Skolevægring og ADHD - definition, årsager & strategier - Seminarer
Børn & unge
Artikel

Skolevægring og ADHD – definition, årsager & strategier

Skolevægring er et stigende problem, især for børn med ADHD. Denne artikel undersøger forholdet mellem skolevægring og ADHD samt effektive interventioner og strategier for at hjælpe disse børn.

Af Seminarer.dk
skolevægring adhd
Skolevægring er et stigende problem i mange vestlige lande, og Danmark er ingen undtagelse. Skolevægring kan være særligt udfordrende for børn med ADHD, som ofte oplever en højere grad af stress og angst i skolemiljøet. I denne artikel vil vi dykke ned i forholdet mellem skolevægring og ADHD, undersøge årsagerne til skolevægring hos børn med ADHD og fremhæve nogle interventioner og strategier, der kan anvendes for at hjælpe disse børn med at overvinde deres skolevægring.

Indholdsfortegnelse

  • Skolevægring: En definition
  • ADHD og dets indvirkning på skolevægring
  • Årsager til skolevægring hos børn med ADHD
  • Interventioner og strategier til at tackle skolevægring
  • Konklusion
  • Referencer

Skolevægring: En definition

Skolevægring er et komplekst fænomen, der refererer til en vedvarende frygt for at gå i skole. Børn, der oplever skolevægring, vil ofte forsøge at undgå at gå i skole ved at klage over fysiske symptomer, såsom hovedpine eller mavesmerter, eller ved at bruge adfærdsmæssige taktikker, såsom at nægte at stå op om morgenen eller nægte at tage tøj på om morgenen (Dansk Psykolog Forening, 2018).

ADHD og dets indvirkning på skolevægring

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en neurologisk udviklingsforstyrrelse, der er karakteriseret ved uopmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet (National Institute of Mental Health, 2021). Børn med ADHD kan have svært ved at koncentrere sig, planlægge og udføre opgaver, og de kan have problemer med at regulere deres følelser og adfærd.

Forskning viser, at børn med ADHD er mere tilbøjelige til at opleve skolevægring end børn uden ADHD (Kearney & Silverman, 1995). Dette skyldes i høj grad, at børn med ADHD ofte har svært ved at tilpasse sig skolens krav og strukturer, og de kan opleve en højere grad af stress, angst og frustration i forbindelse med skolegangen (Kendall, 1994).

Se relevant arrangement: Skolevægring – Bag om skolefravær

Årsager til skolevægring hos børn med ADHD

Der er flere faktorer, der kan bidrage til skolevægring hos børn med ADHD. Nogle af disse faktorer inkluderer:

Manglende støtte og forståelse fra lærere og skolepersonale: Børn med ADHD kan have brug for ekstra støtte og tilpasning i skolemiljøet for at kunne trives og lære effektivt. Hvis lærere og skolepersonale ikke er opmærksomme på de særlige behov, som børn med ADHD har, kan det føre til frustration og skolevægring (Barkley, 2013).

Mobning og social isolation: Børn med ADHD kan opleve mobning og social isolation på grund af deres adfærd og vanskeligheder med at følge sociale normer. Disse negative sociale oplevelser kan forværre angst og føre til skolevægring (Kendall, 1994).

Angst og depression: Børn med ADHD har en øget risiko for at udvikle angst og depression, hvilket kan bidrage til skolevægring (Nøvik, 2006).

Akademiske vanskeligheder: Børn med ADHD kan opleve betydelige akademiske vanskeligheder, som kan føre til lavt selvværd og skolevægring (Barkley, 2013).

Se relevant arrangement: ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Interventioner og strategier til at tackle skolevægring

For at hjælpe børn med ADHD og skolevægring er det vigtigt at identificere og adressere de underliggende årsager til skolevægringen. Nogle interventioner og strategier, der kan være effektive, inkluderer:

Tæt samarbejde mellem forældre, lærere og skolepersonale: Det er afgørende, at alle involverede parter arbejder sammen for at støtte barnet og udvikle en plan for at tackle skolevægringen (Dansk Psykolog Forening, 2018).

Tilpasning af skolemiljøet: Skoler kan tilpasse deres miljø og undervisningsmetoder for at imødekomme børn med ADHD, for eksempel ved at give ekstra støtte og vejledning, reducere støj og distraktioner i klasseværelset og anvende en struktureret og forudsigelig daglig rutine (Barkley, 2013).

