elev og derved få mere glæde og energi i dit arbejdsliv. 

Se også: Alle kurser og efteruddannelser for lærere

Relevante arrangementer

Husk lige iltmasken: Mentaltræningsprogrammet IRONMiND
Kursus

Husk lige iltmasken: Mentaltræningsprogrammet IRONMiND

Varighed: Ca. 7 timer. Dette digitale forløb i mentaltræningsprogrammet IRONMiND klæder dig på med viden og redskaber til at styrke mental velvære og at opbygge mental modstandskraft i i grupper, organisationer, blandt elever, hos kollegaer, klienter etc. – og hos dig selv.

På det digitale forløb får du 7 timers e-læring, hvor du bl.a. får: 

Viden om den psykologiske, kognitive og neuropsykologiske evidens bag IRONMiND  Adgang til tests og arbejdsskemaer Råd til implementering af IRONMiND på to plan: individ og organisation Over 30 siders materiale til download, som du kan anvende i dit arbejde
Læs mere
Fejl som brændstof: skab psykologisk tryghed og læring i din organisation
Kursus

Fejl som brændstof: skab psykologisk tryghed og læring i din organisation

Jylland & Sjælland

Fejl er uundgåelige, men ved at håndtere dem rigtigt, kan vi omdanne dem til guld.

På dette kursus deler Jan Nielsen, erfaren pilot og ekspert i fejlkultur, sin unikke indsigt fra flyindustriens arbejde med fejl. Inspireret af Amy Edmondsons forskning vil du få konkrete værktøjer til at forstå og analysere fejl og omdanne dem til værdifulde læringsressourcer og innovationsmuligheder – forbedre kommunikation og styrke teamwork i din organisation.

Tilmeld dig nu og tag første skridt mod en mere robust og læringsorienteret arbejdsplads!

Læs mere
Følelsernes byggesten – sådan skabes og reguleres følelser
Kursus

Følelsernes byggesten – sådan skabes og reguleres følelser

Jylland & Sjælland

Få grundlæggende teori om den nyeste følelsesforskning og åben op for nye perspektiver i dit fagprofessionelle arbejde. Med metaforer som “spåkuglen”, “barometeret”, “hulahopringen” og “termostaten” kommer vi omkring følelsernes DNA både hos dig selv og dem, du er ansat til at hjælpe.

Det hele sker med afsæt i hjerneforsker Lisa Feldman Barretts banebrydende forskning om konstruerede følelser, og i spidsen for den inspirerende dag står cand.pæd. i pædagogisk psykologi Anne-Mette Sohn Jensen.

Hun sørger bl.a. for, at du får udvidet dine kompetencer gennem:

Viden om ”kroppens budget” (”the body budget”) i relation til følelser Viden om betydningen af forudsigelighed Indsigt i Den affektive model: Arousal vs. hedonisk tone Redskaber til at håndtere affektsmitte Redskaber til at regulere dine egne og andres følelser
Læs mere
Psykologisk tryghed – Masterclass med Christian Ørsted
Kursus

Psykologisk tryghed – Masterclass med Christian Ørsted

Nu har du chancen for at lære fra Danmarks førende ekspert inden for psykologisk tryghed, ledelsesrådgiver og bestsellerforfatter Christian Ørsted.

Det sker på denne særlige masterclass, som gør dig i stand til at understøtte arbejdet med psykologisk tryghed i din organisation – til gavn for både performance- og trivselsniveauet.

Tag med på masterclassen, og få bl.a.:

Grundig indsigt i, hvad psykologisk tryghed er (og hvad det ikke er) Viden om, hvorfor det i vores komplekse samfund er så afgørende at sætte fokus på psykologisk tryghed Indsigt i, hvad psykologisk tryghed betyder for din rolle som leder eller medarbejder Kendskab til de centrale opmærksomhedspunkter og faldgruber i arbejdet med psykologisk tryghed Viden om, hvordan man gør modstand eller forandringstræthed til en ressource for at lykkes med forandringer Værktøjer til at komme i gang med arbejdet med psykologisk tryghed

Vil du med? Så sikrer du dig nemt en plads på masterclassen her på siden. Der er et begrænset antal pladser.

Læs mere