Den kognitive diamant - Hvad er det, og hvordan kan du bruge den
Personlig udvikling
Artikel

Den kognitive diamant

Hvad er den kognitive diamant, og hvordan kan du bruge den i dit arbejde? Læs om den kognitive diamant her - og lær at bruge den!

Den kognitive diamant

Hvad er den kognitive diamant?

“Den kognitive diamant” er en grundmodel i kognitiv adfærdsterapi, der anvendes til at hjælpe personer med at nedbringe angstsymptomer. Modellen er en visuel fremstilling af den komplekse sammenhæng mellem vores tanker, følelser, krop og adfærd, og hvordan disse elementer påvirker hinanden.

Modellen opstiller en sammenhæng mellem de fire elementer i den kognitive diamant, hvor vores tanker danner grundlaget for vores følelser, som igen påvirker vores krop og adfærd. Angst opstår, når vi oplever negative eller distræte tanker, der fører til ubehagelige følelser, som kan manifestere sig som kropslige symptomer og ændre vores adfærd.

Lær at bruge den kognitive diamant på vores kognitiv terapi uddannelse

Hvad er de 4 elemeter i den kognitive diamant?

Tanker: Tanker refererer til individets indre dialog og de overbevisninger, de har om sig selv, andre og verden omkring dem. De er ofte automatiske og ubevidste, men har en betydelig indflydelse på vores følelser og adfærd. I kognitiv terapi er det vigtigt at identificere og udfordre negative eller dysfunktionelle tanker, som kan bidrage til psykiske problemer.

Følelser: Følelser er subjektive oplevelser, der stammer fra vores tanker og perceptioner. De kan variere fra glæde og lykke til vrede, sorg, eller angst. Inden for rammerne af kognitiv terapi undersøges følelser for at forstå, hvordan de er knyttet til individets tanker og adfærd. Terapeuten hjælper individet med at genkende og håndtere vanskelige følelser på en mere produktiv måde.

Adfærd: Adfærd refererer til de handlinger eller reaktioner, en person udviser i forskellige situationer. Denne adfærd er ofte et direkte resultat af individets tanker og følelser. Ved hjælp af kognitiv terapi kan terapeuter hjælpe klienter med at ændre destruktive eller uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der bidrager til deres psykiske problemer.

Kropslige reaktioner: Dette element af den kognitive diamant fokuserer på fysiske manifestationer som reaktion på tanker, følelser og adfærd. Disse kan inkludere ændringer i hjerterytme, vejrtrækning, muskelspænding eller andre fysiologiske reaktioner. Inden for kognitiv terapi lærer individer at blive mere opmærksomme på deres kropslige reaktioner og at bruge denne bevidsthed til bedre at håndtere stress og angst.

Den kognitive diamant er en central model i kognitiv terapi, der viser, hvordan tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner er indbyrdes forbundne. Ved at arbejde med disse fire elementer kan terapeuter hjælpe klienter med at forstå og ændre dysfunktionelle tankemønstre og adfærd.

Arbejdet med den kognitive diamant

For at arbejde med den kognitive diamant er det første skridt at forstå angsts udtryksformer og hvordan de påvirker de forskellige elementer i modellen. Dette kan inkludere at identificere negative eller distræte tanker, der fører til angst, og undersøge hvordan disse tanker påvirker vores følelser, krop og adfærd.

En af de mest almindelige teknikker i den kognitive diamant er “kognitiv restrukturering”, hvor man undersøger og udfordrer negative eller distræte tanker, og erstatter dem med mere realistiske og hjælpsomme tankemønstre. Dette kan inkludere at udfordre negative overbevisninger, at ændre negative tankemønstre til positive, og at anvende positive affirmations.

En anden teknik er “kropsbevidsthed”, hvor man fokuserer på at opdage og regulere kropslige symptomer på angst, såsom vejrtrækning, hjertebanken og muskelspændinger. Ved at øve sig i at opdage og regulere disse symptomer, kan man opleve en reduceret angst og øge sin evne til at håndtere stressende situationer.

En tredje teknik er “eksponering”, hvor man gradvist udsætter sig for situationer eller objekter, der tidligere har ført til angst. Ved at øve sig i at håndtere disse situationer eller objekter, kan man opleve en reduceret angst og øge sin tillid til at håndtere stressende situationer i fremtiden.

Lær meget mere på vores kognitive terapi uddannelse

Kognitiv terapi uddannelse – Modulopbygget uddannelse i det kognitive univers” er en uddannelse for dem, der ønsker at forstå og arbejde med den kognitive diamant på dybt niveau. Uddannelsen er opdelt i fire semestre, hvor du får en grundlæggende viden om kognitiv terapi, lærer at arbejde som en kognitiv facilitator, opbygger terapeutiske færdigheder og får en indføring i tredje bølge kognitiv terapi.

