Ann Naldal tog Sorgvejlederuddannelsen: “Det har været fantastisk” - Seminarer
Viden om sorg
Artikel

Ann Naldal tog Sorgvejlederuddannelsen: “Det har været fantastisk”

Her fortæller Ann Naldal, sygeplejerske på et hospice, om sin oplevelse med at tage uddannelsen til certificeret sorgvejleder, og hvordan hun siden har brugt uddannelsen i sit arbejde. Læs med herunder.

Af Nana Rafn
Sorgvejleder
Artiklen er oprindeligt udgivet i marts 2022. Den er senest opdateret i maj 2023


Ann Naldal er uddannet sygeplejerske og har været i faget i mere end 25 år. De seneste fem år har hun arbejdet inden for palliationsområdet og er i dag hospicesygeplejerske. Hver eneste dag møder hun derfor patienter og pårørende i stor sorg.

Se også relevant uddannelse: Certificeret sorgvejleder

Der er patienter hos os, der har været syge i mange år, men der er bestemt også patienter, som for et par måneder siden troede, at de var sunde og raske, så derfor er der familier i krise på alle mulige niveauer, og der er alle aldre. Der er også mange af dem, der kommer på et hospice, som har nogle særlige behov og særlige problematikker. Dem, vi møder på et hospice, er som regel mennesker, der har et meget kompliceret forløb. Derfor er det super vigtigt at blive klædt ordentligt på i forhold til, hvordan vi støtter bedst. Patienterne og de pårørende har jo forskellige kulturer med sig – forskellige “rygsække” – så det er vigtigt at møde den enkelte dér, hvor han eller hun er. Vi skal derfor have nogle værktøjer til det møde, så vi støtter på den bedst mulige måde.fortæller hun. 

En af årsagerne til, at hun tilmeldte sig den certificerede sorgvejlederuddannelse hos Seminarer.dk, var, at hun i lang tid havde søgt efter noget viden, hun kunne bruge i forbindelse med sit palliationsarbejde, men som ikke absolut skulle være i form af en diplomuddannelse. Uddannelsen til sorgvejleder appellerede til hende med sin modulopbyggede form. 

Når man passer et arbejde ved siden af, så synes jeg, det er enormt spændende, at man kan tage af sted i to dage og fordybe sig fuldstændig i uddannelsen og så vende tilbage til sin hverdag bagefter og faktisk også prøve lidt af de nye teorier og metoder af, inden man igen kommer tilbage på uddannelsen og fordyber sig. Jeg synes, det er en virkelig god måde, det er bygget op på. Det lokkede rigtig godt og lovede rigtig godt, og jeg synes også, uddannelsen levede op til mine forventninger, da jeg startede der. 

Sorgvejlederuddannelse i selskab med engagerede eksperter

For Ann Naldal lokkede det også, at Sorgvejlederuddannelsen er skabt i samarbejde med psykolog og ph.d., Mai-Britt Guldin, som er en af de førende forskere inden for sorgområdet. Mai-Britt Guldins teorier er nemlig noget af den viden, som Ann Naldal og hendes kollegaer til daglig læner sig op ad i deres arbejde. 

Hun har en rigtig god tilgang til, hvordan man agerer i forhold til den sørgende og til sorg i det hele taget, og derfor syntes jeg, at det var vildt inspirerende, at hun har haft en finger med i spillet på den her uddannelse. 

Uddannelsen byder på 10 dages undervisning med en lang række forskellige undervisere, herunder altså Mai-Britt Guldin, og for Ann Naldal var det en fordel, at der er et bredt perspektiv på sorg, ligesom hun oplevede en klar rød tråd gennem hele uddannelsen. 

Jeg kunne godt lide, at der var meget forskellighed i det, men samtidig kunne vi jo koble alle de metoder og teorier, som Mai-Britt Guldin gav os, på det hele. Jeg synes også, at der var en fin tråd i, at vi fik alle aldre med – lige fra børn, der mister, til sorg hos ældre mennesker”, forklarer hun og fortæller videre: 

Jeg synes generelt, at der var et fint, højt fagligt niveau. Underviserne var meget engagerede, og de havde alle sammen nogle helt klare budskaber, de kom med, som man kunne tage med sig hjem. Jeg synes også, det er rigtig fint, at det er en uddannelse, der giver plads til, at man ikke behøver at være 25 år og lige kommet fra universitetet, men at man kan følge med og deltage, uden at man skal sidde og slå alting op i en ordbog. Jeg fik nogle gode værktøjer med hjem, der var mange gode budskaber og engagerede undervisere, men jeg synes også, det var et niveau, hvor alle kan være med

