E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Artikler fra Seminarer.dk – Kategorioversigt / Styrk lærer-/elevrelationen gennem de personlige styrker

Styrk lærer-/elevrelationen gennem de personlige styrker

Af Gry Bastiansen, www.grybastiansen.dk

Kender du det, at du som lærer bare ikke kan få en god relation til en elev? Selv om du prøver det bedste du kan, så virker det bare ikke og eleven afviser dig igen og igen. Hvis situationen var opstået i din fritid mellem dig og en anden person, kunne du opgive dit forsøg på at skabe en god relation. Måske vil du her sige til dig selv, at den person er irriterende og ikke værd at bruge tid på. I var alt for forskellige.

Se også relevant konference: Martin Seligman og positiv psykologi

Den mulighed har du ikke når du er på arbejde, her er relationen altid lærerens ansvar og vi kan ikke bare opgive den, men er nødt til at fortsætte med at prøve. Mange lærere oplever dog, at det ikke nytter noget, for de bliver afvist af eleven. Forholdet til eleven kan blive mere og mere problematisk og ende med at føre til en overbelastning hos både læreren og eleven. Dette sker ofte for elever, der har svært ved at danne relationer til andre. Derfor er det af stor betydning, at eleven har en god relation til sine lærere, for at de kan give eleven mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv. Hvordan kan du gøre det, hvis du oplever at have en mangelfuld relation til en elev? Et af mine bud ind i det er Martin Seligmans 24 personlige styrker. I mit arbejde som proceskonsulent i dagtilbud og skoler i hele landet, har jeg gennem de 24 styrker givet lærerne et helt konkret redskab til relationsarbejdet.

De 24 styrker er:

Visdom og viden

 1. Nysgerrighed
 2. Videbegærlighed
 3. Åbenhed
 4. Kreativitet – opfindsomhed
 5. Social intelligens
 6. Visdom – perspektiv

Mod

 1. Mod
 2. Vedholdenhed
 3. Autenticitet – Ærlighed

Medmenneskelighed

 1. Venlighed – Betænksomhed
 2. Kærlighed

Retfærdighed

 1. Samarbejde – Loyalitet
 2. Fair og rimelig
 3. Lederskab

Selvbeherskelse

 1. Selvkontrol
 2. Omtanke
 3. Beskedenhed

Transcendens

 1. Værdsættelse af skønhed
 2. Taknemlighed
 3. Optimisme – Håb
 4. Åndelighed
 5. Tilgivende
 6. Humor
 7. Vitalitet – Begejstring


Grafik lavet af Christian Jensen, www.konsulentcj.dk

Vi indeholder alle samtlige 24 styrker – de bor i os og ifølge Seligman er fem af de 24 styrker vores topstyrker og er grundlagt i os fra fødslen, andre ligger i bunden og er de styrker vi anvender mindst. Topstyrker repræsenterer den du dybest set er, den autentiske udgave af dig. Vi møder andre med vores topstyrker og forstår dem ud fra dem. Alle styrkerne kan blive for meget – det bliver for ekstremt.

Når det sker, bliver styrken vores værste fjende og får en negativ indvirkning på os selv og vores omgivelser. Eksempler er, når humor bliver til sarkasme og sårende, når mod bliver til dumdristighed osv. Vores topstyrker kan med stor sandsynlighed udløse allergier over for mennesker, som har de selv samme styrker nederst på deres styrke profiler. Det sker fx når en person med vedholdenhed møder en der hurtigt giver op eller når en person med samarbejde møder en der helst laver alting selv.

Se også relevant konference: Martin Seligman og positiv psykologi

Så hvad sker der hvis lærere selv har styrkerne humor og vitalitet og begejstring, og forsøger at skabe relation til en elev, der har humor nederst i sin styrkeprofil om omtanke og beskedenhed øverst? Man kunne forestille sig at læreren vil virke overvældende på denne elev. For at møde eleven og skabe en holdbar relation, skal vi som lærere arbejde ud fra elevens egne styrker. Det kan måske virke lidt overvældende, hvis du som lærer skal have overblik over alle elevernes styrker og møde dem på den måde. Det behøver du heller ikke, vi har alle godt af at møde forskelligheder hos andre.

Men i vanskelige situationer for dine elever, eller hvor relationen ikke fungerer mellem lærer og elev, er styrkerne et stærk redskab at anvende. Her vil du som lærer se, møde og forstå eleven ud fra den person eleven er og det kan åbne døren til en holdbar relation til eleven. I min bog ”Fra kaos til kontrol” Akademisk Forlag kan du læse mere om, hvordan du arbejder med at styrke relationen mellem lærer og elev og derved få mere glæde og energi i dit arbejdsliv. 

 • Relevante kurser

  Martin Seligman
  Martin Seligman og positiv psykologi


 • Se alle aktuelle kurser, temadage og konferencer fra Seminarer.dk her

 • Blogkategorier

Gå til top