Affektstyring og spændinger i teamet - lederkursus ved Seminarer.dk
Header_Affektstyring_opdateret
Ledelse
Uddannelse

Affektstyring og spændinger i teamet

Hvordan kan du bruge konflikter som anledning til at berige jeres samarbejde? Det dykker vi ned i på dette 3-dages kursus med mediatorer og undervisere i konfliktteori, Thor Clasen Jonasen og Kåre Wangel.

Sammen zoomer de ind på konflikthåndtering på arbejdspladsen, og hvordan du og dine kollegaer håndterer konflikter hensigtsmæssigt, så I sammen kan lære af det, konflikten egentlig handler om.

Når du deltager på kurset, får du derfor bl.a.:

 • En forståelse af, hvorfor vi undgår konflikter, indtil de har vokset sig langt større, end de behøver, og hvad vi kan gøre ved det
 • To essentielle analyseredskaber, som vil hjælpe dig til at forstå konflikter bedre
 • Konkrete redskaber til at kunne stå i ubehaget af følelser, der brager løs under konflikter
 • Tre simple tricks til mødeledelse, som kan øge den psykologiske tryghed i teamet
 • Trin-for-trin faciliteringsredskaber til at tale om spændinger og konflikter, så snart de opstår

Affektstyring og spændinger i teamet: Undgå, at konflikter forhindrer samarbejde

Har du altid styr på konflikter, svære samtaler og konflikthåndtering på arbejdspladsen? Hvis ikke, så vil du på dette praksisnære forløb lære konfliktens anatomi at kende, så du forstår, hvad konflikter er, og hvordan du og dine kollegaer navigerer i dem.

Dette kursus kursus i kommunikation og konflikthåndtering vil give dig større forståelse af konflikters kreative og forløsende potentiale og give dit team konkrete redskaber til at vokse gennem de spændinger, der altid er i et samarbejde.

Over 3 dybdegående undervisningsdage vil de erfarne mediatorer og undervisere i konfliktteori, Thor Clasen Jonasen og Kåre Wangel, give redskaber til dig og dit team.

På kurset får du følgende redskaber til dig og dit team:

Forståelse af, hvorfor vi undgår konflikter, indtil de har vokset sig langt større, end de behøver, og hvad vi kan gøre ved det
To essentielle analyseredskaber, som vil hjælpe dig til at forstå konflikter bedre
Indsigt i dit eget følelsesliv og mønstre omkring spændinger og konflikter
Konkrete redskaber til at kunne stå i ubehaget af følelser, der brager løs
Tre simple tricks til mødeledelse, som kan øge den psykologiske tryghed i teamet
Trin-for-trin faciliteringsredskaber til at tale om spændinger og konflikter, så snart de opstår
Konflikter er ikke noget, vi skal undgå – men det kræver konkrete redskaber at håndtere dem hensigtsmæssigt

Der er altid elementer i vores liv, der er i konflikt med hinanden. Hvor end mennesker er sammen, opstår der spændinger mellem, hvor vi er, og hvor vi kunne tænke os at være. Konflikterne mellem os og inden i os er ikke et problem - tværtimod inviterer de til, at vi kan vokse som mennesker og blive bedre til at varetage vores egne behov såvel som andres.

Konflikter kan dog blive svære, når vi ikke har redskaberne til at gå nysgerrigt og konstruktivt ind i dem. Jo flere gange vi oplever, at konflikter vokser sig større end nødvendigt og fører til åbent fjendskab eller sammenbrud, des mere vil vi have tendens til at lukke ned for dem eller flygte væk fra dem i stedet for at undersøge, hvilken læring de bringer os.

For at vi kan navigere i konflikter og turde stå i det følelsesmæssige ubehag, som konflikterne oftest rummer, har vi derfor brug for en række konkrete redskaber. Først og fremmest redskaber til konfliktforståelse og forståelse af, hvordan vi undgår at forværre situationen. Dernæst redskaber til at kunne være i konflikten og agere i konflikten med de forudsætninger, vi har.

På kurset kommer du til at arbejde med fire primære områder i teori og praksis:

 • Konfliktanalyse: Hvordan agerer jeg i forskellige typer konflikter?
 • Affektstyring: Hvordan er jeg i mine egne følelser, uden at de styrer mig?
 • Mødeledelse: Hvordan skaber jeg et trygt rum til at tale om spændinger?
 • Samtalefacilitering: Hvordan skaber jeg en styret samtale, hvor alle bliver hørt?

