Uddannelse i mentaliseringsbaseret miljøterapi - Seminarer
Webgrafik_mentaliseringsbaseret miljøterapi
Uddannelse

Uddannelse i mentaliseringsbaseret miljøterapi

Få kompetencer til at skabe et terapeutisk miljø, der giver den enkelte borger eller patient mulighed for forandring og udvikling. På den intensive uddannelse fordelt på 7 moduler bliver du undervist af overlæge i psykiatri, Morten Kjølbye, og du opnår bl.a:

  • Træning i at kunne mentalisere
  • Kompetencer til at gennemføre miljøterapeutiske forløb
  • Indsigt i, hvordan du kan arbejde med borgerens tilknytningsevne
Mennesker med psykiske lidelser som f.eks. angst, depression, spiseforstyrrelser og borderline personlighedsforstyrrelse har ofte en skrøbelig mentaliseringsevne. Det betyder blandt andet, at de i perioder med belastning kan have problemer med at skabe mening i livet, hvilket kan resultere i manglende impulsregulering, relationelle problemer med manglende respekt af egne og andres grænser eller manglende evne til håndtering af følelser. Dette kan medføre psykiske symptomer, selvskade eller selvmordstanker samt manglende evne til fleksibilitet. Evnen til at mentalisere er afgørende for at have stabile meningsfulde relationer og en god selvfølelse. Der er derfor god grund til at anvende en mentaliseringsbaseret tilgang i arbejdet med unge og voksne, som har svære psykiatriske problemstillinger. 

I mentaliseringsbaseret miljøterapi forholder du dig bevidst og aktivt til, hvordan du gennem samtalen, relationen og miljøet hjælper borgeren/patienten til at forstå sig selv og andre på nye måder. Gennem en oprigtig nysgerrighed skaber du grundlaget for den nødvendige tillid, som gør, at du kan nå ind bag lidelsen og åbne op for ny udvikling. Det handler om at hjælpe borgeren eller patienten til at få nye og bedre måder at håndtere livet på, herunder at styrke personens mulighed for at indgå i sociale kontekster på en mere tilfredsstillende måde.
miljøterapi

Formål

Miljøterapi er en systematisk anvendelse af aktiviteter i miljøet med det formål at sætte fokus på borgeren eller patientens problemstillinger, for derigennem at skabe udvikling og fremme den daglige trivsel. I mentaliseringsbaseret miljøterapi anvendes miljøet aktivt til at udfordre og fremme borgeren/patientens evne til at mentalisere og dermed at kunne takle hverdagslivets problemstillinger.

Formålet med den mentaliseringsbaserede uddannelse i miljøterapi er at give deltageren teoretiske og praktiske kompetencer inden for en relationel mentaliserings-tilgang med henblik på at skabe øgede handlekompetencer i den miljøterapeutiske indsats. Deltagerne opnår via rollespil, supervision og daglig praksis erfaring med selvstændigt at planlægge, gennemføre og evaluere miljøterapeutiske forløb med borgere eller patienter med psykiatriske problemstillinger.
Webgrafik_mentaliseringsbaseret miljøterapi 3

Efter uddannelsen har du som deltager fået:

grundig teoretisk viden om dynamisk, relationel og mentaliseringsbaseret miljøterapi
træning i at kunne mentalisere og arbejde med relationen, herunder at forstå borgeren/patientens adfærd ud fra mentale tilstande som følelser, tanker og behov
kendskab til at arbejde med borgerens eller patientens tilknytningsevne
håndgribelige interventioner til at hjælpe borgeren/patienten med at nuancere oplevelsen af sig selv og samspillet med andre i det omgivende miljø
viden og færdigheder i at anvende mentaliseringsbaserede metoder i miljøet
kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere et miljøterapeutisk forløb

Det betyder, at du efter endt uddannelse har fået kompetencer til at arbejde mentaliserende i tilgangen til mennesker med psykiske problemer og til at anvende miljøaktiviteter til at stimulere borgerens eller patientens udvikling og fastholdelse af evne til mentalisering

Webgrafik_mentaliseringsbaseret miljøterapi

Indhold

I samarbejde med overlæge i psykiatri Morten Kjølbye har vi sammensat en uddannelse, som klæder dig på til at arbejde med mentaliseringsbaseret miljøterapi. Uddannelsen består af 14 dages intensiv uddannelse, hvor du lærer om grundlaget for mentaliserings-tilgangen – og får træning i at reflektere og agere i miljøet gennem praktiske øvelser. Uddannelsen afvikles over 7 moduler af 2 dage med skiftevis teori, praktiske øvelser og supervision af egen praksis. Det forventes, at der mellem modulerne gennemføres hjemmeopgaver, der fremlægges og diskuteres på det efterfølgende modul. Som deltager skal du derfor være villig til at medbringe problemstillinger fra egen praksis.

Målgruppe Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der arbejder/eller ønsker at arbejde miljøterapeutisk på psykiatriske afdelinger, bo-enheder eller socialpsykiatriske enheder.
Webgrafik_mentaliseringsbaseret miljøterapi 4
Modul 1:
Hvad er miljøterapi, og hvordan tilrettelægger vi miljøaktiviteter med henblik på at udfordre borgeren eller patientens problemstillinger? Tilknytningsteori, herunder gennemgang af tilknytningsmønstre og de problemstillinger, der er knyttet hertil. Interview til vurdering af tilknytningstype.
Modul 2:
Vejledning på gennemførte tilknytningsvurderinger i egen praksis. Mentalisering som begreb og metode. Håndtering af emotioner og vurdering af mentaliseringsevnen.
Modul 3:
Vejledning på gennemførte vurderinger af mentaliseringsevne i egen praksis. Mentaliserings-interventioner og indøvning af interventioner via rollespil.
Modul 4:
Vejledning på mentaliserings interventioner i case-eksempler fra egen praksis. Fortsat indøvning af mentaliserings-interventioner via rollespil.
Modul 5:
Den mentaliserende tilgang til selvmord, selvskade og spiseforstyrrelser.
Modul 6:
Tilrettelæggelse af mentaliseringsbaseret miljøterapi – arbejde og diskussion af miljøterapeutiske udfordringer ud fra kursisternes egen praksis.
Modul 7:
Gennemgang og evaluering af kursisternes miljøterapeutiske arbejde med fokus på tilknytning, affekt håndtering og stimulering af evne til mentalisering.
slider-arrow
slider-arrow

Eksperterne

Underviser_280x400px_Morten-Kjoelbye
Klik for at se
eksperter-personer-oplæg
Klik for at se
Underviser_280x400px_Morten-Kjoelbye
Morten Kjølbye
uddannelseskoordinerende overlæge i psykiatri i Region Nordjylland
Morten Kjølbye er tidligere specialeansvarlig overlæge i psykoterapi og leder af Klinik for Personlighedsforstyrrelser i Risskov. Morten Kjølbye har i mange år arbejdet indgående med forskning i og forståelsen af personlighedsforstyrrelser, herunder borderline. Han har opbygget et systematisk mentaliseringsbaseret behandlingsprogram målrettet patienter med personlighedsforstyrrelser. Undersøgelser viser, at behandlingsprogrammet har stor effekt. Morten Kjølbye går ind for en relations- og evidensbaseret behandling i psykiatrien. Han er bl.a. forfatter til ”Borderline – psykoedukation, forståelse og behandling”, 2012 (red.)
eksperter-personer-oplæg
Oplæg ved gæsteundervisere
3 spændende oplæg
I løbet af uddannelsen er der arrangeret 3 spændende oplæg ved gæsteundervisere. På modul 2 kan du høre foredraget ”Jeg er så syg, at jeg er næsten normal” med Sara Hauge, som er ramt af flere forskellige psykiatriske diagnoser. På modul 4 fortæller Karin Dyhr hendes personlige historie om et liv med incest og borderline. Hun berører også emner som selvskade, dissociation, splitting og flashback. På modul 6 fortæller Karen Fastrup om at få diagnosen borderline. Hun sætter fokus på mødet med psykiatrien og hendes erfaring med at være indlagt. Alle disse oplæg giver et unikt indblik i, hvordan psykisk sygdom opleves ”indefra”.

PRAKTISK INFORMATION

Alle dage på Scandic Odense.
Hvidkærvej 25, 5250 Odense
Fuld forplejning (morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer)
Inkl. overnatning i enkeltværelse
Inkl. kaffe og the ad libitum
Tæt på motorvej
Gratis parkering
Scandic Odense
Scandic Odense
Adresse: Hvidkærvej 25, 5250 Odense
TID OG STED
Alle dage på Scandic Odense.
PRISEN / BEVIS / TILMELDING
Pris
Prisen er inkl. fuld forplejning; morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer) samt overnatning: 35.595 kr. ekskl. moms.

Uddannelsesbevis
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens 14 undervisningsdage og løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et uddannelsesbevis fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelse i mentaliseringsbaseret miljøterapi.

Tilmelding
Der er plads til max 30 deltagere på holdet. Tilmeldingsfrist den 4. september 2020. Tilmeld dig via www.seminarer.dk eller ved at ringe til os på tlf. 66 15 90 43.