Angst – brug åndedrættet som et effektivt og hjælpsomt redskab - Seminarer
Angst åndedræt
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Angst – brug åndedrættet som et effektivt og hjælpsomt redskab

På dette anvendelsesorienterede kursus stiller vi skarpt på åndedrættets vigtighed i behandlingen af angst. Når uro og angst overmander dine borgere/klienter, bliver åndedrættet oftest hurtigere og mere overfladisk, og det øger angsten. Der er dog hjælp at hente gennem øvelser, der giver ro og kontrol.

I spidsen for kurset står fysioterapeut og åndedrætsterapeut Lotte Paarup samt ergoterapeut og åndedrætsterapeut Rebekka Bondegaard. Sammen klæder de dig bl.a. på med:

 • Øvelser og teknikker, som skaber plads til åndedrættet gennem selvmassage med små bolde, mobilisering og stræk af kroppen
 • Øvelser og teknikker til, hvordan du hjælper mennesker med angst til at optimere grundåndedrættet og derigennem dæmpe alarmberedskabet og forebygge angstsymptomer
 • Viden om åndedrættets påvirkning på og regulering af det autonome nervesystem via vagusnerven
 • Viden om, hvorfor et angstanfald aldrig kommer ud af det blå, selvom det kan føles sådan

Sådan dæmper vi et uroligt nervesystem gennem åndedrættet

Angst viser sig i mange grader og former. Det kan være fra øget ængstelighed til overbekymring, frygt for særlige situationer, tvangstanker/tvangshandlinger og til deciderede angstanfald. Dette kursus forholder sig til angst generelt, som i sin grundform er den samme, men udfolder sig forskelligt afhængig af tilstand, lidelse, situation mv. På dagen præsenterer ergoterapeut Rebekka Bondegaard og fysioterapeut Lotte Paarup en supplerende tilgang til behandling af angst, som går gennem kroppen – særligt åndedrættet. Åndedrættet er det første, som reagerer, når angsten er på vej og dermed det første, vi bør tage os af, når vi gerne vil hjælpe et menneske ud af angstens greb.

Kan vi ”puste” angsten væk? - Lær om åndedrættet som et effektivt supplement til behandling af angst

Mange studier viser, at åndedrættet er afgørende for vores fysiske sundhed - og i høj grad også for vores psykiske samt mentale sundhed. Vores kognitive hjerne, vores tanker og dermed også vores følelser og adfærd påvirkes af, hvordan vi benytter vores åndedræt, samt hvordan kontakten til kroppen er. Når åndedrættet fungerer, som det fra naturens side er beregnet til, vil det automatisk skabe en rytme og en støtte til hjernen og nervesystemet.

I praksis viser det sig dog, at mange mennesker har et ”forandret åndedræt” og f.eks. trækker vejret hurtig, overfladisk, fastlåst og måske gennem munden. Det alene vil bringe kroppen i øget alarmberedskab og påvirke vores evne til at finde ro og til at agere/reagere hensigtsmæssigt i hverdagen.

Når vi overmandes af uro, tankemylder, overbekymringer eller angstanfald, er vi - ofte helt ubevidst - kommet til at lave en usynlig skillelinje mellem krop og hoved, hvilket betyder, at vi kommer ”i følelsernes vold” og handler irrationelt. Her er åndedrættet via vagusnerven det redskab, der kan bringe ro og en fornemmelse af sikkerhed for hjernen og nervesystemet igen. Samtidig er åndedrættet det redskab, der - over tid og med målrettet træning - bringer os mere ind i ro-systemet, parasympatikus, som baner vejen for en krop i lavere alarmberedskab. En krop, der reagerer mindre på det, den gjorde før, og som langt hurtigere finder ro og en oplevelse af sikkerhed.

Via kroppen - via åndedrættet - har vi altså en ”fjernbetjening” til at dæmpe nervesystemet, hvilket betyder, at vi får lettere adgang til at handle på de rationelle tanker, som ofte også er til stede i den angstfyldte situation, således at vi opnår øget kontrol og mestring.