Hvordan har du det selv med spændinger?

Når vi står i en konflikt eller træder til som mediatorer, er den vigtigste evne, at vi kan være i ro med vores eget følelsesliv, så vi kan være til stede for de andre parter og lytte uden at fælde dom. Hvordan mærker jeg, hvilke følelser der fylder hos mig selv, og hvordan skelner jeg dem fra følelserne hos de andre i rummet?

Hvis vi kan være i ro med vores eget indre følelsesliv – også selvom dem omkring os måske er kede af det, vrede, bange eller noget fjerde – kan vi give det nærvær, der er nødvendigt for, at vi kan arbejde med konflikten og finde ind til, hvad den kan lære os.

Vi kan dernæst facilitere en fælles udforskning af konfliktens spændinger og skabe et fælles ejerskab af læringen hos hele vores team. Hvordan er vores forståelse af konflikten, hvad har vi brug for at lære af konflikten, og hvad vil vi gerne ændre for at undgå, at den samme konflikt gentager sig i fremtiden?

Læs mere om kursets opbygning & indhold

Klik på fanerne for at folde dem ud.

Indhold og opbygning

Kurset er et 3-dages kursus, hvor de to første dage er sammenhængende, og den sidste dag er en opfølgningsdag. Dagene har følgende indhold:

Dag 1

Konfliktforståelse: Hvad er en konflikt, og hvilke redskaber er nødvendige for at kunne forstå konflikterne, når de opstår? Vi ser på, hvilke ubevidste forsvar vi har omkring konflikter, som gør, at vi gentager de samme mønstre, hver gang vi møder konflikter. Hvordan udvikler konflikter sig, og hvilke rum er der i en konflikt?

Dag 2

Konflikthåndtering: Hvordan står vi i en konflikt med kropslig og følelsesmæssig ro og nærvær? Vi arbejder med egne levede spændinger og udforsker strategier for at kunne være trygge i at være sårbare og selv at vise det, før vi beder andre om det.

Dag 3

Spændingshåndtering som vane: Hvordan faciliterer vi samtaler om spændinger? På dag 3 vil du få mulighed for selv at facilitere en samtale omkring en spænding med en metode, der giver teamet ordet, så alle kan opleve at blive lyttet til uden at frygte kollegernes bedømmelse.

Målgruppe

Kursusforløbet henvender sig til ledere og teamledere i alle fagområder.

Udbytte

Kurset vil give dig større forståelse af konflikters kreative og forløsende potentiale og give dit team konkrete redskaber til at vokse gennem de spændinger, der altid er i et samarbejde.

På kurset kommer du til at arbejde med fire primære områder i teori og praksis:

 • Konfliktanalyse: Hvordan agerer jeg i forskellige typer konflikter?
 • Affektstyring: Hvordan er jeg i mine egne følelser, uden at de styrer mig?
 • Mødeledelse: Hvordan skaber jeg et trygt rum til at tale om spændinger?
 • Samtalefacilitering: Hvordan skaber jeg en styret samtale, hvor alle bliver hørt?

 

På kursusdagene vil de erfarne mediatorer og undervisere i konfliktteori, Thor Clasen Jonasen og Kåre Wangel, give følgende redskaber til dig og dit team:

 • Forståelse af, hvorfor vi undgår konflikter, indtil de har vokset sig langt større, end de behøver, og hvad vi kan gøre ved det
 • To essentielle analyseredskaber, som vil hjælpe dig til at forstå konflikter bedre
 • Indsigt i dit eget følelsesliv og mønstre omkring spændinger og konflikter
 • Konkrete redskaber til at kunne stå i ubehaget af følelser, der brager løs
 • Tre simple tricks til mødeledelse, som kan øge den psykologiske tryghed i teamet
 • Trin-for-trin faciliteringsredskaber til at tale om spændinger og konflikter, så snart de opstår

