Metakognitiv terapi kursusforløb - Bliv undervist af Linda Burlan Sørensen
metakognitiv terapi
Psykologi og psykiatri
Uddannelse

METAkognitiv terapi

Med dette intensive kursusforløb i metakognitiv terapi opnår du grundig indsigt i, hvad den metakognitive tilgang går ud på, og du får konkrete metoder og teknikker til brug i arbejdet med psykisk udsatte borgere. Det hele sker med udgangspunkt i den nyeste forskning om psykoterapi, og du bliver undervist af specialist i metakognitiv terapi, Linda Burlan Sørensen.

Metakognitiv terapi – et effektivt redskab

Metakognitiv terapi er ikke sammenlignelig med andre terapeutiske retninger som eksempelvis kognitiv terapi eller narrativ terapi. I metakognitiv terapi arbejder vi ikke på at afdække og bearbejde tanker (kognitivt indhold) og følelser, men på at afdække og afvikle kognitive processer, som skaber og vedligeholder psykiske symptomer og dårlig trivsel.

Metakognitiv terapi har vist sig som en meget effektiv metode til at optimere personers hverdag, formindske eller eliminere problemstillinger og ændre personers forståelse af psykiske processer.

På kursusforløbet bliver du udstyret med konkrete og let anvendelige psykologiske metakognitive metoder og teknikker, der via deres hurtige virkning både kan optimere klienten/borgerens hverdag og være med til at ændre personens forståelse af psykiske processer.

Du får redskaber, som kan anvendes på individuelle borgeres psykiske problemstillinger, og du bliver også udfordret på din egen rolle - medbringer du en bias i din relation til borgeren, og hvilken betydning har denne? Du lærer konkrete, effektive og hurtigt anvendelige metoder og teknikker, som du kan bruge umiddelbart efter forløbet.

Udbytte

  • En større indsigt i, hvad den metakognitive tilgang står for
  • En dybere forståelse for metakognitive processer
  • En ny tilgang til psykisk mistrivsel/lidelse samt vedligeholdelsesfaktorer
  • Konkrete og let anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. klientarbejdet
  • Metoder og teknikker ift., hvordan du tackler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/psykiatrisk diagnose
  • Den nyeste viden om psykoterapeutisk forskning – hvad er det, der virker? Og hvad virker ikke så godt?

Form og opbygning

Kursusforløbet er opbygget ud fra blandt andet underviserens kliniske erfaringer og ekspertise på området, samt de nyeste evidensbaserede psykologiske teorier. Du får således en række effektive psykologiske metoder og teknikker, der hurtigt kan gøre en forskel for klientens/borgerens psykiske trivsel.

Undervisningen veksler mellem evidensbaserede teoretiske oplæg og inddragelse af deltagerne – blandt andet via gruppearbejder og plenumdiskussioner. Dine og de andre deltageres erfaringer og konkrete cases inddrages ligeledes.

Vi starter med 2-dages internatkursus, hvor du bliver introduceret til teori og metode, samt modtager den indledende træning. Derefter skal du hjem og bruge alt det, du har lært, og så mødes vi ca. 6 uger efter, hvor vi følger op med en øvelse-og-træningsdag. Formålet med øvelses-og-træningsdagen er at give dig mulighed for at blive endnu skarpere i din anvendelse af den metakognitive metode.

Mere information den metakognitive tilgang

Metakognitiv terapi er en psykologisk teori og behandlingsmetode udviklet af Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester. Metakognitiv terapi er en lovende psykologisk retning med relevante og konkrete forslag til psykoterapeutiske metoder og teknikker, hvis formål er at mindske psykisk mistrivsel. Det er en relativ ny retning inden for psykologien, og den er markant anderledes i forhold til andre psykoterapeutiske teorier og behandlingsmetoder. Den afgørende forskel er, at den metakognitive tilgang ikke mener, at det er tankernes indhold eller følelserne, der er det vigtigste for vores psykiske trivsel eller mangel på samme, men til gengæld vores metakognitioner, dvs. erkendelsen om tanker, følelser, kognitive processer osv. Med andre ord skal problem såvel som løsning søges i copingen og ikke i tankerne eller i de oplevede følelser.

I årtier har der været en tradition for, at vi skulle være opmærksomme på, hvad vi tænker, føler eller mærker. Men nyere forskning påpeger, at det indholdsmæssige aspekt af vores tanker faktisk er irrelevant ift. psykisk mistrivsel. Således foreslår en metakognitiv forståelse, at vi i stedet skal fokusere på selve den eller de psykiske processer, der fører til forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt tanker. Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi skal tænke over egne tankeprocesser og deres betydning for vores psykiske liv.

