Giv stemmerne mening - Seminarer
Giv stemmerne mening
Information
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

Vælg venligst hold herunder:

Mulig rabat

Loyalitetsrabat (op til 10 %)
Maillisterabat (op til 10 %)
Prisekskl. moms
2.988 DKK
Psykologi og psykiatri
Kursus

Giv stemmerne mening

Hjælp stemmehørere til at håndtere stemmerne. På kurset sætter ekspert Trevor Eyles og stemmerhører Michael Cidlik fokus på, hvordan du kan hjælpe borgeren med at håndtere stemmerne, acceptere dem og finde frem til meningen med dem. Det fjerner ikke stemmerne, men det kan være med til at gøre stemmerne mindre dominerende i borgerens hverdag.

Giv stemmerne mening

Når vi taler om det at høre stemmer, så forbindes det ofte med psykiske diagnoser som skizofreni, bipolar lidelse, hashpsykose og PTSD. Stemmer optræder dog også hos mennesker, som ikke har en diagnose. Stemmerne kan opstå som følge af en hændelse tidligere i livet, f.eks. mobning i barndommen, fysisk eller psykisk terror eller overgreb. Men hvorfor optræder stemmerne lige pludselig, hvad vil de fortælle borgeren, og kan borgeren lære noget af dem?

Uanset, om borgeren har en diagnose eller ej, så er stemmerne altoverskyggende for personens hverdag. Det kræver mod at fortælle om stemmerne, men du kan hjælpe borgeren med at håndtere stemmerne, acceptere dem og finde frem til meningen med dem. Det fjerner ikke stemmerne, med det kan være med til at gøre stemmerne mindre dominerende i borgerens hverdag.
Webgrafik_Giv stemmerne mening2

Indhold

På denne temadag bliver du introduceret for teorien om stemmernes oprindelse. Du får et indblik i, hvordan det er at høre stemmer, og vi ser på, hvordan stemmerne optræder. Hvorfor er nogen stemmer positive, mens andre er udfordret af instruktive/aggressive stemmer? Vi belyser de historiske og kulturelle forskelle og undersøger individuelle karakteristika.

Derudover fortæller en stemmehører om sine oplevelser med stemmerne og giver et indblik i et liv med stemmer. Du får derfor en unik mulighed for at stille spørgsmål ind til det at høre stemmer.
Webgrafik_Giv stemmerne mening3

På dagen får du viden om:

Teorien bag det at høre stemmer
Hvad siger forskningen på området - hvad har den lært os om vores tilgang til borgernes stemmer?
Introduktion til Maastricht-interviewet
Samarbejdet mellem borger og professionel, herunder hvordan du bedst hjælper borgeren med at håndtere stemmerne, hvordan du kan afmystificere stemmerne og skabe mod hos borgeren til at lytte til stemmerne

Derudover får du viden om Aarhus-modellen, som indeholder:

Gruppeforløb: Evidensen bag, hvorfor det er succesfuldt at bruge gruppeforløb i arbejdet med stemmehørere
Maastricht-interviewet: Indsigt i, hvordan du bruger Maastricht-interviewet som redskab til at kortlægge hele oplevelsen af at høre stemmer, herunder syner, lyde, følelser og kropsfornemmelser
Individuelle afklarende samtaler: Er med til at afklare den usikkerhed, som stemmehørere kan føle i starten, og hjælper dem til accept af stemmerne

Undervisere

Trevor Eyles
Klik for at se
Michael Cidlik
Klik for at se
Trevor Eyles
Trevor Eyles
Uddannet psykiatrisk sygeplejerske og har de seneste 20 år arbejdet i socialpsykiatrien i Aarhus, hvor han har fokuseret på at udvikle tilbud til stemmehører. Han har blandt andet faciliteret stemmehører-grupper.
Trevor Eyles anvender Maastricht interviewet som metode til at kortlægge stemmernes opståen og optræden. Metoden er udviklet af Marius Rommer og Sandra Escher. Trevor Eyles har desuden været mangeårig bestyrelsesmedlem i Det Danske Stemmehørernetværk og har været keynote speaker flere større internationale konferencer som stemmehøring.
Michael Cidlik
Michael Cidlik
Stemmehører. Han har hørt stemmer en stor del af sit liv. Som resultat af dette, har han gennem mange år været tilknyttet psykiatrien.
Sammen med sine kontaktpersoner og stemmehørerkonsulent Trevor Eyles, har han fundet en mening med stemmerne, som gør, at han i dag ikke er plaget af stemmerne, men bruger dem aktivt til at forstå sig selv bedre og undgå at falde tilbage i gamle mønstre. For nogle år siden gennemførte han stemmehørerfacilitatoruddannelsen og har sidenhen faciliteret stemmehørergrupper og lavet individuelle samtaler med stemmehørere. Et af de områder, der optager ham meget, er stemmehørerer med autismespektrumforstyrrelser.

Praktisk information

Jylland og Sjælland
Den 23. september 2020 på Scandic Bygholm Park, Horsens
Den 24. september 2020 på Scandic Glostrup
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Gratis parkering
Tæt ved motorvej
Du får deltagerbevis på dagen.
Scandic Bygholm Park
Scandic Bygholm Park
Schüttesvej 6, Horsens
Scandic Glostrup
Scandic Glostrup
Roskildevej 550, 2605 Brøndby
UDDYBET TID OG STED
Kurset afholdes to steder i landet - vælg mellem:
Den 23. september 2020 på Scandic Bygholm Park, Horsens
Den 24. september 2020 på Scandic Glostrup

Begge dage kl. 9.00-16.00

Du får deltagerbevis på dagen.
PRISEN
Pris for deltagelse kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.