Undervisere

Thor Clasen
Klik for at se
Kåre Wangel farve
Klik for at se
Thor Clasen
Thor Clasen Jonasen
Professionel mediator v. Forseti Resolution Academy, underviser i konfliktforståelse og samarbejde ved VIA Byggeri.
Thor har en baggrund som kandidat i informationsvidenskab med specialisering i konflikthåndtering og organisationer og har mange års erfaring som mediator i både private, offentlige og frivillige organisationer. Med udgangspunkt i cirkulære metoder såsom Kontaktskabende Kommunikation, Ikke-voldelig Kommunikation og Sociokratisk Medledelse har han desuden udviklet en regenerativ og cirkulær tilgang til konflikthåndtering, som han har undervist i ved EAL og VIA siden 2015. Han har arbejdet som mediator i Forseti Resolution Academy, som han selv er leder af. Han er i dag konsulent i konsulenthuset Crossing Circles.
Kåre Wangel farve
Kåre Wangel
Certified Sociocracy Trainer, cand. pæd. i filosofi og erfaren konsulent i sociokratisk medledelse, Kontaktskabende Kommunikation og Ikke-voldelig Kommunikation
Kåre er medstifter og chefkonsulent i konsulenthuset Crossing Circles, som arbejder fokuseret med cirkulære og regenerative organisationsmetoder såsom medledelse, kontaktskabende kommunikation og cirkulær konfliktforståelse. Han er en erfaren organisations- og teamkonsulent, specialiseret i regenerative teamprocesser designet til at gøre et team til et psykologisk trygt rum, hvor medlemmer kan være sårbare over for hinanden og håndtere Sam arbejdsmæssige spændinger samtidig med, at teamet arbejder effektivt med de daglige opgaver.
Tid & sted:
Kurset består af tre kursusdage. Dag 1 og 2 er sammenhængende inkl. en overnatning, og dag 3 er en enkelt opfølgningsdag.

Hold 1: d. 21.-22. november 2024 & 2. december 2024 på Scandic Hvidovre.

Undervisning:
Dag 1 fra kl. 09:00 - 16:00
Dag 2 fra kl. 09:00 - 15:30
Dag 3 fra kl. 09:00 - 16:00
Pris & praktisk
Pris: 12.500,- ekskl. moms.
Prisen er inkl. morgenmad, frokost, eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum, samt middag og overnatning mellem de to sammenhængende dage.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.

Deltagerbevis
Du får deltagerbevis på kursets sidste dag. 
FAQ om kursus i konflikthåndtering

Fold fanerne ud for at læse mere.

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Hvad er konflikthåndtering på arbejdspladsen? Konfliktløsning på arbejdspladsen refererer til arbejdet med bl.a. at identificere, adressere og løse konflikter mellem medarbejdere eller teams for at opretholde eller genskabe harmoni, produktivitet og godt samarbejde.

Håndtering af konflikter på arbejdspladsen - hvordan? Konflikter på arbejdspladsen kan håndteres gennem bl.a. åben kommunikation, at lytte, identifikation af fælles mål og udforskning af mulige løsninger såsom kompromis og samarbejde samt at stå i følelsesmæssigt ubehag. Spørger du underviserne på dette kursus, Thor Clasen Jonasen og Kåre Wangel, handler konflikthåndtering på arbejdspladsen også om at finde det positive, der er at hente i de spændinger og den konflikt, der kan opstå i forbindelse med samarbejde.

Hvad er vigtigheden af konfliktløsning på arbejdspladsen? Effektiv konfliktløsning på en arbejdsplads er afgørende for at opretholde et positivt arbejdsmiljø, fremme samarbejde og teamwork, minimere stress og forbedre produktiviteten. Et kursus i kommunikation og konflikthåndtering er derfor godt at have i ryksækken som leder eller teamleder.

Hvad lærer man på dette kursus i kommunikation og konflikthåndtering?

Dette kursus er et kursus i kommunikation og konflikthåndtering med fokus på affektstyring og spændinger i teamet. Underviserne zoomer ind på konflikthåndtering på arbejdspladsen, og hvordan du og dine kollegaer håndterer konflikter hensigtsmæssigt, så I sammen kan lære af det, konflikten egentlig handler om. Kurset vil også give dig større forståelse af konflikters kreative og forløsende potentiale og give dit team konkrete redskaber til at vokse gennem de spændinger, der altid er i et samarbejde.

Du vil også lære, at når vi står i en konflikt eller træder til som mediatorer, er den vigtigste evne affektstyring, og at vi kan være i ro med vores eget følelsesliv, så vi kan være til stede for de andre parter og lytte uden at fælde dom. Du vil som leder eller teamleder således også få konkrete redskaber til at kunne stå i ubehaget af følelser, der brager løs under konflikter.

Derudover vil du få tre simple tricks til mødeledelse, som kan øge den psykologiske tryghed i teamet, samt trin-for-trin faciliteringsredskaber til at tale om spændinger og konflikter, så snart de opstår.