Modul 1:
Program dag 1:
Introduktion til den metakognitive tilgang:
Indtil kl. 09.00 er der mulighed for morgenbrød, kaffe og te

09.30 Velkomst ved Seminarer.dk
- Kort præsentationsrunde

09.45 Introduktion til metakognitiv terapi og metode ved Linda Burlan Sørensen
- Kort om kognitiv adfærdsterapi vs. metakognitiv terapi
- Om metakognitionernes betydning
- Om CAS – kognitivt opmærksomhedssyndrom
- Detached Mindfulness (DM)
- Problem 1 vs. Problem 2

12.30 Frokost

17.30 Tak for i dag

18.30 Middag
Modul 1
Program dag 2:
Fortsættelse fra dag 1:
Morgenmad

08.30 Godmorgen ved Seminarer.dk

08.35 Opsamling fra i går ved Linda Burlan Sørensen
Fortsættelse hvor vi slap:
- Komponenter af den metakognitive tilgang bl.a.:
- Sagsformulering
- Metakognitiv sokratisk dialog
- Indre og ydre fokus
- Opmærksomhedstræning
- Andre teknikker
- Fagpersonens CAS samt den professionelle relation til klienten/borgeren
- Afslutning: spørgsmål og kommentarer

12.00 Frokost

14.20 Afrunding ved Seminarer.dk

14.30 Tak for denne gang og kom godt hjem
Opsamlingsdag
Program dag 3:
Metodetræning:
Indtil kl. 09.00 er der mulighed for morgenbrød, kaffe og te

09.00 Velkomst ved Seminarer.dk

09.10 Øvelser og træning, opgaver og plenumdiskussioner ved Linda Burlan Sørensen

12.00 Frokost

13.00 Øvelser og træning, opgaver og plenumdiskussioner fortsat...

15.50 Afrunding ved Seminarer.dk

16.00 Tak for i dag og kom godt hjem
slider-arrow
slider-arrow

Underviser

Linda Burlan Sørensen
Klik for at se
artikel-article-underviser
Klik for at se
Linda Burlan Sørensen
Linda Burlan Sørensen
Cand.psych.aut. institutleder og specialist i psykoterapi og supervision
Linda Burlan Sørensen har bl.a. en 2-årig Specialiseringsuddannelse i Metakognitiv terapi ved MCT-Institute i Manchester ved Professor Adrian Wells og Professor Hans Nordahl. Hun har videreuddannelser på masterclass-niveau inden for Kognitiv Adfærdsterapi (KAT), Metakognitiv terapi og Eksistentiel psykoterapi og har herudover fulgt kurser i blandt andet Neuropsykologi og Eksistentiel psykoterapi. Hendes arbejde tager udgangspunkt i en brændende interesse for den menneskeorienterede indsats, hvor individet med sine egne karakteristika og problemstillinger placeres i højsædet.

Linda Burlan Sørensen har stor undervisningserfaring blandt andet rettet mod fagpersoner fra et bredt område i den offentlige sektor.

Læs mere om Linda Burlan Sørensen på NEOKOGNITIVT INSTITUT
artikel-article-underviser
Artikler
Forord til "Fængslende tanker". Vil du have indblik i metakognitiv terapi og dens begreber, så får du her forordet og kapitel 1 fra bogen "Fængslende tanker" om metakognitiv terapi. Læs artiklen her.

Hvad er metakognitiv terapi? Hvem kan den hjælpe? Kan alle lære det? Dette er nogle af de spørgsmål, du får svar på i denne artikel. Læs artiklen her.
Uddybet tid og sted
Hold 17: Den 31. okt. - 1. nov. 2022 samt den 28. nov. på Scandic Sydhavnen
Program:
Dag 1: kl. 9.30-17.30 - dernæst middag
Dag 2: kl. 8.30-14.30
Dag 3: kl. 9.00-16.00

Hold 18: Den 14. - 15. marts 2023 samt 1. maj 2023 på Scandic Horsens
Program:
Dag 1: kl. 9.00-17.30 - dernæst middag
Dag 2: kl. 8.00-14.00
Dag 3: kl. 9.00-16.00

Du modtager deltagerbevis efter deltagelsen
Prisen:
Pris for deltagelse kr. 8.794,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost, middag (ekskl. drikkevarer), overnatning i enkeltværelse (modul 1) samt kaffe og te ad libitum.