Skolefravær: Årsager, konsekvenser og løsninger
Børn & unge
Artikel

Skolefravær: Årsager, konsekvenser og løsninger for fagprofessionelle

I denne artikel tager vi et kig på skolefravær og dets årsager, konsekvenser og løsninger. Få et hurtigt overblik over, hvordan du kan støtte elever og familier og bidrage til at reducere fraværet samt skabe et inkluderende og støttende skolemiljø.

Af Seminarer.dk
skolefravær
Skolefravær er et udbredt problem, der kan have alvorlige konsekvenser for elevers læring, trivsel og fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Som fagprofessionelle er det vigtigt at forstå de forskellige årsager til skolefravær og at være opmærksom på, hvordan man kan arbejde med at reducere fraværet og støtte eleverne. I denne artikel vil vi undersøge årsagerne til skolefravær, de potentielle konsekvenser og nogle løsninger, der kan hjælpe med at tackle problemet.

Årsager til fravær i skolen

Der er mange grunde til, at elever kan have fravær fra skolen. Nogle af de mest almindelige årsager inkluderer:

Sygdom og helbredsproblemer: Elever kan have kortvarigt eller langvarigt fravær på grund af sygdom eller helbredsproblemer. Nogle gange kan dette fravær være nødvendigt og uundgåeligt, men i andre tilfælde kan det skyldes, at eleverne ikke får den nødvendige støtte og behandling for deres helbredsproblemer.

Psykiske problemer: Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet (1) er psykiske problemer en af de hyppigste årsager til skolefravær i Danmark. Dette kan inkludere angst, depression og stress-relaterede lidelser.

Sociale problemer: Elever kan opleve problemer i deres sociale miljø, såsom mobning, diskrimination eller vanskeligheder med at passe ind. Disse problemer kan føre til, at eleverne føler sig utrygge og ikke ønsker at komme i skole.

Konsekvenser af skolefravær

Skolefravær kan have en række negative konsekvenser for eleverne:

 • Akademiske konsekvenser: Fravær fra skolen kan føre til, at eleverne går glip af vigtig undervisning og falder bagud i deres faglige udvikling. Dette kan resultere i lavere karakterer og vanskeligheder med at gennemføre deres uddannelse.
 • Sociale konsekvenser: Fravær fra skolen kan isolere eleverne fra deres jævnaldrende og føre til, at de mister venskaber og sociale færdigheder.
 • Langsigtede konsekvenser: Elever med højt fravær er mere tilbøjelige til at droppe ud af skolen og kan have sværere ved at finde beskæftigelse og opnå økonomisk stabilitet senere i livet (2).

Løsninger for at reducere skolefravær

Som fagprofessionelle er det vigtigt at arbejde sammen for at finde løsninger, der kan hjælpe med at reducere skolefravær og støtte eleverne. Nogle effektive strategier kan inkludere:

Tidlig opsporing og støtte: Det er afgørende at identificere elever med høj risiko for skolefravær så tidligt som muligt og at tilbyde dem den nødvendige støtte. Dette kan omfatte individuel rådgivning, specialundervisning eller hjælp til at håndtere specifikke udfordringer, såsom mobning eller helbredsproblemer.

Samarbejde med forældre: Forældre spiller en central rolle i at støtte deres børns skolegang og kan være en vigtig ressource i bestræbelserne på at reducere skolefravær. Det er vigtigt at etablere et tæt samarbejde med forældrene og at holde dem informeret om deres børns fravær og fremskridt. Forældre kan også hjælpe med at identificere eventuelle udfordringer og behov for støtte, som deres børn måtte have.

Fleksibel og inkluderende undervisning: For at imødekomme elevernes forskellige behov og forudsætninger er det vigtigt at tilbyde en undervisning, der er fleksibel og inkluderende. Dette kan indebære at tilpasse undervisningsmetoder og materialer, så de passer til elevernes individuelle behov, og at skabe et trygt og støttende læringsmiljø, hvor alle elever føler sig velkomne og værdsatte.

Mentorstøtte og elevsamarbejde: At tilbyde mentorstøtte og opmuntre til elevsamarbejde kan være effektive metoder til at støtte elever, der kæmper med skolefravær. Mentorer kan være ældre elever, lærere eller frivillige, der kan hjælpe de fraværende elever med at føle sig støttet og forstået, og som kan give praktisk hjælp og vejledning i forhold til deres skolearbejde og sociale udfordringer.

Som fagprofessionelle har vi et ansvar for at arbejde sammen for at reducere skolefravær og støtte eleverne i deres læring og trivsel. Ved at forstå årsagerne til skolefravær, være opmærksom på de potentielle konsekvenser og implementere effektive løsninger, kan vi bidrage til at skabe et inkluderende og støttende skolemiljø, hvor alle elever har mulighed for at udvikle sig og opnå deres fulde potentiale.

Ved at arbejde sammen som et team af fagprofessionelle, herunder lærere, pædagoger, skoleledere og forældre, kan vi skabe de bedste betingelser for eleverne og hjælpe dem med at overvinde de udfordringer, der kan føre til skolefravær. Det er vores fælles mål at sikre, at alle elever har mulighed for at trives og udvikle sig i skolen, og at de får den støtte og vejledning, de har brug for, for at opnå deres fulde potentiale og blive vellykkede og ansvarlige voksne.

Dyk dybere ned i emnet med vores kursus “Skolevægring – Bag om skolefravær”

Hvis du som fagprofessionel ønsker at blive endnu klogere på skolevægring og få konkrete redskaber til at håndtere denne udfordring, kan vi hos Seminarer.dk tilbyde et 3-dages kursus: “Skolevægring – Bag om skolefravær“. På dette kursus får du en grundig indsigt i skolevægring og skolefravær og lærer, hvordan du kan arbejde målrettet med at støtte elever og familier.

