Den blinde plet i Danmark – vold i hjemmet - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Den blinde plet i Danmark – vold i hjemmet

Signe M. Hegestand er klinisk psykolog med speciale i mennesker udsat for psykisk vold. Læs her nogle af hendes tanker om forekomsten af psykisk og fysisk vold i danske hjem og indsatsen over for denne vold.

Af Signe M. Hegestand, klinisk psykolog
psykisk_vold_hånd_over_mund
Danmark er et fredeligt land, her har vi det godt. Vi er ordentlige mennesker, der passer på de ældre, syge og børnene. Her kan vi få hjælp, hvis vi får brug for det. Det er i hvert fald den fortælling, vi har om vores lille land. For virkeligheden viser sig at være en helt anden inden for voldsområdet.

En ny undersøgelse fra Børns Vilkår (april 2022)* viser, at danske børn oplever vold i hjemmet. Hvert 5. barn (22%) i de danske 8. klasser svarer således ja til, at de har været udsat for vold inden for hjemmets fire vægge. Dét på trods af at det i 25 år har været ulovligt for forældre at slå deres børn.

Ifølge undersøgelsen oplever de danske skolebørn i endnu højere grad den meget mere subtile og usynlige voldsform, psykisk vold. Her er det 25% af de danske 8. klasseelever, der svarer ja til at have oplevet denne type vold. Det drejer sig bl.a. om, at de gentagne gange bliver nedgjort eller mødt med tavshed. Det er et højt tal – ikke mindst med tanke på, at psykisk vold siden 2019 har været strafbar i Danmark.

Se alle vores kurser og uddannelser om traumer

Vi ved desuden, at ganske mange børn vokser op i hjem, hvor de er vidner til disse voldsformer. I 2012 blev det således estimeret, at ca. 28.000-30.000 børn under 15 år kan have været vidner til vold mod deres mor**. En undersøgelse fra VIVE udgivet i 2022 viser desuden, at ca. 82.000 kvinder og 43.000 mænd årligt er udsat for fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomisk vold af en nuværende eller tidligere partner***. Undersøgelsen viser derudover, at psykisk vold er den mest udbredte form for vold.

Faktaboks_psykisk_vold

Regeringen er kommet med et ambitiøst udspil i form af en handlingsplan mod partnervold, og den skærper, at volden er et samfundsproblem, som skal løses i fællesskab. Men hvordan gør vi det? Hvordan opdager vi overhovedet vold, som måske ikke efterlader synlige tegn? Vi ved, at volden i alle dens former har meget voldsomme konsekvenser for den udsatte, men også for dem, som er vidner til den. Ikke kun på det psykiske plan, men for helbredet i det hele taget og bl.a. også i forbindelse med tilknytning til arbejdsmarkedet og økonomiske ressourcer.

Se alle vores kurser og uddannelser om traumer

Så er vi klædt på til at løfte denne opgave – at løse den danske voldsproblematik? Gennem mit arbejde har jeg haft en del kontakt til fx kommuners familieafdelinger og Familieretshuse, og jeg må desværre sige, at der ofte mangler viden, der mangler kompetencer, der mangler tid. Dynamikken i et psykisk voldeligt forhold er enormt kompleks, og det kræver indgående viden om vold, psykopatologi og reaktioner hos den udsatte at kunne hjælpe borgere udsat for vold. Nogle gange kan man som fagperson ende som en brik i dette komplekse og dysfunktionelle spil. Så det er forståeligt, at vi ikke har været bedre til at spotte volden.

Som samfund er vi nødt til at tage det alvorligt nu og sætte ressourcer af til efteruddannelse af en lang række af faggrupper – for det er ikke kun politiet og psykologer, der kan løfte denne opgave. Der er brug for lægerne, pædagogerne, socialrådgiverne, advokaterne, lærerne og mange andre. De møder børnene og forældrene, og de skal som fagpersoner være klædt godt på til at kunne skelne mellem ”almindelig” mistrivsel og så mistrivsel, som bunder i fysisk og/eller psykisk vold. De skal være klædt på til kunne gå ind i undersøgende samtaler med borgerne og skal kunne skelne mellem forskellige former for konflikter – hvornår er det dysfunktionelt, og hvad gør man, hvis det er?

Se alle vores kurser og uddannelser om traumer

Jeg håber inderligt, at vi her i Danmark i fællesskab vil løfte denne opgave, og jeg håber, at der følger ressourcer med – ikke kun økonomiske, men også tidsmæssige.

