Den kognitive diamant - Hvad er det, og hvordan kan du bruge den
Personlig udvikling
Artikel

Den kognitive diamant

Hvad er den kognitive diamant, og hvordan kan du bruge den i dit arbejde? Læs om den kognitive diamant her - og lær at bruge den!

Den kognitive diamant

Hvad er den kognitive diamant?

“Den kognitive diamant” er en grundmodel i kognitiv adfærdsterapi, der anvendes til at hjælpe personer med at nedbringe angstsymptomer. Modellen er en visuel fremstilling af den komplekse sammenhæng mellem vores tanker, følelser, krop og adfærd, og hvordan disse elementer påvirker hinanden.

Modellen opstiller en sammenhæng mellem de fire elementer i den kognitive diamant, hvor vores tanker danner grundlaget for vores følelser, som igen påvirker vores krop og adfærd. Angst opstår, når vi oplever negative eller distræte tanker, der fører til ubehagelige følelser, som kan manifestere sig som kropslige symptomer og ændre vores adfærd.

Lær at bruge den kognitive diamant på vores kognitiv terapi uddannelse

Hvad er de 4 elemeter i den kognitive diamant?

Tanker: Tanker refererer til individets indre dialog og de overbevisninger, de har om sig selv, andre og verden omkring dem. De er ofte automatiske og ubevidste, men har en betydelig indflydelse på vores følelser og adfærd. I kognitiv terapi er det vigtigt at identificere og udfordre negative eller dysfunktionelle tanker, som kan bidrage til psykiske problemer.

Følelser: Følelser er subjektive oplevelser, der stammer fra vores tanker og perceptioner. De kan variere fra glæde og lykke til vrede, sorg, eller angst. Inden for rammerne af kognitiv terapi undersøges følelser for at forstå, hvordan de er knyttet til individets tanker og adfærd. Terapeuten hjælper individet med at genkende og håndtere vanskelige følelser på en mere produktiv måde.

Adfærd: Adfærd refererer til de handlinger eller reaktioner, en person udviser i forskellige situationer. Denne adfærd er ofte et direkte resultat af individets tanker og følelser. Ved hjælp af kognitiv terapi kan terapeuter hjælpe klienter med at ændre destruktive eller uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der bidrager til deres psykiske problemer.

Kropslige reaktioner: Dette element af den kognitive diamant fokuserer på fysiske manifestationer som reaktion på tanker, følelser og adfærd. Disse kan inkludere ændringer i hjerterytme, vejrtrækning, muskelspænding eller andre fysiologiske reaktioner. Inden for kognitiv terapi lærer individer at blive mere opmærksomme på deres kropslige reaktioner og at bruge denne bevidsthed til bedre at håndtere stress og angst.

Den kognitive diamant er en central model i kognitiv terapi, der viser, hvordan tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner er indbyrdes forbundne. Ved at arbejde med disse fire elementer kan terapeuter hjælpe klienter med at forstå og ændre dysfunktionelle tankemønstre og adfærd.

Arbejdet med den kognitive diamant

For at arbejde med den kognitive diamant er det første skridt at forstå angsts udtryksformer og hvordan de påvirker de forskellige elementer i modellen. Dette kan inkludere at identificere negative eller distræte tanker, der fører til angst, og undersøge hvordan disse tanker påvirker vores følelser, krop og adfærd.

En af de mest almindelige teknikker i den kognitive diamant er “kognitiv restrukturering”, hvor man undersøger og udfordrer negative eller distræte tanker, og erstatter dem med mere realistiske og hjælpsomme tankemønstre. Dette kan inkludere at udfordre negative overbevisninger, at ændre negative tankemønstre til positive, og at anvende positive affirmations.

En anden teknik er “kropsbevidsthed”, hvor man fokuserer på at opdage og regulere kropslige symptomer på angst, såsom vejrtrækning, hjertebanken og muskelspændinger. Ved at øve sig i at opdage og regulere disse symptomer, kan man opleve en reduceret angst og øge sin evne til at håndtere stressende situationer.

En tredje teknik er “eksponering”, hvor man gradvist udsætter sig for situationer eller objekter, der tidligere har ført til angst. Ved at øve sig i at håndtere disse situationer eller objekter, kan man opleve en reduceret angst og øge sin tillid til at håndtere stressende situationer i fremtiden.

Lær meget mere på vores kognitive terapi uddannelse

Kognitiv terapi uddannelse – Modulopbygget uddannelse i det kognitive univers” er en uddannelse for dem, der ønsker at forstå og arbejde med den kognitive diamant på dybt niveau. Uddannelsen er opdelt i fire semestre, hvor du får en grundlæggende viden om kognitiv terapi, lærer at arbejde som en kognitiv facilitator, opbygger terapeutiske færdigheder og får en indføring i tredje bølge kognitiv terapi.