På kurset får du

Viden om

 • åndedrættets grundlæggende funktion og betydning for vores fysiske og psykiske helbred samt mentale sundhed
 • åndedrættets påvirkning på og regulering af vores autonome nervesystem via vagusnerven
 • hvordan vi observerer og undersøger åndedrætsmønsteret hos andre
 • hvorfor et angstanfald aldrig kommer “ud af det blå”, selvom det kan føles sådan

Øvelser og teknikker

 • som skaber plads til åndedrættet gennem selvmassage med små bolde, mobilisering og stræk af kroppen
 • til hvordan du kan hjælpe et menneske med angst til at optimere sit grundåndedræt og derigennem dæmpe sit alarmberedskab, forebygge angstsymptomer/anfald samt arbejde helende med de sår, der evt. er
 • der kan hjælpe mennesker med angst til at finde ro i akutte situationer og derved opnå kontrol over angsten samt øget mestring – i situationen og i hverdagen generelt

Målgruppe

Fagprofessionelle, der arbejder med mennesker, som har angst som primær problematik – eller sekundær problematik og hvis funktionsniveau muliggør at de kan deltage i åndedrætsarbejde. Om du primært arbejder med samtaler, indenfor det manuelle område eller noget midt imellem, så er dette kursus med viden og praktik yderst relevant for dig.

Kurset lægger vægt på den praktiske tilgang, hvor du får oplevelser i egen krop, hvilket er et vigtigt fundament for at kunne anvende åndedrættet til at hjælpe andre. Du vil få en række redskaber, øvelser og teknikker, som er lette at bruge selv, men også lette at give videre til andre.

Rebekka og Lotte arbejder med vejrtrækningen på en meget jordnær, konkret, logisk samt let tilgængelig måde.

Dagens undervisere

Lotte Paarup
Lotte Paarup
FYSIOTERAPEUT OG ÅNDEDRÆTSTERAPEUT SAMT INDEHAVER AF ”DEN INTELLIGENTE KROP” SAMT ”ÅNDEDRÆTTET.NU”
Lotte Paarup arbejder med både fysisk og mental sundhed, blandt andet i relation til fysiske skader og stressrelaterede symptomer. Hendes store speciale og interesseområde er åndedrættet. Hun har gennem de sidste 20 år lavet tv og udgivet flere bøger og downloads om kroppen samt åndedrættet. Gennem åndedrættet.nu formidler hun åndedræt til alle danskere. Senest i 2021 udgav hun bogen ”Når kroppen siger fra – Tag kontakten igen”, som er blevet taget fantastisk godt imod. Lotte Paarup er kendt for sin levende, inspirerende og jordnære formidling. Mottoet er, at du skal kunne bruge det tillærte i dit praktiske arbejde med det samme.
Rebekka Bondegaard
Rebekka Bondegaard
ERGOTERAPEUT OG ÅNDEDRÆTSTERAPEUT MED 16 ÅRS ERFARING FRA SOCIALPSYKIATRIEN
Rebekka Bondegaard har mange års erfaring med mennesker med forskellige angstlidelser, og har været privatpraktiserende siden 2018 med klientforløb i egen praksis. Er desuden tilknyttet en psykiatrisk speciallægepraksis, hvor hun modtager klienter med psykiatriske diagnoser - individuelt og i gruppe. Siden 2014 har hun specialiseret sig i brugen af åndedrættets og kroppens ressourcer til at øge mestringsevnen hos mennesker med psykiske udfordringer - herunder især angst som selvstændig problematik eller som en følge af anden diagnose. Rebekka Bondegaard underviser desuden både private og fagprofessionelle i brugen af åndedrættet og kroppen i relation til bl.a. forebyggelse af stress, håndtering af angst samt konflikthåndtering.
TID & STED:
Det sker:
Den 25. oktober 2022 på Scandic Kolding

Undervisning fra kl. 10.00-17.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat. Læs mere her

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.