Kurset dækker en bred vifte af emner, herunder:

 • Definitioner og forståelser af skolevægring og skolefravær
 • Årsager og forhold omkring skolefravær
 • Tegn og advarselssignaler, du skal være opmærksom på
 • Hvordan skolen skal reagere, når elever begynder at undgå skolen
 • Betydningen af skolekonteksten for elevernes trivsel og fravær
 • Perspektiver på skolemiljøet og professionelle handlemuligheder

Derudover får du praktiske redskaber og samtaleteknikker til:

 • At forstå årsagerne bag skolevægring
 • At inddrage barnets perspektiv og stemme i løsningen af problemerne
 • At støtte elever og familier i at håndtere skolevægring og angst
 • At styrke samarbejdet mellem skole, PPR og forældre

Med dette kursus får du en solid og praksisnær viden, som du kan anvende direkte i dit arbejde med elever og familier, der kæmper med skolevægring og skolefravær.

For mere information om kurset og tilmelding, klik her.


Referencer:

Flere og flere børn kommer ikke i skole på grund af angst: https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikler/flere-og-flere-boern-kommer-ikke-i-skole-paa-grund-af-angst/

Rumberger, R. W. (2011). Dropping out: Why students drop out of high school and what can be done about it. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Relevante arrangementer

Skolevægring – Bag om skolefravær
3-dages kursus

Skolevægring – Bag om skolefravær

Jylland

Skolevægring/skolefravær kan have et utal af årsager, og hvis du skal hjælpe børn, som oplever, at det er svært at komme i skole, er du nødt til at kunne arbejde med komplekse og kontekstuelle årsagsforklaringer, praksisnære redskaber og undersøgelse af skolekontekst.

På dette 3-dages kursus bliver du undervist af ph.d. i pædagogisk psykologi Tine Basse Fisker, der bl.a. sikrer, at du opnår:

Refleksioner og nye perspektiver på egen praksis Opmærksomhed på, hvilke teoretiske perspektiver man kan forstå skolefravær ud fra Praksisnære redskaber til, hvordan du sikrer dig, at du får barnets egne perspektiver med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet Praksisnære redskaber til, hvordan du styrker samarbejdet mellem skole og forældre bedst muligt Ideer og gensidig inspiration til tiltag, skolen kan iværksætte, så barnet støttes i at komme i skole igen Praksisafprøvninger af mikrointerventioner undervejs i kursusforløbet
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fejl som brændstof: skab psykologisk tryghed og læring i din organisation
Kursus

Fejl som brændstof: skab psykologisk tryghed og læring i din organisation

Jylland & Sjælland

Fejl er uundgåelige, men ved at håndtere dem rigtigt, kan vi omdanne dem til guld.

På dette kursus deler Jan Nielsen, erfaren pilot og ekspert i fejlkultur, sin unikke indsigt fra flyindustriens arbejde med fejl. Inspireret af Amy Edmondsons forskning vil du få konkrete værktøjer til at forstå og analysere fejl og omdanne dem til værdifulde læringsressourcer og innovationsmuligheder – forbedre kommunikation og styrke teamwork i din organisation.

Tilmeld dig nu og tag første skridt mod en mere robust og læringsorienteret arbejdsplads!

Læs mere
Følelsernes byggesten – sådan skabes og reguleres følelser
Kursus

Følelsernes byggesten – sådan skabes og reguleres følelser

Jylland & Sjælland

Få grundlæggende teori om den nyeste følelsesforskning og åben op for nye perspektiver i dit fagprofessionelle arbejde. Med metaforer som “spåkuglen”, “barometeret”, “hulahopringen” og “termostaten” kommer vi omkring følelsernes DNA både hos dig selv og dem, du er ansat til at hjælpe.

Det hele sker med afsæt i hjerneforsker Lisa Feldman Barretts banebrydende forskning om konstruerede følelser, og i spidsen for den inspirerende dag står cand.pæd. i pædagogisk psykologi Anne-Mette Sohn Jensen.

Hun sørger bl.a. for, at du får udvidet dine kompetencer gennem:

Viden om ”kroppens budget” (”the body budget”) i relation til følelser Viden om betydningen af forudsigelighed Indsigt i Den affektive model: Arousal vs. hedonisk tone Redskaber til at håndtere affektsmitte Redskaber til at regulere dine egne og andres følelser
Læs mere
Psykologisk tryghed – Masterclass med Christian Ørsted
Kursus

Psykologisk tryghed – Masterclass med Christian Ørsted

Nu har du chancen for at lære fra Danmarks førende ekspert inden for psykologisk tryghed, ledelsesrådgiver og bestsellerforfatter Christian Ørsted.

Det sker på denne særlige masterclass, som gør dig i stand til at understøtte arbejdet med psykologisk tryghed i din organisation – til gavn for både performance- og trivselsniveauet.

Tag med på masterclassen, og få bl.a.:

Grundig indsigt i, hvad psykologisk tryghed er (og hvad det ikke er) Viden om, hvorfor det i vores komplekse samfund er så afgørende at sætte fokus på psykologisk tryghed Indsigt i, hvad psykologisk tryghed betyder for din rolle som leder eller medarbejder Kendskab til de centrale opmærksomhedspunkter og faldgruber i arbejdet med psykologisk tryghed Viden om, hvordan man gør modstand eller forandringstræthed til en ressource for at lykkes med forandringer Værktøjer til at komme i gang med arbejdet med psykologisk tryghed

Vil du med? Så sikrer du dig nemt en plads på masterclassen her på siden. Der er et begrænset antal pladser.

Læs mere