Tegn på vold mod børn

 • Børn får søvnbesvær
 • Børn får svært ved at regulere sig selv følelsesmæssigt
 • Fravær hos børn

Fysiske tegn på vold mod voksne

 • Mavepine og hovedpine
 • Ændring i kropsvægt

Psykiske tegn på vold mod voksne

 • Meget lavt selvværd
 • Svingende humør
 • Depression
 • Søvn- og koncentrationsbesvær
 • Angst

Sociale tegn på vold mod voksne

 • Isolation
 • Mister netværk
 • Har svært ved at fastholde tilknytning til arbejde eller uddannelse
 • Tegn på kontrol fra partneres side – fx at partneren altid vil deltage i møder og undersøgelser

Kilder:

*Børns Vilkår, ‘Vold mod børn’, 2022. https://bornsvilkar.dk/vold-mod-boern/

**Socialstyrelsen, ‘Børn og unge udsat for vold’. https://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/viden-om-vold/hvem-bliver-udsat-for-vold/born-og-unge-udsat-for-vold

***VIVE, ‘Partnervold i Danmark’, 2022. https://www.vive.dk/da/udgivelser/partnervold-i-danmark-2020-17358/

Relevante arrangementer

Psykisk vold
Kursus

Psykisk vold

Jylland & Sjælland

Få kompetencer til at stå stærkere i arbejdet med at hjælpe mennesker udsat for psykisk vold. På denne kursusdag stiller psykolog Signe M. Hegestand skarpt på psykisk vold, når hun bl.a. bidrager med viden om:

De forskellige psykiske voldsformer, blandt andet manipulation, projektion og isolation Faresignaler og opmærksomhedspunkter – hos voksne og børn, herunder indsigt i voldens ”normaliseringsproces” Forældre i højkonflikt – hvordan holder du fokus og sikrer, at du ikke bliver en ”brik” i spillet? Desuden fokus på forældrefremmedgørelse Voldens dynamikker – og hvordan det er muligt at bryde med en voldelig relation Viden om, hvordan du bedst støtter, rådgiver og henviser til den rette hjælp – herunder hvilken praksis det er muligt at implementere her og nu, og hvilke udfordringer der kan være i forhold til det
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Skolevægring – Bag om skolefravær
3-dages kursus

Skolevægring – Bag om skolefravær

Jylland

Skolevægring/skolefravær kan have et utal af årsager, og hvis du skal hjælpe børn, som oplever, at det er svært at komme i skole, er du nødt til at kunne arbejde med komplekse og kontekstuelle årsagsforklaringer, praksisnære redskaber og undersøgelse af skolekontekst.

På dette 3-dages kursus bliver du undervist af ph.d. i pædagogisk psykologi Tine Basse Fisker, der bl.a. sikrer, at du opnår:

Refleksioner og nye perspektiver på egen praksis Opmærksomhed på, hvilke teoretiske perspektiver man kan forstå skolefravær ud fra Praksisnære redskaber til, hvordan du sikrer dig, at du får barnets egne perspektiver med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet Praksisnære redskaber til, hvordan du styrker samarbejdet mellem skole og forældre bedst muligt Ideer og gensidig inspiration til tiltag, skolen kan iværksætte, så barnet støttes i at komme i skole igen Praksisafprøvninger af mikrointerventioner undervejs i kursusforløbet
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Pædagogisk behandlingsarbejde med udsatte børn og unge
Uddannelse

Pædagogisk behandlingsarbejde med udsatte børn og unge

Med forløbet sørger Henriette Lieblein Misser bl.a. for, at du får viden om tilknytningsmønstre, ADHD, angst, anbringelse og samvær samt pædagogiske tilgange. Få 6-7 timers læring fordelt på 43 digitale lektioner.

Tager du hele forløbet, har du desuden mulighed for at tilkøbe en eksaminationsdel, hvor du får online supervision af Henriette Misser og derefter skriver en eksamensopgave.

[Digital uddannelse] Fuld uddannelse inkl. supervision og eksamination: Pris: 6.500 kr. ekskl. moms. [Digital uddannelse] Fuld uddannelse UDEN supervision og eksamination: Pris: 4.000 kr. ekskl. moms [TILKØB] Supervision og eksamination: Pris: 2.500 kr. ekskl. moms

Du har adgang til alle digitale lektioner i 3 år fra købsdato.

Læs mere
Masterclass i personlighedsforstyrrelser
4-dages forløb

Masterclass i personlighedsforstyrrelser

Fyn & Sjælland

Det kan føles meget udfordrende – nogle gange ligefrem utrygt – at indgå i professionelle relationer til borgere med personlighedsforstyrrelser. Sammen med psykolog, Anja Leavens, har vi derfor udviklet dette masterclass-forløb, som klæder dig godt på til at sikre et givende og trygt relationsarbejde med disse borgere. 

I løbet af 4 intensive dage opnår du bl.a.: 

Indgående viden om personlighedsdannelsen og en bredere forståelse for diagnoserne, personlighedsstrukturer og adfærd  Redskaber til at optimere dialogen og samarbejdet med borgeren/klienten som følge af et større indblik i den personlighedsforstyrredes forestillingsverden  Viden om dynamikker og risikozoner for personer med en personlighedsforstyrrelse  Redskaber til at passe godt på dig selv og undgå professionel slitage 

Næste kursus starter d. 7. oktober 2024 i Fredericia. 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere