Metakognitiv terapi kursus - Undervisning af Linda Burlan Sørensen
metakognitiv terapi uddannelse
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Uddannelse

Metakognitiv terapi

Deltag på dette intensive kursusforløb om metakognitiv terapi, hvor du i løbet af 3 dage bliver klædt på til at benytte den metakognitive tilgang i dit arbejde med dine borgere/klienter. Du opnår bl.a.:

  • En dybere forståelse for metakognitive processer
  • Konkrete metakognitive psykoterapeutiske redskaber, som du nemt kan anvende i praksis
  • Metoder og teknikker ift., hvordan du tackler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/diagnose

Din underviser er psykolog og specialist i metakognitiv terapi Linda Burlan Sørensen.

Læs mere om vores metakognitiv terapi-kursusforløb herunder, og mød Linda Burlan Sørensen i introduktionsvideoen.

Metakognitiv terapi – et effektivt redskab

Metakognitiv terapi er ikke sammenlignelig med andre terapeutiske retninger som eksempelvis kognitiv terapi eller narrativ terapi. I metakognitiv terapi arbejder vi ikke på at afdække og bearbejde tanker (kognitivt indhold) og følelser, men på at afdække og afvikle kognitive processer, som skaber og vedligeholder psykiske symptomer og dårlig trivsel.

Metakognitiv terapi har vist sig som en meget effektiv metode til at optimere personers hverdag, formindske eller eliminere problemstillinger og ændre personers forståelse af psykiske processer.

På det metakognitive terapi kursus bliver du udstyret med konkrete og let anvendelige psykologiske metakognitive metoder og teknikker, der via deres hurtige virkning både kan optimere klienten/borgerens hverdag og være med til at ændre personens forståelse af psykiske processer.

Du får redskaber, som kan anvendes på individuelle borgeres psykiske problemstillinger, og du bliver også udfordret på din egen rolle - medbringer du en bias i din relation til borgeren, og hvilken betydning har denne? Du lærer konkrete, effektive og hurtigt anvendelige metoder og teknikker, som du kan bruge umiddelbart efter forløbet.

Udbytte

  • En større indsigt i, hvad den metakognitive tilgang står for
  • En dybere forståelse for metakognitive processer
  • En ny tilgang til psykisk mistrivsel/lidelse samt vedligeholdelsesfaktorer
  • Konkrete og let anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. klientarbejdet
  • Metoder og teknikker ift., hvordan du tackler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/psykiatrisk diagnose
  • Den nyeste viden om psykoterapeutisk forskning – hvad er det, der virker? Og hvad virker ikke så godt?

Metakognitiv terapi kursus - Form og opbygning

Kursusforløbet er opbygget ud fra blandt andet underviserens kliniske erfaringer og ekspertise på området, samt de nyeste evidensbaserede psykologiske teorier. Du får således en række effektive psykologiske metoder og teknikker, der hurtigt kan gøre en forskel for klientens/borgerens psykiske trivsel.

Undervisningen veksler mellem evidensbaserede teoretiske oplæg og inddragelse af deltagerne – blandt andet via gruppearbejder og plenumdiskussioner. Dine og de andre deltageres erfaringer og konkrete cases inddrages ligeledes.

Vi starter med 2-dages internatkursus, hvor du bliver introduceret til teori og metode, samt modtager den indledende træning. Derefter skal du hjem og bruge alt det, du har lært, og så mødes vi ca. 6 uger efter, hvor vi følger op med en øvelse-og-træningsdag. Formålet med øvelses-og-træningsdagen er at give dig mulighed for at blive endnu skarpere i din anvendelse af den metakognitive metode.

Mere information den metakognitive tilgang

Metakognitiv terapi er en psykologisk teori og behandlingsmetode udviklet af Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester. Metakognitiv terapi er en lovende psykologisk retning med relevante og konkrete forslag til psykoterapeutiske metoder og teknikker, hvis formål er at mindske psykisk mistrivsel. Det er en relativ ny retning inden for psykologien, og den er markant anderledes i forhold til andre psykoterapeutiske teorier og behandlingsmetoder. Den afgørende forskel er, at den metakognitive tilgang ikke mener, at det er tankernes indhold eller følelserne, der er det vigtigste for vores psykiske trivsel eller mangel på samme, men til gengæld vores metakognitioner, dvs. erkendelsen om tanker, følelser, kognitive processer osv. Med andre ord skal problem såvel som løsning søges i copingen og ikke i tankerne eller i de oplevede følelser.

I årtier har der været en tradition for, at vi skulle være opmærksomme på, hvad vi tænker, føler eller mærker. Men nyere forskning påpeger, at det indholdsmæssige aspekt af vores tanker faktisk er irrelevant ift. psykisk mistrivsel. Således foreslår en metakognitiv forståelse, at vi i stedet skal fokusere på selve den eller de psykiske processer, der fører til forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt tanker. Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi skal tænke over egne tankeprocesser og deres betydning for vores psykiske liv.

Modul 1:
Program dag 1:
Introduktion til den metakognitive tilgang:
Indtil kl. 09.00 er der mulighed for morgenbrød, kaffe og te

Velkomst ved Seminarer.dk
- Kort præsentationsrunde

Introduktion til metakognitiv terapi og metode ved Linda Burlan Sørensen
- Kort om kognitiv adfærdsterapi vs. metakognitiv terapi
- Om metakognitionernes betydning
- Om CAS – kognitivt opmærksomhedssyndrom
- Detached Mindfulness (DM)
- Problem 1 vs. Problem 2

Frokost

Fortsat undervisning med Linda Burlan Sørensen

Afrunding af dag 1

Middag
Modul 1
Program dag 2:
Fortsættelse fra dag 1:
Morgenmad

Godmorgen ved Seminarer.dk

Opsamling fra i går ved Linda Burlan Sørensen
Fortsættelse hvor vi slap:
- Komponenter af den metakognitive tilgang bl.a.:
- Sagsformulering
- Metakognitiv sokratisk dialog
- Indre og ydre fokus
- Opmærksomhedstræning
- Andre teknikker
- Fagpersonens CAS samt den professionelle relation til klienten/borgeren
- Afslutning: spørgsmål og kommentarer

Frokost

Fortsat undervisning med Linda Burlan Sørensen

Afrunding ved Seminarer.dk

Tak for denne gang og kom godt hjem
Opsamlingsdag
Program dag 3:
Metodetræning:
Indtil kl. 09.00 er der mulighed for morgenbrød, kaffe og te

Velkomst ved Seminarer.dk

Øvelser og træning, opgaver og plenumdiskussioner ved Linda Burlan Sørensen

Frokost

Øvelser og træning, opgaver og plenumdiskussioner fortsat...

Afrunding ved Seminarer.dk

Tak for i dag og kom godt hjem
slider-arrow
slider-arrow

Underviser

Linda Burlan Sørensen
Klik for at se
artikel-article-underviser
Klik for at se
Linda Burlan Sørensen
Linda Burlan Sørensen
Cand.psych.aut. institutleder og specialist i psykoterapi og supervision
Linda Burlan Sørensen har bl.a. en 2-årig Specialiseringsuddannelse i Metakognitiv terapi ved MCT-Institute i Manchester ved Professor Adrian Wells og Professor Hans Nordahl. Hun har videreuddannelser på masterclass-niveau inden for Kognitiv Adfærdsterapi (KAT), Metakognitiv terapi og Eksistentiel psykoterapi og har herudover fulgt kurser i blandt andet Neuropsykologi og Eksistentiel psykoterapi. Hendes arbejde tager udgangspunkt i en brændende interesse for den menneskeorienterede indsats, hvor individet med sine egne karakteristika og problemstillinger placeres i højsædet.

Linda Burlan Sørensen har stor undervisningserfaring blandt andet rettet mod fagpersoner fra et bredt område i den offentlige sektor.

Læs mere om Linda Burlan Sørensen på NEOKOGNITIVT INSTITUT
artikel-article-underviser
Artikler
Forord til "Fængslende tanker". Vil du have indblik i metakognitiv terapi og dens begreber, så får du her forordet og kapitel 1 fra bogen "Fængslende tanker" om metakognitiv terapi. Læs artiklen her.

Hvad er metakognitiv terapi? Hvem kan den hjælpe? Kan alle lære det? Dette er nogle af de spørgsmål, du får svar på i denne artikel. Læs artiklen her.
Uddybet tid og sted
Hold 20: Den 23. - 24. april samt 28. maj 2024 på Scandic Opus Horsens
Hold 21: Den 24. - 25. oktober samt 18. november 2024 på Scandic Sydhavnen

Program:
Dag 1: kl. 9.00-17.00 - dernæst middag (inkl. i prisen)
Dag 2: kl. 8.00-14.00
Dag 3: kl. 9.00-16.00

Du modtager deltagerbevis efter deltagelsen
Prisen:
Pris for deltagelse kr. 10.240,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost, middag (ekskl. drikkevarer), overnatning i enkeltværelse (modul 1) samt kaffe og te ad libitum.

Vil du vide mere om metakognitiv terapi?

Hvad er metakognitiv terapi?

Det vigtigste i den metakognitive terapi er, hvordan vi tænker. Det er altså ikke, hvad vi tænker, men hvordan vi reagerer på disse tanker. Metakognitiv terapi kan på den måde hjælpe dig med at give de negative tanker mindre opmærksomhed. Når du giver disse tanker mindre opmærksomhed, kommer de til at fylde mindre, og det kan betyde, at dine følelser også ændrer sig. Metakognitiv terapi drejer sig derfor i høj grad om at flytte fokus.

Metakognitive øvelser

Metakognitive øvelser

Vi har spurgt Dorthe Kastberg, hvilke metakognitive øvelser hun kan anbefale. Her er tre af dem:

Bekymringstiden: Udsæt dine bekymringer til et givent tidspunkt på dagen, hvor du har "bekymringstid". På den måde skal du ikke bruge mentale kræfter på det hele dagen, fordi du ved, at du har sat et tidsrum af til bekymringerne senere på dagen.

Nævn 10 ting: Mange - især børn - føler ikke, de har kontrol over deres tanker. Her kan en brugbar øvelse være at få dem til at nævne 10 ting, de ser omkring sig. Spørg dem derefter, hvem der bestemte de 10 ting, og hvem der bestemte rækkefølgen. Du kan fortsætte med at spørge dem om, hvad de lavede i går, og derefter hvem der bestemte den fortælling. Det lyder simpelt, men kan være en åbenbaring for børnene, at de rent faktisk KAN styre deres tanker.

Tanketoget: Forestil dig, at du står på en perron og ser et tog komme og køre igen. Det er ligesom tankerne. Der kommer mange tanker i hovedet hele tiden, men du bestemmer selv, om du vil hoppe med på toget. Denne forestilling kan give dig en følelse af at have kontrol over dine tanker.

Få endnu flere metakognitive øvelse i vores artikel: Metakognitive redskaber til børn med angst

Metakognitiv terapi til børn

Metakognitiv terapi er også meget effektfuld hos børn. Når børnene har de metakognitive redskaber og er sikre i at bruge dem - og når forældrene også er sikre - så begynder det virkelig at virke. Det er vigtigt, at skole forældrene i at tage over, fordi det giver meget mere, at forældrene kan hjælpe barnet med trigger-tankerne i øjeblikket, frem for at der først bliver tager fat i tankerne flere dage efter ifm. behandling. Så snart forældrene ved, hvad de skal være opmærksomme på, hvilke mønstre og undgåelsesstrategier der kan være, og forældrene er trygge, så smitter det af på børnene – og så kan de faktisk selv køre videre.

Det er derfor altafgørende, at forældrene er med i behandlingen og øver med børnene. For det tager tid, når der skal laves nye stier oppe i hjernen, og når børnene skal lære ikke bare at tage de sædvanlige, og i disse tilfælde uhensigtsmæssige, stier.

Metakognitiv terapi mod depression, angst og stress

Den metakognitive tilgang er især effektiv i forbindelse med angst, stress og depression. Det kan forklares med, at de 3 ovennævnte tilstande har det til fælles, at de omfatter CAS. CAS er en overdreven fokusering på nogle bestemte tankeprocesser. Det kan især være bekymringer og grublerier.

Lær endnu mere om metakognitive terapi i vores artikel: Hvad er metakognitiv Terapi? Få forklaringen her

Er du særligt interesseret i metakogntiv terapi i forbindelse med angst, så se vores kursus: Flyt fokus fra angsten med den metakognitive tilgang

Metakognitiv terapi - evidens

Metakognitiv terapi hører til i 3. bølge af kognitiv terapi. Det er altså en forholdsvis ny terapiform. Den hidtidige forskning om metakognitiv terapi viser dog rigtig lovende resultater. I et randomiseret studie fra 2020 blev metakognitiv terapi testet op imod kognitiv terapi som behandlingsmetode på borgere med depression. Resultatet af forsøget blev, at 74% af dem, som modtog metakognitiv terapi, blev symptomfrie efter 24 sessioner, mens 52% blev symptomfrie efter 24 sessioner med kognitiv terapi.

Et stort metastudie fra 2018 har kigget på den samlede forskning om metakognitiv terapi. Her var konklusionen: Metakognitiv terapi er en effektiv behandling af en række psykologiske lidelser. Til dato findes de stærkeste beviser i forbindelse med behandling af angst og depression. Aktuelle resultater tyder på, at metakognitiv terapi kan være bedre end andre psykoterapier, herunder kognitive adfærdsmæssige interventioner. Der er dog behov for flere forsøg med et større antal deltagere for at drage sikre konklusioner.

Hvad er forskellen på metakognitiv terapi og kognitiv terapi?

Metakognitiv terapi fokuserer på, hvordan vi tænker. Det er ikke så vigtigt, hvad vi tænker på, men hvad vores reaktion er på tankerne. Kognitiv terapi fokuserer på at ændre tankernes indhold og dine efterfølgende handlinger. Metakognitiv hjælper dig altså med at flytte fokus, mens kognitiv terapi hjælper dig med at tænke anderledes i en given situation.