Psykologisk støtte og terapi: Børn med ADHD og skolevægring kan drage fordel af psykologisk støtte og terapi, såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT) eller familiebaseret terapi, for at hjælpe dem med at lære copingstrategier og håndtere deres angst og stress (Kendall, 1994).

Medicinsk behandling: I nogle tilfælde kan medicinsk behandling af ADHD, såsom stimulanter eller ikke-stimulerende ADHD-medicin, hjælpe med at reducere symptomerne og forbedre skolegangen (National Institute of Mental Health, 2021).

Konklusion

Skolevægring er et alvorligt problem, der kræver en multidimensionel tilgang for effektivt at kunne hjælpe børn med ADHD. Ved at arbejde tæt sammen med forældre, lærere og andre  fagprofessionelle og ved at tilpasse skolemiljøet og undervisningsmetoderne, kan man skabe en mere støttende og inkluderende skoleoplevelse for børn med ADHD. Psykologisk støtte, terapi og eventuel medicinsk behandling kan også spille en vigtig rolle i at hjælpe disse børn med at overvinde skolevægring og opnå deres fulde potentiale.


Referencer

Barkley, R. A. (2013). Taking Charge of ADHD: The Complete, Authoritative Guide for Parents. New York: Guilford Press.

Dansk Psykolog Forening. (2018). Flere og flere børn kommer ikke i skole på grund af angst:
https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikler/flere-og-flere-boern-kommer-ikke-i-skole-paa-grund-af-angst/

Kearney, C. A., & Silverman, W. K. (1995). Family environment of youngsters with school refusal behavior: A synopsis with implications for assessment and treatment. The American Journal of Family Therapy, 23(1), 59-72.

Kendall, P. C. (1994). Treating anxiety disorders in children: Results of a randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62(1), 100-110.

National Institute of Mental Health. (2021). Attention Deficit Hyperactivity Disorder: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd/index.shtml

Nøvik, T. S. (2006). Validity of the Child Behaviour Checklist in a Norwegian sample. European Child & Adolescent Psychiatry, 15(4), 236-242.

Relevante arrangementer

Skolevægring – Bag om skolefravær
3-dages kursus

Skolevægring – Bag om skolefravær

Jylland

Skolevægring/skolefravær kan have et utal af årsager, og hvis du skal hjælpe børn, som oplever, at det er svært at komme i skole, er du nødt til at kunne arbejde med komplekse og kontekstuelle årsagsforklaringer, praksisnære redskaber og undersøgelse af skolekontekst.

På dette 3-dages kursus bliver du undervist af ph.d. i pædagogisk psykologi Tine Basse Fisker, der bl.a. sikrer, at du opnår:

Refleksioner og nye perspektiver på egen praksis Opmærksomhed på, hvilke teoretiske perspektiver man kan forstå skolefravær ud fra Praksisnære redskaber til, hvordan du sikrer dig, at du får barnets egne perspektiver med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet Praksisnære redskaber til, hvordan du styrker samarbejdet mellem skole og forældre bedst muligt Ideer og gensidig inspiration til tiltag, skolen kan iværksætte, så barnet støttes i at komme i skole igen Praksisafprøvninger af mikrointerventioner undervejs i kursusforløbet
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Digital uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb har du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Tager du hele uddannelsen, får du ca. 30 timers undervisning fra Russell Barkley samt danske eksperter, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. Sammen bidrager de bl.a. med viden om:

ADHD’s indvirkning på de eksekutive funktioner Hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår Indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt Komorbide lidelser Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

OBS: Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder.

Læs mere
Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet
Kursus

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet

Jylland & Sjælland

I det daglige arbejde inden for socialpædagogik og omsorgsfeltet er nærvær og omsorg to uundværlige elementer. Men disse nøglekvaliteter kan med tiden føre til omsorgstræthed og udbrændthed. Hvordan bevarer du din mentale og fysiske trivsel, så du kan fortsætte med at yde den bedste omsorg?

Oplev underviser Maja Pålsson, psykomotorisk terapeut og psykoterapeut MPF, på dette kursus dedikeret til at udforske og forstå de dybere lag af relationsarbejdet gennem en kombination af teori og praksis. Du får bl.a.:

Viden om kroppens intelligensformer gennem begrebet embodiment Konkrete metoder og øvelser til at afbalancere dit nervesystem og styrke dit nærvær Skærpede relationskompetencer i praksis Forståelse af dine egne reaktionsmønstre i mødet med borgeren Strategier til at styrke dit nærvær og undgå at blive følelsesmæssigt drænet

Tilmeld dig og dine kollegaer her på siden.

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere