Skolevægring & autisme: Hvad er det, og hvordan kan vi hjælpe? - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Skolevægring & autisme: Hvad er det, og hvordan kan vi hjælpe?

Skolevægring er udbredt blandt børn med autisme. Denne artikel udforsker årsagerne, samt strategier til at støtte disse børn og hjælpe fagprofessionelle i deres arbejde.

Af Seminarer.dk
Skolevægring autisme
Skolevægring er et fænomen, hvor et barn eller en ung nægter at deltage i skoleaktiviteter eller går i skole. Dette fænomen er ikke ualmindeligt blandt børn og unge med autisme (1). Denne artikel vil fokusere på at forstå skolevægring i forbindelse med autisme og tilbyde potentielle løsninger for fagprofessionelle, der arbejder med denne målgruppe.

Årsager til skolevægring hos børn med autisme

 • Sensoriske udfordringer

Børn med autisme kan opleve sensoriske udfordringer i skolemiljøet, såsom overfølsomhed over for støj, lys eller berøring (2). Dette kan gøre det ubehageligt for dem at være i klasselokalet og skabe angst, som kan føre til skolevægring.

 • Social angst og vanskeligheder

Mange børn med autisme har svært ved at forstå og navigere i sociale interaktioner. Skolen er et socialt krævende miljø, hvor børn skal navigere i venskaber, samarbejde og kommunikation med lærere. For børn med autisme kan dette føre til social angst og skolevægring (3).

 • Akademiske udfordringer

Nogle børn med autisme kan have indlæringsvanskeligheder eller kognitive udfordringer, der gør det svært for dem at følge med i skolen. Dette kan føre til frustration og skolevægring, især hvis de ikke får den nødvendige støtte fra lærere og pædagoger.

Strategier til at støtte børn med autisme, der oplever skolevægring

 • Individuelle støtteplaner

En effektiv måde at hjælpe børn med autisme, der oplever skolevægring, er at udarbejde en individuel støtteplan (ISP). En ISP er en skræddersyet plan, der tager højde for barnets unikke behov og udfordringer og indeholder konkrete mål og strategier for at støtte barnets deltagelse og succes i skolen (4).

 • Samarbejde mellem hjem og skole

Et stærkt samarbejde mellem hjem og skole er afgørende for at støtte børn med autisme, der oplever skolevægring. Dette inkluderer regelmæssig kommunikation mellem lærere, pædagoger og forældre om barnets fremskridt og udfordringer samt arbejde sammen om at udvikle og implementere strategier for at støtte barnet i skolen (5).

 • Fleksibilitet og tilpasning af undervisningen

For at støtte børn med autisme, der oplever skolevægring, er det vigtigt at lærere og pædagoger er fleksible og tilpasser undervisningen til barnets behov. Dette kan omfatte at tilbyde forskellige undervisningsmetoder, bruge visuelle hjælpemidler, give ekstra tid til opgaver og tilpasse miljøet for at minimere sensoriske udfordringer (6).

 • Gradvis eksponering og tilbagevenden til skolen

For børn med autisme, der oplever skolevægring, kan en gradvis tilbagevenden til skolen være en effektiv strategi. Dette kan omfatte gradvist at øge barnets eksponering for skolemiljøet og aktiviteter, såsom at starte med korte besøg uden for skoletid, deltage i enkelte lektioner og gradvist øge deres deltagelse, indtil de er i stand til at deltage fuldt ud (7).

 • Sociale færdighedstræning og støttegrupper

At styrke børns sociale færdigheder og tilbyde støttegrupper kan hjælpe dem med at føle sig mere trygge og selvsikre i sociale situationer, hvilket kan reducere skolevægring. Dette kan omfatte sociale færdighedstræning, hvor børn lærer og øver på sociale færdigheder i en struktureret og støttende setting, samt at deltage i støttegrupper med jævnaldrende, der også har autisme (8).

Konklusion

Skolevægring er et komplekst fænomen, der kræver en individuel og fleksibel tilgang for at støtte børn med autisme. Ved at arbejde sammen og anvende forskellige strategier kan fagprofessionelle, forældre og skoler gøre en positiv forskel for børn med autisme og hjælpe dem med at overvinde skolevægring og opnå succes i skolen.

3 dages kursus om skolevægring

Seminarer.dk tilbyder et 3-dages kursusforløb om skolevægring: “Skolevægring – Bag om skolefravær“. På dette 3-dages kursus bliver du undervist af ph.d. i pædagogisk psykologi Tine Basse Fisker, der bl.a. sikrer, at du opnår:

 • Refleksioner og nye perspektiver på egen praksis
 • Opmærksomhed på, hvilke teoretiske perspektiver man kan forstå skolefravær ud fra
 • Praksisnære redskaber til, hvordan du sikrer dig, at du får barnets egne perspektiver med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet
 • Praksisnære redskaber til, hvordan du styrker samarbejdet mellem skole og forældre bedst muligt
 • Ideer og gensidig inspiration til tiltag, skolen kan iværksætte, så barnet støttes i at komme i skole igen
 • Praksisafprøvninger af mikrointerventioner undervejs i kursusforløbet

Disclaimer: Det er vigtigt at understrege, at kurset “Skolevægring – Bag om skolefravær” IKKE dækker området skolevægring og autisme. Artiklens indhold afspejler ikke kursets indhold.


Referencer

(1) Kearney, C. A. (2008). School absenteeism and school refusal behavior in youth: A contemporary review. Clinical Psychology Review, 28(3), 451-471.

(2) Schaaf, R. C., & Lane, A. E. (2015). Toward a best-practice protocol for assessment of sensory features in ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(5), 1380-1395.