Med den uddannelse jeg har med mig, følte jeg mig i forvejen godt klædt på til at arbejde med sorg, så jeg kunne godt have haft nogle ting på et højere teoretisk niveau end andre, der kom med nogle andre forudsætninger, måske kunneTil gengæld fik jeg en hel masse andet med mig, som jeg ikke ville kunne have hentet andre steder. Og jeg var glad for, at det ikke blev for teoretisk. Jeg fik simpelthen så mange gode forskellige praktiske erfaringer på, som gjorde, at det satte en masse tanker i gang, og det, synes jeg, er lige så givende. Der er måske mange forsigtige ledere inden for sygeplejen, som tænker: ‘Arh, kan man blive certificeret på 10 dage? Det er jo ikke diplomniveau’, men den her uddannelse er altså super god!”.

Se også relevant uddannelse: Certificeret sorgvejleder

En vedkommende øjenåbner

Da Ann Naldal uddannede sig til sorgvejleder, var hun en del af et hold med mange forskellige faglige og personlige baggrunde, men det oplevede hun kun som en styrke. 

En af de ting, der er spændende ved den her uddannelse, er, at man kommer ud og møder mennesker fra andre faggrupper i stedet for, at man kun er en del af sin egen faggruppe. Man får rigtig mange nye perspektiver.”, fortæller hun og uddyber:

Jeg synes, det var en passende måde, holdet var sammensat på, så der var forskellige kompetencer. Der var også en god balance imellem mennesker, som kom der af personlige årsager, og dem, der kom for at kunne bruge uddannelsen direkte i deres arbejde. Jeg tror, at vi var heldige meget hurtigt at finde hinanden, selvom vi var en stor gruppe med forskellige mennesker. Det gjorde, at det var enormt tillidsvækkende, og det er rigtig godt, for det er dejligt at kunne arbejde i et rum, der er trygt. 

I det hele taget har det været en positiv oplevelse for Ann Naldal at tage uddannelsen til certificeret sorgvejlederHun har fortalt sine kollegaer om uddannelsen og delt ud af sin nye viden, og det har bl.a. gjort, at hun og kollagerne har fået øjnene op for, at de måske i fremtiden skal have noget mere sorgundervisning, særligt til nyansatte. 

Vi har selvfølgelig haft fokus på det i forvejen, men uddannelsen har givet anledning til en lille ny “brush-up” i forhold til, hvad vi skal holde fast i, og hvor vigtigt det er at få formidlet vores sorgteorier ud til nyansatte. Nogle gange skal vi tale meget mere ind i sorgen og ikke kun tale i praksiseksempler. Der tænker jeg, at den her uddannelse kan være med til at holde os på sporet af at få sat nogle flere ord på samt noget mere teori og metode.

For Ann Naldal har det også været en form for øjenåbner at blive undervist i kulturers betydning for sorg og sorgbearbejdning. 

Som sygeplejersker har vi en rigtig god idé om, hvordan vi gerne vil fikse. Vi vil gerne hjælpe, guide og lede på vej, men der er også nogle mennesker, der kommer hos os – og det synes jeg, jeg er blevet meget opmærksom på efter at have været på uddannelsen – som har en helt anden kulturel baggrund end os. Der er måske nogen, der slet ikke er vant til at tale om sorg i familien eller vant til at dele følelser. Så kan vi ikke pludselig stå og tro, at vi, på måske en uge eller 14 dage, kan hjælpe dem med at åbne for deres allerinderste følelser. Jeg synes, det har været meget givende at få noget indsigt og nogle værktøjer i menneskers kulturelle baggrund.”

Se også relevant uddannelse: Certificeret sorgvejleder 

De rette rammer for sorgsamtaler

Efter at have været på uddannelsen har hun også fået et fornyet fokus på at tale med sine patienter og de pårørende om minderitualer og bevaring af minder, ligesom hun nu i højere grad benytter den såkaldte Tosporsmodel – en model, der bl.a. understreger vigtigheden af både at være i sorgen og at pendulere ud af den og give plads til glæde 

Desuden er Ann Naldal blevet mere tydelig i rammesætningen for samtaler med patienter og pårørende, da samtalerne ofte opstår spontant og derfor nemt kan blive afbrudt. 

Der tænker jeg meget over, hvornår og hvor meget, vi skal lukke op for, for vi bliver jo lige pludselig kaldt til en anden patient, så der er bare nogle ting, som jeg ikke synes, det er ok at lukke op for, hvis ikke jeg lige så stille kan hjælpe dem med at lukke ned for det igen. Jeg tror, at den ro, jeg kommer med, og det, at jeg er blevet mere retningsgivende, er noget, der gør patienter og pårørende endnu mere trygge end før., fortæller hun og siger afsluttende:

Jeg kan varmt anbefale uddannelsen. Jeg synes, den er praksisnær, alsidig og retningsgivende. Jeg synes, man bliver klædt rigtig godt på til at turde være sammen med den sørgende. Der er en god balance i uddannelsen imellem teori og praksis, og så synes jeg, den er vedkommende for rigtig mange forskellige faggrupper. Jeg synes, det har været fantastisk!.

Se også relevant uddannelse: Certificeret sorgvejleder 

 

Relevante arrangementer

Bliv certificeret sorgvejleder
Uddannelse

Bliv certificeret sorgvejleder

Jylland & Sjælland

Bliv uddannet sorgvejleder på denne topevaluerede uddannelse udviklet i samarbejde med cand.psych., ph.d. og professor Mai-Britt Guldin.

På uddannelsen bliver du undervist af en række af de førende eksperter og praktikere på området, bl.a. psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin, professor Atle Dyregrov og hospitalspræst Christian Juul Busch.

Når du har gennemført de 5 moduler på uddannelsen, vil du bl.a. have opnået:

kompetencer og metoder til at facilitere sorggrupper og dermed tilbyde sorggruppeforløb redskaber til at opspore vedvarende sorglidelse redskaber til at undgå sekundær traumatisering i et psykisk krævende job viden om sorg hos grupperne børn og unge, forældre, døende/syge og ældre viden om sorgen ved at miste til selvmord viden om kroppens rolle i sorgprocessen, herunder hvad kropshukommelse er

Vi har nu datoer klar for 2024 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Tag en grunduddannelse eller instruktøruddannelse i mindfulness med afsæt i kognitiv adfærdsterapi. På uddannelsen undervises du – udover i mindfulnesspraksis og mindfulnessøvelser – i teorien bag, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Afhængigt af uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, f.eks. nervesystemet og affektsystemerne Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør Guidede meditationer

Der er endnu ledige pladser på vores Trin 2, som kræver et gennemført Trin 1 eller tilsvarende ved anden udbyder (kontakt os, hvis du er i tvivl om din uddannelse)

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kognitiv terapi uddannelse
Uddannelse

Kognitiv terapi uddannelse

Fyn

Denne uddannelse kvalificerer dig til at anvende kognitiv adfærdsterapi, som er én af de mest evidensbaserede og effektive metoder til behandling af psykiske og psykosociale problemstillinger.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt og består af to semestre, så du selv kan bestemme din uddannelses varighed og faglige dybde. Den består – som én af de eneste på markedet – af en kombination af digitale og fysiske kursusdage.

På denne kognitiv terapi uddannelse får du bl.a.:

Indføring i kognitiv terapis teori, strømninger og terapeutiske metoder Viden om kognitionspsykologi og neuropsykologi Træning i kognitive metoder, bl.a. kognitiv analyse og omstrukturering Øvelse i at agere i den særlige rolle som kognitiv facilitator

Hvert semester indeholder ca. 40 timers undervisning fordelt på 3 fysiske og digitale kursusdage.

Læs mere
Den forbudte sorg
Kursus

Den forbudte sorg

Jylland & Sjælland

At blive forælder til et barn med særlige behov fører ofte mange svære følelser med sig – f.eks. skyld og skam – og hverdagen kan stå på udfordrende situationer.

Som fagprofessionel er det vigtigt, at du kan navigere i forældrenes følelser og behov, og det får du styrket dine kompetencer til på denne kursusdag med Annette Due Madsen, psykolog og familieterapeut, samt Christian Juul Busch, tidligere hospitalspræst .

På dagen opnår du bl.a.:

Viden om den modsatte separationsproces og de ambivalente følelser, som forældre til handicappede børn ofte skal gennemgå Viden om, hvad forældre til børn med særlige behov ofte har brug for i deres kontakt med alle ”systemerne”, herunder kommune, sundhedsvæsen, pædagoger, lærere, aflastningspersonale osv. Praksisnære redskaber til, hvordan du som professionel bedst møder de forældre, der har børn med særlige behov, og hvordan du rummer forældrenes eventuelle frustrationer eller vrede Viden om, hvordan du taler meningsfuldt med forældre om skyldfølelse og skam uden at forøge eller negligere skyldfølelsen Viden om, hvordan du hjælper forældrene med at skabe en god og nyttig narrativ ramme for deres særlige fortælling
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere