Traume Sensitiv Yoga (TCTSY) – fordi kroppen husker - Seminarer
Traume Sensitiv Yoga
Psykologi og psykiatri
Kursus

Traume Sensitiv Yoga (TCTSY) – fordi kroppen husker

Sæt kryds i kalenderen, og lær om Traume Sensitiv Yoga som redskab til at forløse traumeenergi i kroppen hos unge og voksne.

Det har du mulighed for på denne inspirerende kursusdag, hvor du får:

  • Viden om komplekst traume – og hvordan det kan komme til udtryk
  • Viden om Traume Sensitiv Yoga (TCTSY), herunder indsigt i TCTSY-modellens teoretiske grundlag, tilknytningsteori, traumeteori og neurovidenskabelig forskning på feltet samt yogaterapi
  • Indsigt i TCTSY-modellens metode og metodiske principper samt praksiserfaringer på egen krop
  • Indsigt i, hvordan vi kan arbejde traumeinformeret, herunder inspiration til teknikker, som kan anvendes i praksis
  • Redskaber til, hvordan vi skaber øgede betingelser for empowerment

Få mere at vide om dagen herunder.

Traume Sensitiv Yoga kan løsne traume-energi i kroppen – lær om metoden TCTSY (Trauma Center Trauma Sensitive Yoga)

Kroppen husker! Traumatiske oplevelser kan sætte sig i kroppen som fastlåst energi resten af livet - medmindre vi gør noget ved det. På sigt kan det blandt andet føre til angst, depression og stress, ligesom det kan få helbredsmæssige konsekvenser.

Derfor er det vigtigt, at vi ikke kun har fokus på at hjælpe traumatiserede unge og voksne gennem samtaler og kognitive metoder - men også integrerer en kropslig tilgang.

Forskning viser, at yoga er med til at berolige nervesystemet, påvirke hjernens neurale struktur positivt og reducere niveauet af stresshormoner i kroppen. Af denne årsag er flere behandlere begyndt at inddrage yoga i deres arbejde med traumer; særligt den anerkendte metode Traume Sensitiv Yoga.

Traume Sensitiv Yoga er en unik kropsorienteret og traumeinformeret (traumebevidst)* metode, der er udviklet specifikt som et led i behandlingen af udviklingstraumer, relationelle traumer eller kompleks PTSD. Metoden blev udviklet på ’Trauma Center’ i Boston af blandt andet David Emerson og Bessel van der Kolk i 2003, og i 2017 blev den det første evidensbaserede yogaprogram i behandlingen af traume i USA.

*I psykiatrien har de valgt at bruge begrebet ’traumebevidst’ som en oversættelse af ’trauma informed’

Dagens indhold om Traume Sensitiv Yoga

På denne kursusdag bliver du beriget med viden om Traume Sensitiv Yoga, som er en respektfuld og enestående tilgang til traumer og et evidensbaseret supplement til kognitiv traumebehandling. Metoden handler om at bringe kroppen ind i behandlingen af komplekse traumer & PTSD og har fokus på tryghed, empowerment og interoception (de indre kropslige sanser). Du bliver undervist af Krystyna Kowalski, som har specialiseret sig i Traume Sensitiv Yoga, og som har mange års erfaring med at anvende metoden.

På kurset får du

  • Viden om komplekst traume - og hvordan det kan komme til udtryk
  • Viden om Traume Sensitiv Yoga (TCTSY), herunder indsigt i TCTSY-modellens teoretiske grundlag, tilknytningsteori, traumeteori og neurovidenskabelig forskning på feltet samt yogaterapi
  • Indsigt i TCTSY-modellens metode og metodiske principper samt praksiserfaringer på egen krop
  • Indsigt i, hvordan vi kan arbejde traumeinformeret, herunder inspiration til teknikker, som kan anvendes i praksis
  • Redskaber til, hvordan vi skaber øgede betingelser for empowerment

Målgruppen 
Ledere, behandlere, konsulenter og alle som arbejder med og har berøring med unge og voksne som er sårbare / traumatiserede. Det kunne være i psykiatrien, ambulant behandling, botilbud, krisecentre både regionale, kommunale og selvejende institutioner mm.

Bemærk: Der er deltagerbegrænsning på holdene

Dagens underviser

Krystyna-Kowalski
Krystyna Kowalski
certificeret TCTSY Facilitator, autoriseret træner på Center for Trauma and Embodiement
Derudover er Krystyna Kowalski Supervisor for Certification Programme på Justice Ressource Institutes TCTSY Træningsfakultet Boston, USA. Krystyna Kowalski har flere års behandlingserfaringer i privat praksis såvel som i offentligt regi, herunder bl.a. fra et pilotprojekt på Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb. Hun er desuden IFS (Internal Family Systems) terapeut og sociolog med erfaringer inden for evidenspraksis.
TID & STED:
Det sker:
Den 24. marts 2022 på Scandic Kolding
Den 29. marts 2022 på Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00 - 16.00

Bemærk: Der er kun plads til et begrænset antal deltagere på kurset.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.050, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat. Læs mere her

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.