(3) Bellini, S. (2006). The development of social anxiety in adolescents with autism spectrum disorders. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 21(3), 138-145.

(4) Koegel, L. K., Koegel, R. L., & Brookman, L. I. (2003). Empirically supported pivotal response interventions for children with autism. In A. E. Kazdin & J. R. Weisz (Eds.), Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (pp. 341-357). New York: Guilford Press.

(5) Stoner, J. B., Angell, M. E., House, J. J., & Bock, S. J. (2007). Transitions: Perspectives from parents of young children with autism spectrum disorder (ASD). Journal of Developmental and Physical Disabilities, 19(1), 23-39.

(6) Ashburner, J., Ziviani, J., & Rodger, S. (2010). Surviving in the mainstream: Capacity of children with autism spectrum disorders to perform academically and regulate their emotions and behavior at school. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(1), 18-27.

(7) King, N. J., Tonge, B. J., Heyne, D., Pritchard, M., Rollings, S., Young, D., … & Ollendick, T. H. (1998). Cognitive-behavioral treatment of school-refusing children: A controlled evaluation. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 37(4), 395-403.

(8) Reichow, B., & Volkmar, F. R. (2010). Social skills interventions for individuals with autism: Evaluation for evidence-based practices within a best evidence synthesis framework. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(2), 149-166.

Relevante arrangementer

Skolevægring – Bag om skolefravær
3-dages kursus

Skolevægring – Bag om skolefravær

Jylland

Skolevægring/skolefravær kan have et utal af årsager, og hvis du skal hjælpe børn, som oplever, at det er svært at komme i skole, er du nødt til at kunne arbejde med komplekse og kontekstuelle årsagsforklaringer, praksisnære redskaber og undersøgelse af skolekontekst.

På dette 3-dages kursus bliver du undervist af ph.d. i pædagogisk psykologi Tine Basse Fisker, der bl.a. sikrer, at du opnår:

Refleksioner og nye perspektiver på egen praksis Opmærksomhed på, hvilke teoretiske perspektiver man kan forstå skolefravær ud fra Praksisnære redskaber til, hvordan du sikrer dig, at du får barnets egne perspektiver med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet Praksisnære redskaber til, hvordan du styrker samarbejdet mellem skole og forældre bedst muligt Ideer og gensidig inspiration til tiltag, skolen kan iværksætte, så barnet støttes i at komme i skole igen Praksisafprøvninger af mikrointerventioner undervejs i kursusforløbet
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fra anbragt til MØNSTERBRYDER
Kursus

Fra anbragt til MØNSTERBRYDER

Jylland & Sjælland

Hvordan kan du som fagperson bedst understøtte trivslen og udviklingen for anbragte børn og unge? Dét giver coach og forfatter Thomas de Oliveira sit meget kvalificerede bud på i løbet af denne temadag.

Thomas har selv været anbragt og har på dagen et særligt fokus på at gøre dig klogere på, hvordan du, vha. effektive redskaber, kan gøre en afgørende positiv forskel i børnenes/de unges liv.

Som deltager får du derfor bl.a.:

Bedre forståelse af anbragte børn og unges livsudfordringer En introduktion til effektive coachingværktøjer, du kan anvende til at forstå, støtte og guide anbragte børn og unge Mulighed for casearbejde, hvor du kan afprøve de nye værktøjer og indsigter, du har fået, på nogle af de konkrete situationer og udfordringer, du møder i dit arbejde
Læs mere
Når børn krænker børn
Kursus

Når børn krænker børn

Jylland & Sjælland

Det er en kompleks sag, når et barn seksuelt krænker et andet barn, og det er afgørende, at du som fagperson er klædt på til at stå i denne kompleksitet og hjælpe både det barn, som har krænket, og det barn, som er blevet krænket.

Vi byder dig derfor inden for på denne kursusdag, hvor du bl.a. opnår viden om:

Normativ og bekymrende seksuel adfærd Bekymringsbarometeret som konkret redskab, du kan overføre til praksis Mulige baggrunde for seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd hos børn Forældresamarbejde som en vigtig forudsætning for at hjælpe børnene Udredning, behandling og indsatser

Dagen igennem bliver du undervist af Mimi Strange, klinisk børnepsykolog, og Anette Baadsgaard, socialrådgiver og tidligere leder af Center for Seksuelle Overgreb.

Læs mere
Forstå barnets urolige adfærd – i et sansemotorisk, relationelt og neuropsykologisk perspektiv
Kursus

Forstå barnets urolige adfærd – i et sansemotorisk, relationelt og neuropsykologisk perspektiv

Jylland & Sjælland

Børns sansemotoriske udvikling har afgørende betydning for deres indlæring og trivsel. Som fagperson er det derfor vigtigt, at du kan spotte sansemotoriske udfordringer hos børn og træne deres sansemotoriske færdigheder.

Sammen med sansemotorisk konsulent, Mette Drescher Jensen, har vi derfor skabt denne kursusdag, hvor din faglige palet bliver udvidet med:

Redskaber til sansemotoriske tiltag – både som gruppeaktiviteter og som en overordnet tilgang i barnets hverdag Viden om det primære sansesystem og sanseintegration – og hvorfor disse aspekter har betydning for barnet i forhold til dets relationer Indsigt i samspillet mellem sanser, hjerne og krop Kompetencer til at identificere, hvilke primære sanser der har brug for at blive stimuleret og styrket Teori og praksis samlet i en fælles idébank som inspiration til initiativer og aktiviteter, der konkret kan implementeres i hverdagen med børnene

Nysgerrig på at vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere