Uddannelse i Neuropædagogik og medieret læring - Seminarer
medieret læring
Information

Vælg venligst hold herunder:

Prisekskl. moms
21.498 DKK
Børn & unge
Uddannelse

Uddannelse i Neuropædagogik og medieret læring

Med sin kombination af neuropædagogik og den medierede læringstilgang gør denne uddannelse dig i stand til at løfte opgaven med at styrke kognition og læring hos børn og unge. Få bl.a.:

  • Viden om kognitive processer og neuroplasticitet
  • Forståelse for medierende samspil
  • Kompetencer til at spotte børn og unge med kognitive udfordringer
  • Redskaber til gennemførelse af aktiviteter, der styrker kognitionen

Få effektive redskaber til at arbejde med børn og unges kognitive udfordringer

Mange børn påbegynder deres skolegang uden de nødvendige forudsætninger for effektivt at lære, og en stor del af dem har ved endt skolegang stadig kognitive og læringsmæssige udfordringer. Både i almenmiljøer og specialskoler møder vi børn og unge, som har behov for at få styrket deres læringskapacitet og kognitive færdigheder - hvad enten de har diagnoser eller ej.

Ofte er vi som fagpersoner desværre ikke tilstrækkelig opmærksomme på betydningen af udfordringer af fundamentale kognitive færdigheder for alle aspekter af livet. Styrket fokus, viden, færdigheder i at opdage og styrke kognition og læringsforudsætninger i hverdagen muliggør en markant forøgelse af både skolefaglig læring, social trivsel samt fremtidige arbejdsmuligheder og livskvalitet.

Vi har i dag både effektive metoder og omfattende viden om, hvordan vi gennem udviklingsorienteret samspil og kommunikation kan udnytte neuroplasticitet og læringspotentialer bedre. En central metode som vinder indpas i disse år er medieret læring, som bygger på den kognitive udviklingspsykolog Reuven Feuersteins og Vygotskis udviklings- og læringsforståelse. Ved at kombinere grundlæggende neuropædagogiske principper og metoder med den medierede læringstilgang, får du som deltager på uddannelsen tilbudt et solidt vidensmæssigt grundlag og færdigheder til at løfte opgaven med at styrke børn og unges kognition og læring.
Webgrafik_uddannelse4

Udbytte og indhold

På denne uddannelse lærer du grundprincipper for, hvordan du kan styrke børn og unges kognition og læringskapacitet – baseret på neuropædagogiske grundprincipper og den medierede tilgang til læring. Uddannelsesforløbet er rettet mod udvikling og støtte af børns kognitive udvikling og læring, både i arbejdet med børn og unge med særlige udfordringer og i almenmiljøer.
medieret-læring
Uddannelsen understøtter udvikling af viden, færdigheder og pædagogisk tilgang gennem formidling af en række emner:

Neuropsykologi, hjerne og kognition

Kognitive færdigheder og processer (herunder opmærksomhed, perception, hukommelse, sprog og kommunikation, logisk tænkning, metakognition og strategisk tænkning, overordnet tilgang)
Neuroplasticitet og viden om hvordan den kan udnyttes pædagogisk
Neuropsykologi og forståelse af centrale hjernestrukturer og -processers betydning for læring
Viden om almindelig og mangelfuld kognitiv udvikling, og hvordan den målrettet kan styrkes
Sprogets betydning for kognition

Neuropædagogik, medieret læring og udviklingsrettet samspil og kommunikation

Centrale neuropædagogiske principper
Forståelse for kompenserende pædagogiske redskaber og udviklingsorienterede pædagogiske metoder og samspillet mellem dem
Medieret læring og dets teoretiske og historiske grundlag
Forståelse for medierende samspil og kommunikation som kognitiv udviklingsmotor
Metakognition og eksekutivfunktioners betydning for kognitiv udvikling

