Sygdomsindsigt, symptomatologi og psykologiske nøglebegreber - Seminarer
Uddannelse misbrugsbehandler
Handicap & omsorg
Kursus

Sygdomsindsigt, symptomatologi og psykologiske nøglebegreber

Din fagprofessionelle relation til psykisk syge borgere er altafgørende! Kun gennem en ordentlig, tilpasset relation kan du nå ind til borgeren og yde den rette støtte. Med dette kursus stiller vi skarpt på netop relationen, når specialpsykolog og specialist i psykoterapi, Bjarke Rasmussen, giver dig højtkvalificeret viden om:

  • Sygdomsindsigt, compliance og alliance: Lovgivning, praktiske redskaber og forståelse af udfordringerne
  • Psykosens væsen og symptomatologi: Gennemgang af psykotiske fænomener og symptomer
  • Psykologiske nøglebegreber: Udvalgte almenpsykologiske nøglebegreber til forståelse og arbejde med psykisk syge borgere
  • Det relationelle arbejde med svært psykisk syge borgere: Anamnese, kommunikation og alliancedannelse

På kursusdagen vil du også få mulighed for at arbejde med egne cases fra din praksishverdag.

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Sygdomsindsigt, symptomatologi og psykologiske nøglebegreber

Borgerens manglende sygdomsindsigt

Når dine borgere er rigtig syge, mister de ofte sygdomsindsigt og ved ikke, hvad der er bedst for dem selv. Manglende sygdomsindsigt kan hurtigt give grobund for et konfliktfyldt forhold til dine borgere, da de typisk vil føle sig forkerte og misforståede. I værste tilfælde kan det medføre, at borgeren undgår at modtage behandling og dermed lever med ubehandlet psykisk lidelse. Relationen til dine borgere er ubetinget dit vigtigste redskab for at etablere forståelse og gensidig tillid, så du kan arbejde med at få borgerne i bedring.

Relationen til dine borgere er det bærende fundamentet og dit vigtigste redskab

Som fagprofessionel er det vigtigt, at du mestrer at se bag om den psykiske lidelse, så du kan nå ind til mennesket og trænge igennem panseret, diagnosen og medicinen. Et gensidigt tillidsbånd giver dig styrkede forudsætninger for at nå og forstå dine borgere. Det er f.eks. en vanskelig balancegang at motivere uden at presse for meget på og uden at virke forudindtaget. Dine borgere har typisk et reaktionsmønster fra undgåelsesadfærd til at blive utilregnelige eller truende, hvis de bliver presset for meget.

Hverdagens kompleksitet i arbejdet med svært psykisk syge borgere

Du oplever måske, at dine medicinerede borgere på eget initiativ fravælger medicin på grund af manglende sygdomsindsigt. Måske har du observeret, at dine borgeres adfærd ikke altid stemmer overens med deres udlægning om deres mentale velbefindende. Hvorfor føler dine borgere sig nødsaget til at handle udenom personalet og give misvisende informationer? Hvilken ændring i adfærden skal du være særlig opmærksom på? Hvordan motiverer du borgeren til forandring uden at presse for meget på og uden at virke nedladende? Og hvad kan du i praksis gøre for at hjælpe dine borgere, selvom om dine lovgivningsmæssige beføjelser er begrænsede? Problemstillingerne er mange og kompleksiteten stor, når det handler om svært psykisk syge borgere.

På denne kursusdag sætter specialpsykolog og specialist, Bjarke Rasmussen, dybdegående fokus på bl.a. sygdomsindsigt, psykologiske nøglebegreber og symptomatologi samt de komplekse problematikker, der opstår i arbejdet med svært psykisk syge borgere. Dertil omsætter Bjarke Rasmussen denne viden til redskaber og handlingsorienterede tiltag, som du kan implementere i relationsarbejdet med dine borgere.

Dagens udbytte:

På denne kursusdag giver Bjarke Rasmussen dig fagligt højt kvalificeret indsigt i bl.a.:

  • Sygdomsindsigt, compliance og alliance: Lovgivning, praktiske redskaber og forståelse af udfordringerne
  • Psykosens væsen og symptomatologi: Gennemgang af psykotiske fænomener og symptomer
  • Psykologiske nøglebegreber: Udvalgte almenpsykologiske nøglebegreber til forståelse og arbejde med psykisk syge borgere
  • Det relationelle arbejde med svært psykisk syge borgere: Anamnese, kommunikation og alliancedannelse
  • Praktiske øvelser i dagens teori på kursisternes egne medbragte cases

Dagens underviser

Bjarke-Rasmussen
Klik for at se
Bjarke-Rasmussen
Bjarke Rasmussen
autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og specialpsykolog i psykiatri
Bjarke Rasmussens arbejdsmæssige baggrund spænder fra privatpraktiserende psykolog til ledende psykolog på et socialpsykiatrisk bosted til specialpsykolog på et psykiatrisk sengeafsnit. Bjarke Rasmussen har gennem sin uddannelse til specialpsykolog arbejdet i alle områder i psykiatrien, både i ambulant- og sengeafsnitsregi. Gennem hele sit arbejdsliv har Bjarke Rasmussen haft en forkærlighed for de psykotiske patienter, som ofte bliver misforstået, på grund af deres oplevelsesverden, som kan være svær at forstå.
TID & STED:

PRIS
Pris for deltagelse er kr. 2.988, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere her
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.