På 1. semester – Grunduddannelsen i Kognitiv Terapi og Metode, lærer du om de kognitive præmisser og universelle love, det kognitive system i den menneskelige hjerne og det kognitive mindset. Du får også træning i brugen af den kognitive grundmodel “diamanten” og kognitiv analyse.

På 2. semester – Rollen som kognitiv facilitator, fokuseres der på din rolle som kognitiv facilitator, og hvordan du kan hjælpe mennesker med at tænke anderledes og handle anderledes.

På 3. semester – Terapeutiske færdigheder som kognitiv facilitator, fokuseres der på opbygningen af terapeutiske færdigheder i forhold til forskellige konkrete problematikker som angst, stress og depression, og personlighedsforstyrrelser.

På 4. semester – Tredje bølge kognitiv terapi, får du en indføring i de forskellige terapiformer, der tilhører tredje bølge kognitiv terapi, såsom metakognitiv terapi, mindfulness, CFT og ACT.

Uddannelsen giver dig en solid forståelse af den kognitive diamant og mulighed for at anvende denne viden i praksis, når du skal hjælpe mennesker med at håndtere deres angstsymptomer og andre kognitive udfordringer. Læs mere her!

Relevante arrangementer

Kognitiv terapi uddannelse
Uddannelse

Kognitiv terapi uddannelse

Fyn

Denne uddannelse kvalificerer dig til at anvende kognitiv adfærdsterapi, som er én af de mest evidensbaserede og effektive metoder til behandling af psykiske og psykosociale problemstillinger.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt og består af to semestre, så du selv kan bestemme din uddannelses varighed og faglige dybde.

På denne kognitiv terapi uddannelse får du bl.a.:

Indføring i kognitiv adfærdsterapis teori, strømninger og terapeutiske metoder Viden om kognitionspsykologi og neuropsykologi Træning i kognitive metoder, bl.a. kognitiv analyse og omstrukturering Øvelse i at agere i den særlige rolle som kognitiv facilitator

Hvert semester indeholder ca. 40 timers undervisning fordelt på fysiske og digitale kursusdage.

OBS: Vi har få pladser tilbage på grunduddannelsen (1. semester) i foråret 2024. Opstartsmødet er afholdt, men første fysiske kursusdag er d. 4. marts 2024. Kontakt os på [email protected], hvis du ønsker en plads på holdet.

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Vil du undervise i mindfulness eller bruge mindfulness som et redskab til at hjælpe dine borgere?

OBS: Opstartsmødet på Trin 1 er afholdt, men du kan stadig nå at få en plads på holdet! Det kræver blot, at du kan afsætte tid til at se det digitale indhold (ca. 11-12 timer). Kontakt os for at høre mere.

På disse mindfulnessuddannelser underviser cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt ikke blot i mindfulnesspraksis, men også i den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Udover undervisning i konkret mindfulnesspraksis får du således også undervisning i, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Vi udbyder både en grunduddannelse og mindfulnessinstruktøruddannelse (inkl. certificering).

Afhængigt af din mindfulness uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, bl.a. nervesystemet og affektsystemerne Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør Guidede meditationer

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Følelser under lup – sådan skabes og reguleres følelser
Kursus

Følelser under lup – sådan skabes og reguleres følelser

Jylland & Sjælland

sådan skabes og reguleres følelser

Læs mere
Salutogen & regenerativ ledelse
Kursus

Salutogen & regenerativ ledelse

Jylland & Sjælland

Denne kursusdag præsenterer for første gang i Danmark en ny og banebrydende sammenlægning af to værdi-, lærings- og helhedsorienterede ledelsesbegreber: Salutogen ledelse og regenerativ ledelse. De to koncepter beriger hinanden og kan sammen tilbyde en bæredygtig og langtidsholdbar vej for fremtidens ledere, medarbejdere og et vellykket arbejdsliv.

På dagen kommer du i selskab med forsker og sundhedsinnovator Peter Thybo samt ph.d. i naturpsykologi Simon Høegmark. Sammen giver de dig bl.a.:

Indsigt i evidensbaserede salutogene lære- og udviklingsprocesser og de vigtigste beskyttende faktorer bag udvikling af langtidsfriske ledere og medarbejdere – samt hvordan du konkret kan fremme disse faktorer i praksis Konkrete redskaber til at føre salutogen ledelse ud i praksis i en kompleks og foranderlig verden i et højt tempo Værktøjer til, hvordan du rammer et højt motivationsniveau hos medarbejdere ved at kunne finde det effektive ”sweet spot” mellem opgavens krav og medarbejderens ressourcer Indsigt i naturens udfoldelse, rytmer og organiske processer Inspiration til at skabe ledelse, der har en stærkere forbundethed med naturen, herunder ledelse ud fra naturens syv principper Indsigt i den evidensbaserede NBMC-metode (Nature, Body, Mind, Community)
Læs mere