Styrk lærer-/elevrelationen gennem de personlige styrker - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Styrk lærer-/elevrelationen gennem de personlige styrker

Her kan du læse om Martin Seligmans 24 personlige styrker i forhold til lærer-/elevrelationen, så du kan styrke forholdet.

Af Gry Bastiansen

www.grybastiansen.dk

24 personlige styrker

Kender du det, at du som lærer bare ikke kan få en god relation til en elev? Selvom du prøver det bedste, du kan, så virker det bare ikke, og eleven afviser dig igen og igen. Hvis situationen var opstået i din fritid mellem dig og en anden person, kunne du opgive dit forsøg på at skabe en god relation. Måske ville du her sige til dig selv, at vedkommende var irriterende og ikke værd at bruge tid på. I var alt for forskellige.

Den mulighed har du ikke, når du er på arbejde – her er relationen altid lærerens ansvar, og vi kan ikke bare opgive den, men er nødt til at fortsætte med at prøve. Mange lærere oplever dog, at det ikke nytter noget, for de bliver afvist af eleven. Forholdet til eleven kan blive mere og mere problematisk og ende med at føre til en overbelastning hos både læreren og eleven. Dette sker ofte for elever, der har svært ved at danne relationer til andre. Derfor er det af stor betydning, at eleven har en god relation til sine lærere, for at de kan give eleven mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv. Hvordan kan du gøre det, hvis du oplever at have en mangelfuld relation til en elev? Et bud på det kunne være Martin Seligmans karakterisering af 24 personlige styrker. I mit arbejde som proceskonsulent i dagtilbud og skoler i hele landet, har jeg gennem de 24 personlige styrker givet lærerne et helt konkret redskab til relationsarbejdet.

 

De 24 styrker er:

Visdom og viden

 1. Nysgerrighed
 2. Videbegærlighed
 3. Åbenhed
 4. Kreativitet – opfindsomhed
 5. Social intelligens
 6. Visdom – perspektiv

Mod

 1. Mod
 2. Vedholdenhed
 3. Autenticitet – Ærlighed

Medmenneskelighed

 1. Venlighed – Betænksomhed
 2. Kærlighed

Retfærdighed

 1. Samarbejde – Loyalitet
 2. Fair og rimelig
 3. Lederskab

Selvbeherskelse

 1. Selvkontrol
 2. Omtanke
 3. Beskedenhed

Transcendens

 1. Værdsættelse af skønhed
 2. Taknemlighed
 3. Optimisme – Håb
 4. Åndelighed
 5. Tilgivende
 6. Humor
 7. Vitalitet – Begejstring

personlige styrkerGrafik lavet af Christian Jensen, www.konsulentcj.dk

Vi indeholder alle samtlige 24 personlige styrker – de bor i os, og ifølge Seligman er fem af de 24 styrker vores topstyrker og er grundlagt i os fra fødslen.  Andre ligger i bunden og er de styrker, vi anvender mindst. Topstyrker repræsenterer den du dybest set er, den autentiske udgave af dig. Vi møder andre med vores topstyrker og forstår dem ud fra dem. Alle styrkerne kan blive for meget – det bliver for ekstremt.

Når det sker, bliver styrken vores værste fjende og får en negativ indvirkning på os selv og vores omgivelser. Eksempler er, når humor bliver til sarkasme og sårende, når mod bliver til dumdristighed osv. Vores topstyrker kan med stor sandsynlighed udløse allergier over for mennesker, som har de samme styrker nederst på deres styrkeprofiler. Det sker f.eks. når en person med vedholdenhed møder en, der hurtigt giver op, eller når en person med samarbejde møder en, der helst laver alting selv.

 

Så hvad sker der, hvis læreren selv har styrkerne humor, vitalitet og begejstring og forsøger at skabe relation til en elev, der har humor nederst i sin styrkeprofil og omtanke og beskedenhed øverst? Man kunne forestille sig, at læreren vil virke overvældende på denne elev. For at møde eleven og skabe en holdbar relation, skal vi som lærere arbejde ud fra elevens egne styrker. Det kan måske virke lidt overvældende, hvis du som lærer skal have overblik over alle elevernes styrker og møde dem på den måde. Det behøver du heller ikke, vi har alle godt af at møde forskelligheder hos andre.

Men i vanskelige situationer for dine elever, eller hvor relationen ikke fungerer mellem lærer og elev, er styrkerne et stærk redskab at anvende. Her vil du som lærer se, møde og forstå eleven ud fra den person, eleven er, og det kan åbne døren til en holdbar relation til eleven. I min bog ”Fra kaos til kontrol” (Akademisk Forlag) kan du læse mere om, hvordan du arbejder med at styrke relationen mellem lærer og elev og derved få mere glæde og energi i dit arbejdsliv. 

Relevante arrangementer

Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere
Støjfri ledelse med Bastian Overgaard
Kursus

Støjfri ledelse med Bastian Overgaard

Jylland & Sjælland

”Shh!” Netop stilhed er kernen i støjfri ledelse, hvor der luges ud i overflødig kommunikation, så arbejdsdagen giver plads til fordybelse og nærvær vha. strategisk facilitering af stilhed.

Lær om støjfri ledelse i selskab med ledelsesrådgiver Bastian Overgaard, der på dette kursus bidrager med:

Viden om, hvordan overflødig snak påvirker vores fokus, samarbejde og trivsel Redskaber til, hvordan du anvender stilhed som et stærkt ledelsesværktøj Inspiration til, hvordan du selv klarer ”stilhedens pres” Viden om, hvordan du undgår, at den psykologisk tryghed drukner i ”mig-tænkning”
Læs mere
Interoception – Den skjulte sans
Kursus

Interoception – Den skjulte sans

Jylland & Sjælland

Styrk dine borgeres evne til at mærke sig selv, når du med dette kursus lærer om interoception – dvs. evnen til at registrere egne kropslige fornemmelser.

Kurset belyser den interoceptive funktion, og hvordan ubalance i denne påvirker den fysiske og mentale sundhed. Du tager derfor bl.a. fra kurset med:

Viden om hjernen og det autonome nervesystem Kendskab til nervus vagus og dens forbindelse til vores interoceptive sans Viden om hjernetræthed og hjernepauser Træning i at styrke interoceptionen gennem sansemodulerende øvelser Træning i at facilitere selvregulering

Din underviser er ergoterapeut Charlotte Andersen.

Læs mere