Overbygningsuddannelsen i Kognitiv Terapi og metode - Seminarer
overbygning-kognitiv-terapi
Personlig udvikling
Uddannelse

Overbygningsuddannelsen i Kognitiv Terapi og metode

En topevalueret overbygningsuddannelse i Kognitiv terapi og metode, som strækker sig over 2 moduler (4 dage).

Træning - supervision – ny teori

Psykolog Anne Dorthe Hasholt afholder i samarbejde med Seminarer.dk jævnligt ‘grunduddannelser i kognitiv terapi og metode’. I forlængelse heraf udbydes nu igen denne overbygning i to moduler, som specifikt henvender sig til dig, der tidligere har gennemført modulerne 1 og 2 (begge moduler) fra vores grunduddannelse i kognitiv terapi.

På overbygningen bliver der arbejdet med et nyt element fra det kognitive paradigme, nemlig caseformulering. Caseformulering danner et solidt fundament for motivation, retning og konkretisering i forhold til det kognitive arbejde (læs mere herunder).

Holdstørrelsen er begrænset. Tilmeld dig derfor allerede i dag

 

Indhold og form

På de to moduler etableres et træningsrum, hvor du med afsæt i en opdatering af det allerede lærte vil blive yderligere trænet og få videreudviklet egne færdigheder i forhold til disciplinerne:

  • Kognitiv analyse,
  • Kognitiv omstrukturering
  • Problemliste
  • Motivationsarbejde

Formålet med træningsdelen er at øge din sikkerhed i metoderne og yderligere forankre de teoretiske elementer, som knytter sig hertil med henblik på opnåelse af de bedst mulige resultater sammen med borgeren/beboeren.

 

Topevalueret overbygningsuddanelse

Denne topevaluerede overbygnings-uddannelse blev afholdt første gang i april/maj 2015 og har siden da modtaget fremragende evalueringer fra deltagerne. f.eks.:

”Eminent og kompetent engageret underviser, som formår at holde den røde tråd ... fantastisk, givende, lærende"

”Et helt fantastisk og brugbart kursus"

"Kan kun anbefales”

NYT ELEMENT: CASEFORMULERING

Overbygningen introducerer et nyt element fra det kognitive paradigme nemlig: Caseformulering

En caseformulering er et vigtigt redskab i det kognitive arbejde. I en caseformulering arbejdes der med afdækning af afgørende data for forståelsen af de aktuelle vanskeligheder. Dette indbefatter registrering af prædisponerende udløsende og vedligeholdende faktorer i forhold til problemstillingen.

Caseformuleringen udarbejdes i samarbejde med borgeren/beboeren og må betragtes som en intervention i sig selv. Det kognitive arbejde er allerede startet, når du og borgeren/beboeren i fællesskab empatisk inddrager borgerens/beboerens baggrundshistorie og ud fra kognitiv analyse af tre aktuelle kritiske situationer afdækker skemata og leveregler, der tydeliggør koblingen mellem fortidens erfaringer og nutidens mønstre.

Dette giver borgeren/beboeren en afgørende oplevelse af relevans og retning for den videre proces. Caseformuleringen giver borgeren/beboeren forståelse, forklaringer og overblik og dermed håb i forhold til, at der kan gøres noget.

Underviser på uddannelsen

Anne Dorthe Hasholt
Klik for at se
Anne Dorthe Hasholt
Anne Dorthe Hasholt
KLINISK AUTORISERET PSYKOLOG MED SPECIALE I KOGNITIV TERAPI OG MINDFULNESS-BASERET KOGNITIV BEHANDLING
Anne Dorthe Hasholt er en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde. Anne Dorthe Hasholt underviser også på Seminarer.dk’s uddannelser i Kognitiv Mindfulness, Compassion Focused Therapy og Grunduddannelsen i Kognitiv Terapi & Metode.
TID & STED:
Hold 5:
Modul 1:
Modul 1 den 1.-2. november 2021 kl 09:30-17:30 + kl 08:30-14:30

Modul 2:
Modul 2 den 8.-9. december 2021 kl 09:30-17:30 + kl 08:30-14:30

Alle dage på Trinity Hotel og Konference Center i Fredericia.
PRIS
Uddannelsen (2 moduler/4dage) koster kr. 12.498,- ekskl. moms og er inkl. fuld forplejning; morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer) samt ophold i enkeltværelse.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder.