Giv stemmerne mening - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Psykologi og psykiatri
Kursus

Giv stemmerne mening

Hjælp stemmehører til at håndtere stemmerne

Giv stemmerne mening

Giv stemmerne mening

Når vi taler om det at høre stemmer, så forbindes det ofte med psykiske diagnoser som skizofreni, bipolar lidelse, hash psykose og PTSD. Men stemmer optræder også hos mennesker, som ikke har en diagnose, men som blot hører stemmer. Stemmerne kan opstå som følge af en hændelse tidligere i livet f.eks. mobning i barndommen, fysisk eller psykisk terror eller overgreb. Men hvorfor optræder stemmerne lige pludseligt, hvad vil de fortælle borgeren og kan borgeren lære noget af dem?

Uanset, om borgeren har en diagnose eller ej, så er stemmerne altoverskyggende for personens hverdag. Det kræver mod at fortælle om stemmerne. Men du kan hjælpe borgeren med at håndtere stemmerne, acceptere dem og finde frem til meningen med dem. Det fjerner ikke stemmerne, med det kan være med til at gøre stemmerne mindre dominerende i borgerens hverdag.
Webgrafik_Giv stemmerne mening2

Indhold

På denne temadag bliver du introduceret for teorien om stemmernes oprindelse. Du får et indblik i, hvordan det er at høre stemmer, og vi ser på, hvordan stemmerne optræder. Hvorfor er nogle stemmer positive, mens andre er udfordret af instruktive/aggressive? Vi belyser de historiske og kulturelle forskelle og undersøger individuelle karakteristika.

Derudover fortæller en stemmehører med sine oplevelser om stemmerne, og prøver at give et indblik i et liv med stemmer. Du får derfor en unik mulighed for at stille spørgsmål ind til det at høre stemmer.
Webgrafik_Giv stemmerne mening3

På dagen får du viden om:

Teorien bag det at høre stemmer
Hvad siger forskningen på området - hvad har den lært os om vores tilgang til borgernes stemmer
Introduktion til maastricht interviewet
Samarbejdet mellem borger og professionel, herunder hvordan du bedst hjælper borgeren med at håndtere stemmerne, hvordan du kan afmystificere stemmerne og skabe mod hos borgeren til at lytte til stemmerne

Derudover får du viden om Aarhus modellen som indeholder:

Gruppeforløb: Evidensen bag hvorfor det er succesfuldt at bruge gruppeforløb i forløb med stemmehører
Maastricht interviewet: Indsigt i, hvordan du bruger Maastricht interviewet som redskab til at kortlægge hele oplevelsen af at høre stemmer, herunder syner, lyde, følelser og kropsfornemmelse
Individuelle afklarende samtaler: Er med til at afklare den usikkerhed, som stemmehøren kan føle i starten, og hjælpe dem til accept af stemmerne

Undervisere

Trevor Eyles
Klik for at se
Underviser_280x400px_
Klik for at se
Trevor Eyles
Trevor Eyles
Uddannet psykiatrisk sygeplejerske og har de seneste 20 år arbejdet i socialpsykiatrien i Aarhus, hvor han har fokuseret på at udvikle tilbud til stemmehører. Han har blandt andet faciliteret stemmehører-grupper.
Trevor Eyles anvender Maastricht interviewet som metode til at kortlægge stemmernes opståen og optræden. Metoden er udviklet af Marius Rommer og Sandra Escher. Trevor Eyles har desuden været mangeårig bestyrelsesmedlem i Det Danske Stemmehørernetværk og har været keynote speaker flere større internationale konferencer som stemmehøring.
Underviser_280x400px_
Michael Cidlik
Stemmehører. Han har hørt stemmer en stor del af sit liv. Som resultat af dette, har han gennem mange år været tilknyttet psykiatrien.
Sammen med sine kontaktpersoner og stemmehørerkonsulent Trevor Eyles, har han fundet en mening med stemmerne, som gør, at han i dag ikke er plaget af stemmerne, men bruger dem aktivt til at forstå sig selv bedre og undgå at falde tilbage i gamle mønstre. For nogle år siden gennemførte han stemmehørerfacilitatoruddannelsen og har sidenhen faciliteret stemmehørergrupper og lavet individuelle samtaler med stemmehørere. Et af de områder, der optager ham meget, er stemmehørerer med autismespektrumforstyrrelser.

Praktisk information

Kurset afholdes på hhv. Scandic Bygholm Park og Scandic Sydhavnen
Jylland og sjælland
Den 9. december 2019 Scandic Bygholm Park, Horsens
Den 10. december 2019 Scandic Sydhavnen, København
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Gratis parkering
Tæt ved motorvej
Du får deltagerbevis på dagen.
Scandic Bygholm Park
Scandic Bygholm Park
Schüttesvej 6, Horsens
Scandic Sydhavnen
Scandic Sydhavnen
Sydhavns Pl. 15, København
UDDYBET TID OG STED
Kurset afholdes to steder i landet - vælg mellem:
Den 9. december 2019 Scandic Bygholm Park, Horsens
Den 10. december 2019 Scandic Sydhavnen, København

Begge dage kl. 9.00-16.00

Du får deltagerbevis på dagen.
PRISEN
Pris for deltagelse kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.