Konkrete redskaber

Identifikation af mangelfuldt udviklede kognitive færdigheder og udviklingspotentialer hos børn og unge
Kompetencer til at arbejde ud fra medierede læringsmetoder
Brug af hverdagsaktiviteter til både at afdække og styrke kognitive færdigheder
Opgave- og aktivitetsanalyse som redskab til at udvælge, og tilrettelægge lærings- og træningsmaterialer og aktiviteter
Planlægning og gennemførsel af aktiviteter og træning rettet mod at styrke kognition generelt og mere specifikt træne mangelfuldt udviklede kognitive færdigheder
Modul 1:
Generel introduktion, kognitiv udvikling, forståelse af medieret læring, medieringsøvelser og -træning, neuroplasticitet, udviklingsorienterede versus kompenserende pædagogiske tilgange, stressmodel, hjernemæssige strukturer og -processer, årsager til mangelfuld kognitiv udvikling.
Modul 2:
Kognitive processer og domæner, sprog og begrebers rolle i kognition, metakognition og eksekutivfunktioner, generalisering og overførsel af kognitive færdigheder, identifikation af kognitive udviklingspotentialer, medieret læring i praksis, typiske kognitive udfordringer ved en række almindelige diagnoser, medieringsøvelser og -træning, arbejde med video-eksempler fra deltageres praksis.
Modul 3:
Opgave-/aktivitetsanalyse, brobygning og principper i praksis, målsætninger og interventionsplanlægning, integration og tilknytning til deltageres hverdag. Medieringsøvelser og -træning, fortsat arbejde med video-eksempler fra deltageres praksis.
slider-arrow
slider-arrow

Undervisningsform & aktiviteter

Uddannelsen veksler mellem oplæg, konkrete øvelser, case-arbejde, video-analyser og fælles refleksion. Der er til uddannelsen knyttet læsning af en række kortere artikler, enten på dansk eller på letforståeligt engelsk. Uddannelsen er praksisnær og med inddragelse af konkrete øvelser og aktiviteter, som kan overføres til det daglige arbejde. Mellem modulerne får deltagerne til opgave at afprøve de præsenterede metoder i praksis. På kurset inddrager vi korte video-sekvenser fra deltagernes arbejde mellem modulerne som grundlag for fælles læring og refleksion. Desuden får du individuel feedback og sparring med underviseren. Enkelte aftener tilbydes der indlæg (film mm.), som understøtter kursusdagens faglige indhold. Deltagelse i aftenaktiviteter er frivillig.
Kursus_single_1000x900px_DivPic2

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, som arbejder direkte med børn og unge i førskole og skolealder. Det kan både være inden for specialområdet eller almenområdet, og både i en skoleramme, institution eller i mere individuelle støtte funktioner. Uddannelsen kan også være relevant for dig, som arbejder med lidt ældre unge med indlæringsvanskeligheder eller kognitive udviklingsproblemer. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde målrettet og professionelt med at styrke læringskapacitet og kognitiv udvikling hos børn og unge, både i form af specialtilrettelagte forløb og aktiviteter samt hverdagsaktiviteter og undervisning.
målgruppe-kursus

Underviser

Jens Wilbrandt
Klik for at se
Jens Wilbrandt
Jens Wilbrandt
autoriseret psykolog
Jens Wilbrandt har specialiseret sig i spændingsfeltet mellem specialpædagogik, neuropsykologi og pædagogisk psykologi. Han har mangeårig erfaring inden for det specialpædagogiske område og er uddannet i en række forskellige metoder indenfor medieret læring og dynamisk assessment. Jens Wilbrandt er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser inden for det neuropsykologiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment, kognitiv træning og rådgivning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til skole-, bo- og hjemmetrænings-området.

Praktisk information

Uddannelsen finder sted Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia
Trinity Hotel & Konference Center, Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia
Alle dage kl. 8.00-15.00
Fuld forplejning; morgenmad, frokost og middag
Altid gratis parkeringspladser
Tæt på motorvej E20
Tæt på togstationer i Middelfart/Fredericia
Fri trådløst internet
Du modtager et certifikat for gennemførsel af uddannelsen ved min. 90% deltagelse i modulerne og 100% deltagelse i gruppesupervision.
Hotelinfo_Trinity Hotel & Konference Center A_S
Trinity Hotel & Konference Center
Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia
Uddybet tid & sted:
Modul 1: Den 21. september kl. 9.30-16.30 til den 22. september kl. 8.00-15.00.
Modul 2: Den 19. oktober kl. 9.30-16.30 til den 20. oktober kl. 8.00-15.00.
Modul 3: Den 16. november kl. 9.30-16.30 til den 17. november kl. 8.00-15.00.

Alle dage på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia.

Uddannelsesbevis
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens 6 undervisningsdage og løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelse i Neuropædagogik og medieret læring som redskab til kognitiv udvikling.
Pris:
Prisen er inkl. fuld forplejning; morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer) samt overnatning: 21.498 kr. ekskl. moms.