Tosporsmodellen - sorgforståelse stiller krav
Artikel

Tosporsmodellen

Hvad er tosporsmodellen? Bliv klogere på de to spor i modellen: "det tabsorienterede spor" og "det reetablerende spor". Læs artiklen herunder.

Tosporsmodellen
Tosporsmodellen inden for sorgområdet er en teoretisk ramme, der beskriver to parallelle processer, som en person går igennem efter at have oplevet et tab eller en sorg. Denne model blev først beskrevet af psykologerne Margaret Stroebe og Henk Schut i 1999 og har sidenhen været genstand for videre forskning og udvikling.

De to spor i modellen refererer til “det tabsorienterede spor” og “det reetablerende spor”.

“Det tabsorienterede spor” i tosporsmodellen fokuserer på arbejdet med følelser af sorg, accept af tabets realitet og omdannelse af den tidligere tilknytning til afdøde.

“Det reetablerende spor” i tosporsmodellen refererer til alle aspekter af livet, der påvirkes af tabet, herunder tilegnelse af nye færdigheder, udvikling af nye relationer og tilpasning af nye roller og identitet.

De to processer kan forekomme samtidigt, og personer kan opleve at bevæge sig frem og tilbage mellem de to spor i forskellige faser af sorgen. En styrke ved modellen er dens fleksibilitet og detaljerede forståelse af, hvordan sorgprocessen kan variere fra individ til individ.

Tosporsmodellen & Guldin

Mai Britt Guldin er cand.psych., ph.d. og professor og har bidraget til det videre arbejde med tosporsmodellen inden for sorgområdet*. Hun har undersøgt, hvordan denne model kan anvendes i forhold til forskellige typer af tab, herunder tab af et barn, tab af en ægtefælle eller tab af et job. Hun har også undersøgt, hvordan social støtte kan påvirke den sorgproces, som en person går igennem.

Guldin har også undersøgt, hvordan kulturelle faktorer kan påvirke sorgprocessen. Hendes forskning har vist, at kulturelle forskelle kan påvirke, hvordan sorg opleves og udtrykkes. For eksempel kan nogle kulturer have en mere kollektivistisk tilgang til sorg, hvor sorg deles og opleves i fællesskab, mens andre kulturer kan have en mere individualistisk tilgang til sorg, hvor sorgen ofte opleves mere privat.

Tosporsmodellen er en nyttig teoretisk ramme til at forstå den komplekse proces, som en person går igennem efter at have oplevet et tab eller en sorg. Mai Britt Guldins forskning har bidraget til vores forståelse af, hvordan denne model kan anvendes i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge og har givet os en dybere indsigt i sorgprocessen.

Oplev Mai-Britt Guldin på vores sorgvejlederuddannelse

Mai-Britt Guldin har ikke kun bidraget til forskning på sorgområdet, men er også medudvikler og underviser på uddannelsen til certificeret sorgvejleder hos Seminarer.dk. Uddannelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med mennesker i sorg, og som ønsker at udvikle deres kompetencer og viden på området.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med nogle af Nordens førende eksperter på sorgområdet og er baseret på den nyeste forskning inden for feltet.

Som underviser på “Bliv certificeret sorgvejleder” uddannelsen, bidrager Mai-Britt Guldin til at uddanne og opkvalificere fagpersoner, så de bedre kan støtte mennesker i sorg. Uddannelsen fokuserer på at give deltagerne en dybere forståelse af sorgprocessen, samt praktiske redskaber til at arbejde med og støtte mennesker i sorg.

Bliv uddannet sorgvejleder på denne topevaluerede uddannelse – læs mere her!


* https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2015-14/sorg-har-ingen-alder

Relevante arrangementer

Bliv certificeret sorgvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Jylland & Sjælland

Bliv uddannet sorgvejleder på denne topevaluerede uddannelse udviklet i samarbejde med cand.psych., ph.d. og professor Mai-Britt Guldin.

På uddannelsen bliver du undervist af en række af de førende eksperter og praktikere på området, bl.a. psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin, professor Atle Dyregrov og hospitalspræst Christian Juul Busch.

Når du har gennemført de 5 moduler på uddannelsen, vil du bl.a. have opnået:

Kompetencer og metoder til at facilitere sorggrupper og dermed tilbyde sorggruppeforløb Viden om kroppens rolle i sorgprocessen, herunder hvad kropshukommelse er Viden om sorg hos grupperne børn og unge, forældre, døende/syge og ældre Redskaber til at undgå sekundær traumatisering i et psykisk krævende job Redskaber til at opspore vedvarende sorglidelse Viden om sorgen ved at miste til selvmord

Næste hold september 2024. Tilmeld dig her på siden. 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Autisme og selvskade – Få kendskab til målrettede mentaliseringsbaserede metoder
Kursus

Autisme og selvskade – Få kendskab til målrettede mentaliseringsbaserede metoder

Jylland & Sjælland

Bliv endnu bedre til at forstå og støtte personer med ASF og selvskadende adfærd gennem vores unikke kursus med ekspert Nadjia Tamechmecht. Dette kursus tilbyder dig dybdegående indsigt og praktiske værktøjer til at anvende en mentaliseringsbaseret tilgang, så du kan forbedre livskvaliteten for de mennesker, du arbejder med.

Du får grundig teoretisk viden om og forståelse af de mentale tilstande, der ligger bag selvskadende adfærd – og det hele er målrettet mennesker med autismespektrumforstyrrelse.

Læs meget mere om indhold og udbytte her på siden.

Læs mere
Forstå barnets urolige adfærd – i et sansemotorisk, relationelt og neuropsykologisk perspektiv
Kursus

Forstå barnets urolige adfærd – i et sansemotorisk, relationelt og neuropsykologisk perspektiv

Jylland & Sjælland

Børns sansemotoriske udvikling har afgørende betydning for deres indlæring og trivsel. Som fagperson er det derfor vigtigt, at du kan spotte sansemotoriske udfordringer hos børn og træne deres sansemotoriske færdigheder.

Sammen med sansemotorisk konsulent, Mette Drescher Jensen, har vi derfor skabt denne kursusdag, hvor din faglige palet bliver udvidet med:

Redskaber til sansemotoriske tiltag – både som gruppeaktiviteter og som en overordnet tilgang i barnets hverdag Viden om det primære sansesystem og sanseintegration – og hvorfor disse aspekter har betydning for barnet i forhold til dets relationer Indsigt i samspillet mellem sanser, hjerne og krop Kompetencer til at identificere, hvilke primære sanser der har brug for at blive stimuleret og styrket Teori og praksis samlet i en fælles idébank som inspiration til initiativer og aktiviteter, der konkret kan implementeres i hverdagen med børnene

Nysgerrig på at vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Interoception – den indre sans
Kursus

Interoception – den indre sans

Lær at forstå og træne dine borgeres kropssans – også kendt som den interoceptive sans – så de bedre kan mærke sig selv, tolke deres krops signaler og opnå ro i såvel krop som sind.

Det er ergoterapeut Charlotte Andersen, som på dette kursus stiller skarpt på interoception og bl.a. giver dig:

Viden om de 8 sansesystemer Indsigt i konsekvenserne af ubalance i sansesystemerne Kendskab til vagusnerven og dens forbindelse til den interoceptive sans Viden om hjernetræthed og hjernepauser Kompetencer til at træne sanserne og den interoceptive sans gennem sansemodulerende øvelser Kompetencer til at facilitere selvregulering og dæmpe et nervesystem i ubalance

Nysgerrig på at vide mere? Så læs med herunder

Læs mere