På 1. semester – Grunduddannelsen i Kognitiv Terapi og Metode, lærer du om de kognitive præmisser og universelle love, det kognitive system i den menneskelige hjerne og det kognitive mindset. Du får også træning i brugen af den kognitive grundmodel “diamanten” og kognitiv analyse.

På 2. semester – Rollen som kognitiv facilitator, fokuseres der på din rolle som kognitiv facilitator, og hvordan du kan hjælpe mennesker med at tænke anderledes og handle anderledes.

På 3. semester – Terapeutiske færdigheder som kognitiv facilitator, fokuseres der på opbygningen af terapeutiske færdigheder i forhold til forskellige konkrete problematikker som angst, stress og depression, og personlighedsforstyrrelser.

På 4. semester – Tredje bølge kognitiv terapi, får du en indføring i de forskellige terapiformer, der tilhører tredje bølge kognitiv terapi, såsom metakognitiv terapi, mindfulness, CFT og ACT.

Uddannelsen giver dig en solid forståelse af den kognitive diamant og mulighed for at anvende denne viden i praksis, når du skal hjælpe mennesker med at håndtere deres angstsymptomer og andre kognitive udfordringer. Læs mere her!

Relevante arrangementer

Kognitiv terapi uddannelse
Uddannelse

Kognitiv terapi uddannelse

Fyn

Denne uddannelse kvalificerer dig til at anvende kognitiv adfærdsterapi, som er én af de mest evidensbaserede og effektive metoder til behandling af psykiske og psykosociale problemstillinger.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt og består af to semestre, så du selv kan bestemme din uddannelses varighed og faglige dybde. Den består – som én af de eneste på markedet – af en kombination af digitale og fysiske kursusdage.

På denne kognitiv terapi uddannelse får du bl.a.:

Indføring i kognitiv terapis teori, strømninger og terapeutiske metoder Viden om kognitionspsykologi og neuropsykologi Træning i kognitive metoder, bl.a. kognitiv analyse og omstrukturering Øvelse i at agere i den særlige rolle som kognitiv facilitator

Hvert semester indeholder ca. 40 timers undervisning fordelt på 3 fysiske og digitale kursusdage.

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Tag en grunduddannelse eller instruktøruddannelse i mindfulness med afsæt i kognitiv adfærdsterapi. På uddannelsen undervises du – udover i mindfulnesspraksis og mindfulnessøvelser – i teorien bag, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Afhængigt af uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, f.eks. nervesystemet og affektsystemerne Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør Guidede meditationer

Der er endnu ledige pladser på vores Trin 2, som kræver et gennemført Trin 1 eller tilsvarende ved anden udbyder (kontakt os, hvis du er i tvivl om din uddannelse)

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet
Kursus

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet

Jylland & Sjælland

I det daglige arbejde inden for socialpædagogik og omsorgsfeltet er nærvær og omsorg to uundværlige elementer. Men disse nøglekvaliteter kan med tiden føre til omsorgstræthed og udbrændthed. Hvordan bevarer du din mentale og fysiske trivsel, så du kan fortsætte med at yde den bedste omsorg?

Oplev underviser Maja Pålsson, psykomotorisk terapeut og psykoterapeut MPF, på dette kursus dedikeret til at udforske og forstå de dybere lag af relationsarbejdet gennem en kombination af teori og praksis. Du får bl.a.:

Viden om kroppens intelligensformer gennem begrebet embodiment Konkrete metoder og øvelser til at afbalancere dit nervesystem og styrke dit nærvær Skærpede relationskompetencer i praksis Forståelse af dine egne reaktionsmønstre i mødet med borgeren Strategier til at styrke dit nærvær og undgå at blive følelsesmæssigt drænet

Tilmeld dig og dine kollegaer her på siden.

Læs mere
Sæt grænser respektfuldt
Kursus

Sæt grænser respektfuldt

Jylland & Sjælland

Hvordan sætter du på tydelig – men ikke optrappende – vis grænser, når du i dit arbejde med borgere oplever udfordrende eller ligefrem ubehagelig adfærd?

Dét lærer Stine Lukowski – cand.soc. og specialist i vredeshåndtering – dig om på dette praksisnære kursus. Hun sørger bl.a. for, at du opnår:

Indsigt i, hvordan du kan se bag om vreden – både når den opstår hos borgeren, eller hvis du mærker den hos dig selv Konkrete metoder til at arbejde med grænsesætning Redskaber til at håndtere uforudsigelige situationer Et afsæt til at arbejde med omsorg mellem medarbejderne

Nysgerrig på at vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere