Mennesker med udviklingshæmning og demens - fokus på tidlig indsats og opsporing - Seminarer
udviklingshæmning og demens
Handicap & omsorg
Kursus

Mennesker med udviklingshæmning og demens – fokus på tidlig indsats og opsporing

Få redskaber til at spotte demens hos udviklingshæmmede borgere på dette udbytterige kursus, hvor du undervises af socialpædagoger, Gitta Sloma og Anette Vinther Mortensen.

I løbet af den praksisnære kursusdag opnår du:

  • viden om, hvilke demenssymptomer, der opstår, når mennesker med udviklingshæmning rammes af demens
  • redskaber til at observere tidlige tegn på demens hos mennesker med en udviklingshæmning, herunder viden om observationsskemaer og symptommodellen ”De otte A´er”
  • kendskab til, hvordan du omsætter observationer til pædagogisk praksis
  • inspiration til forskellige indsatser og handlestrategier, herunder neuropædagogiske redskaber

Med i prisen får du bogen “Mennesker med udviklingshæmning og demens” skrevet af Anette Vinther Mortensen.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Få redskaber til at spotte demenssymptomer hos mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning – og særligt Downs Syndrom - har generelt større risiko for at udvikle demens end andre mennesker. Ofte har mennesker med udviklingshæmning heller ikke de kognitive forudsætninger, der skal til for at reagere på sygdomstegnene og fortælle, at noget føles anderledes Det er derfor vigtigt, at fagprofessionelle, der arbejder med denne gruppe mennesker, er ekstra opmærksomme på tidlige tegn på demens.

De tidlige tegn på demens kan være meget individuelle alt efter borgerens grundlæggende funktionsniveau og forudsætninger - og de kan være svære at skelne fra borgerens psykiske eller fysiske funktionsnedsættelse og almindelig aldring. Et vigtigt aspekt i den tidlige opsporing handler derfor om at anvende observationsskemaer og systematisk registrere de eventuelle forandringer, der opleves hos personen. På den måde har vi et sammenligningsgrundlag fra før og nu – og vi kan langt bedre adskille, hvad der er handicap, og hvad der er demens, hvilket er helt centralt for, at mennesker med udviklingshæmning og demens kan modtage den rette hjælp og indsats.

Dagens indhold

På denne kursusdag får du kvalificeret viden om tidlig opsporing af demens hos mennesker med udviklingshæmning. Underviserne Anette Vinther Mortensen og Gitta Sloma har mange års erfaring fra praksis og deler ud af deres specialviden. Formålet er, at du bliver klædt fagligt på til at spotte demenssymptomer så tidligt som muligt – for derigennem at sikre, at borgeren får de bedste betingelser for det gode liv. Undervisningen er praksisnær og kobler teori med praksis, så det bliver let forståeligt og omsætteligt. Der vil dagen igennem være en variation af undervisning, dialog samt øvelser.

Dagens udbytte

  • viden om, hvilke demenssymptomer, der opstår, når mennesker med udviklingshæmning rammes af demens
  • redskaber til at observere tidlige tegn på demens hos mennesker med en udviklingshæmning, herunder viden om observationsskemaer og symptommodellen ”De otte A´er”
  • kendskab til, hvordan du omsætter observationer til pædagogisk praksis
  • inspiration til forskellige indsatser og handlestrategier, herunder neuropædagogiske redskaber

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker med en udviklingshæmning – og som gerne vil have redskaber til den tidlige og essentielle opsporing af demens. Det kan være, at du arbejder på et bosted som f.eks. pædagog, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut, fysioterapeut eller sygeplejerske.

Dagens undervisere

udviklingshæmning og demens
Klik for at se
udviklingshæmning og demens
Gitta Sloma & Anette Vinther Mortensen
uddannede socialpædagoger med en neuropædagogisk efteruddannelse.
De har de seneste mange år arbejdet på et botilbud for mennesker med udviklingshandicaps og demens, og de har på denne baggrund udviklet specialviden i tidlig opsporing af demens samt kvalificering af den pædagogiske faglige indsats. De har deltaget i udviklingsprojekter på området og været med til at udvikle faglige redskaber til arbejdet med udviklingshæmning og demens, herunder blandet andet modellen ”De otte A´er”. Gitta Sloma og Anette Vinther Mortensen har sammen startet egen praksis med det formål at arbejde målrettet og aktivt i forhold til tidlig indsats og opsporing af demens jf. regeringens nationale demenshandlingsplan for 2025. I maj 2019 udgav Anette Vinther Mortensen bogen: ”Mennesker med udviklingshæmning – og demens”.
TID & STED:
Vælg mellem:

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.238, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. Med i prisen får du bogen “Mennesker med udviklingshæmning og demens” skrevet af Anette Vinther Mortensen.

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere her
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.