Misbrugsproblematikker på opholdsstedet - sådan løser I dem - Seminarer
Misbrugsproblematikker
Børn & unge
Kursus

Misbrugsproblematikker på opholdsstedet – sådan løser I dem

Mange opholds- og bosteder må – selvom det på papiret ikke nødvendigvis er deres opgave – forholde sig til borgere med misbrugsproblematikker. Så hvordan kan du som en del af det pædagogiske personale forebygge og håndtere misbrug, så du og dine kollegaer kan nå i mål med handleplanerne – til gavn for både borgerne og jer?

Dét er omdrejningspunktet for dette kursus med Christopher Schmitz, klinisk behandler og leder af behandlingsstedet Komphash.

Han sørger for, at dine kompetencer bl.a. bliver skærpet gennem:

 • Viden om, hvorfor hash ikke er forenelig med realiserede handleplaner
 • Indsigt i, hvordan afvikling af hashmisbrug er nøglen til afvikling af andre samtidige misbrug
 • Forklaringen på, hvorfor klassiske løsninger på at tackle hashmisbruget ikke virker
 • Viden om konkrete behandlingsværktøjer, der kan bruges forebyggende til at undgå misbrug på opholdsstedet, samt viden om hvordan behandlingsværkøjerne omsættes i og forstærker det pædagogiske arbejde
 • Testede værktøjer til at passe på dig selv og (gen)finde energien i det pædagogiske arbejde

Når hashmisbruget spænder ben for handleplanerne

Opholds- og bosteder må i stigende grad forholde sig til borgere med misbrugsproblematikker – også selvom de ikke er godkendt til at tage imod borgere med et ”aktivt misbrug”.

Det viser sig nemlig ofte, at de borgere, der indskrives, reelt har mere komplekse problemstillinger end på papiret, eller også bliver de ”inspireret” af andre borgere til at bruge stoffer, mens de er på opholds- eller bostedet. Uanset ender det med at blive personalets udfordring og en barriere for det pædagogiske arbejde, der skal udføres, for at kerneopgaven bliver løst på bedst mulig vis. 

Hash er undervurderet som rusmiddel – både i effekt og retorik.

Når opholds- og bosteder ikke når i mål på handleplanerne, handler det ofte om misbrug. 70 procent af de adspurgte bo- og opholdssteder svarer i en undersøgelse, at de ikke kan nå målene for handleplanerne grundet de unges hashmisbrug (Kvantitativ undersøgelse lavet af Komphash, 2023).

Afviklingen af hashmisbruget er nøglen til at løse andre misbrugsproblemer

Hashmisbrugere har ofte et blandingsmisbrug, da det tit er nødvendigt med forskellige stimulanser til at håndtere forskellige følelser. Hashmisbruget blokerer det område i hjernen, vi skal have adgang til for at skabe erkendelse og motivation til at stoppe misbruget – uanset hvilket misbrug der er tale om.

Ved først at behandle hashmisbruget – gennem en række særlige teknikker – kan vi skabe adgang til afvikling af andre samtidige misbrug.

På kurset får du bl.a. viden om konkrete behandlingsværktøjer, der kan bruges forebyggende til at undgå misbrug på opholdsstedet.

Derudover får du: 

 • Viden om, hvor meget og hvordan hash påvirker funktionsniveauet, og hvorfor den pædagogiske indsats går tabt, så længe borgeren ryger hash.
 • Viden om, hvorfor hash ikke er forenelig med realiserede handleplaner.
 • Indsigt i, hvordan afvikling af hashmisbrug er nøglen til afvikling af andre samtidige misbrug.
 • Forklaringen på, hvorfor klassiske løsninger på at tackle hashmisbruget ikke virker.
 • Forståelse af, hvorfor viden om misbrug er nødvendig, selvom opholds- eller bostedet ikke er godkendt til misbrugsbehandling.
 • Viden om konkrete værktøjer, der kan bruges forebyggende til at undgå misbrug på opholdsstedet.
 • Viden om, hvordan behandlingsværktøjerne omsættes i og forstærker det pædagogiske arbejde.
 • Genvejen til at skabe motivation (hvor der ingen er).
 • Testede værktøjer til at passe på dig selv og (gen)finde energien i det pædagogiske arbejde.

Målgruppe: Kurset henvender sig særligt til pædagogisk personale på bo -og opholdssteder, men er relevant for alle med en social eller sundhedsfaglig uddannelse.

Kurset er desuden for dig, der er villig til at kigge indad og undersøge dine egne barrierer i det pædagogiske arbejde, herunder samtalen om hash. Du vil blive udfordret på det, du allerede ved, men også få nye værktøjer til at lykkes bedre med at afvikle misbrug.

Undervejs på kurset får du mulighed for at træne de testede og effektive dele af en samtale med en hashmisbruger. Med udgangspunkt i dine egne erfaringer bygger vi ovenpå, så dine samtaler får endnu mere kraft til at skabe forandring.

Misbrugsproblematikker

Underviser

Underviser
Klik for at se
Underviser
Christopher Schmitz.
Klinisk behandler og leder af Komphash
Christopher Schmitz har næsten 20 års erfaring som klinisk behandler og har til dato uddannet over 600 behandlere. Han er forfatter til bogen ”Forælder til hashryger” (2013), som er oversat til tre sprog og til bogen ”Den vigtigste bog du nogensinde har læst om cannabis” (2020).

Han er ofte benyttet som debattør og paneldeltager i den offentlige debat om cannabis. Han er initiativtager og koordinator i Netværk af Danske Cannabis Behandlere.
TID & STED:
Det sker:
Den 10. april 2024 på Comwell Kolding
Den 25. april 2024 på Comwell Roskilde

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Mulig rabat - skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.