Tosporsmodellen - sorgforståelse stiller krav
Viden om sorg
Artikel

Tosporsmodellen

Hvad er tosporsmodellen? Bliv klogere på de to spor i modellen: "det tabsorienterede spor" og "det reetablerende spor". Læs artiklen herunder.

Tosporsmodellen
Tosporsmodellen inden for sorgområdet er en teoretisk ramme, der beskriver to parallelle processer, som en person går igennem efter at have oplevet et tab eller en sorg. Denne model blev først beskrevet af psykologerne Margaret Stroebe og Henk Schut i 1999 og har sidenhen været genstand for videre forskning og udvikling.

De to spor i modellen refererer til “det tabsorienterede spor” og “det reetablerende spor”.

“Det tabsorienterede spor” i tosporsmodellen fokuserer på arbejdet med følelser af sorg, accept af tabets realitet og omdannelse af den tidligere tilknytning til afdøde.

“Det reetablerende spor” i tosporsmodellen refererer til alle aspekter af livet, der påvirkes af tabet, herunder tilegnelse af nye færdigheder, udvikling af nye relationer og tilpasning af nye roller og identitet.

De to processer kan forekomme samtidigt, og personer kan opleve at bevæge sig frem og tilbage mellem de to spor i forskellige faser af sorgen. En styrke ved modellen er dens fleksibilitet og detaljerede forståelse af, hvordan sorgprocessen kan variere fra individ til individ.

Tosporsmodellen & Guldin

Mai Britt Guldin er cand.psych., ph.d. og professor og har bidraget til det videre arbejde med tosporsmodellen inden for sorgområdet*. Hun har undersøgt, hvordan denne model kan anvendes i forhold til forskellige typer af tab, herunder tab af et barn, tab af en ægtefælle eller tab af et job. Hun har også undersøgt, hvordan social støtte kan påvirke den sorgproces, som en person går igennem.

Guldin har også undersøgt, hvordan kulturelle faktorer kan påvirke sorgprocessen. Hendes forskning har vist, at kulturelle forskelle kan påvirke, hvordan sorg opleves og udtrykkes. For eksempel kan nogle kulturer have en mere kollektivistisk tilgang til sorg, hvor sorg deles og opleves i fællesskab, mens andre kulturer kan have en mere individualistisk tilgang til sorg, hvor sorgen ofte opleves mere privat.

Tosporsmodellen er en nyttig teoretisk ramme til at forstå den komplekse proces, som en person går igennem efter at have oplevet et tab eller en sorg. Mai Britt Guldins forskning har bidraget til vores forståelse af, hvordan denne model kan anvendes i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge og har givet os en dybere indsigt i sorgprocessen.

Oplev Mai-Britt Guldin på vores sorgvejlederuddannelse

Mai-Britt Guldin har ikke kun bidraget til forskning på sorgområdet, men er også medudvikler og underviser på uddannelsen til certificeret sorgvejleder hos Seminarer.dk. Uddannelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med mennesker i sorg, og som ønsker at udvikle deres kompetencer og viden på området.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med nogle af Nordens førende eksperter på sorgområdet og er baseret på den nyeste forskning inden for feltet.

Som underviser på “Bliv certificeret sorgvejleder” uddannelsen, bidrager Mai-Britt Guldin til at uddanne og opkvalificere fagpersoner, så de bedre kan støtte mennesker i sorg. Uddannelsen fokuserer på at give deltagerne en dybere forståelse af sorgprocessen, samt praktiske redskaber til at arbejde med og støtte mennesker i sorg.

Bliv uddannet sorgvejleder på denne topevaluerede uddannelse – læs mere her!


* https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-14/sorg-har-ingen-alder

Relevante arrangementer

Bliv certificeret sorgvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Jylland & Sjælland

Bliv uddannet sorgvejleder på denne topevaluerede uddannelse udviklet i samarbejde med cand.psych., ph.d. og professor Mai-Britt Guldin.

På uddannelsen bliver du undervist af en række af de førende eksperter og praktikere på området, bl.a. psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin, professor Atle Dyregrov og hospitalspræst Christian Juul Busch.

Når du har gennemført de 5 moduler på uddannelsen, vil du bl.a. have opnået:

kompetencer og metoder til at facilitere sorggrupper og dermed tilbyde sorggruppeforløb redskaber til at opspore vedvarende sorglidelse redskaber til at undgå sekundær traumatisering i et psykisk krævende job viden om sorg hos grupperne børn og unge, forældre, døende/syge og ældre viden om sorgen ved at miste til selvmord viden om kroppens rolle i sorgprocessen, herunder hvad kropshukommelse er

Vi har nu datoer klar for 2024 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Den forbudte sorg
Kursus

Den forbudte sorg

Jylland & Sjælland

At blive forælder til et barn med særlige behov fører ofte mange svære følelser med sig – f.eks. skyld og skam – og hverdagen kan stå på udfordrende situationer.

Som fagprofessionel er det vigtigt, at du kan navigere i forældrenes følelser og behov, og det får du styrket dine kompetencer til på denne kursusdag med Annette Due Madsen, psykolog og familieterapeut, samt Christian Juul Busch, tidligere hospitalspræst .

På dagen opnår du bl.a.:

Viden om den modsatte separationsproces og de ambivalente følelser, som forældre til handicappede børn ofte skal gennemgå Viden om, hvad forældre til børn med særlige behov ofte har brug for i deres kontakt med alle ”systemerne”, herunder kommune, sundhedsvæsen, pædagoger, lærere, aflastningspersonale osv. Praksisnære redskaber til, hvordan du som professionel bedst møder de forældre, der har børn med særlige behov, og hvordan du rummer forældrenes eventuelle frustrationer eller vrede Viden om, hvordan du taler meningsfuldt med forældre om skyldfølelse og skam uden at forøge eller negligere skyldfølelsen Viden om, hvordan du hjælper forældrene med at skabe en god og nyttig narrativ ramme for deres særlige fortælling
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere