Lyt til podcast: Hvad er Embodied Leadership? - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Lyt til podcast: Hvad er Embodied Leadership?

Hvad er Embodied Leadership, og hvilken forskel kan denne ledelsesform gøre i dit arbejde? Lyt med i dette afsnit fra podcasten “Med kroppen som øre”.

Af Nana Rafn
Embodied Leadership
 Som leder skal du navigere og tage beslutninger i en verden, der konstant forandrer sig, ligesom du skal formå at skabe gode relationer til mange forskellige typer af medarbejdere og samarbejdspartnere.

Alt dette uden nogen eksakt opskrift på, hvordan du bedst griber lederskabet an.  

Det betyder, at der er et væld af ledelsestilgange og –redskaber, du kan gribe fat i. Blandt disse er Embodied Leadership, også kaldet Kropslig Ledelse. 

Embodied Leadership dækker kort sagt over en ledelsesform, hvor fokus er på at skabe nærvær og stabilitet. Når vi føler os forbundet med og bruger kroppen vores ledelse, opnår vi en indre ro, som hjælper os med at træffe bedre beslutninger, tænke klart og indgå i relationer på en givende måde – bl.a. fordi vi bliver opmærksomme på, hvordan vi reagerer på konflikter og dermed får en helt anden forståelse for, hvordan vi konfliktnedtrapper. 

Foruden at være cand.mag. i psykologi og voksenpædagogik samt kropsterapeut, er Sofie Kempf ekspert i Embodied Leadership og opfattes som en af de førende i Danmark på området.

I dette afsnit af Sofie Kempfs podcastserie “Med kroppen som øre” har hun besøg af Ane Kastberg, som er pædagogisk konsulent og teamleder på dagtilbudsområdet i Rudersdals Kommune. Hun fortæller om, hvordan hun bruger Embodied Leadership i sit arbejdsliv – både i forhold til sit personlige lederskab og i arbejdet med sit team.

Du kan høre afsnittet lige herunder. God fornøjelse! 

Forløb i Embodied Leadership

I september har vi opstart på et udbytterigt forløb udviklet i samarbejde med Sofie Kempf, hvor du bliver trænet i Embodied Leadership. 

Forløbet kan bl.a. bidrage til, at du får et øget kendskab til dig selv, dit kropslige fundament og dets forbundethed til din mentale tilstand; mere givende relationer; træning i bæredygtig brug af dig selv i dit lederskab; træning i at lytte på en måde, der inviterer til tillid samt styrket nærvær. 

Nysgerrig på at vide mere om forløbet? Så læs med lige her. 

Relevante arrangementer

Kropslig ledelse
Uddannelse

Kropslig ledelse

Fyn, Jylland & Sjælland

Få kendskab til og bliv trænet i kropsligt lederskab – Embodied Leadership – så du leder ud fra et stabilt fundament, hvor tanker, følelser og krop spiller sammen til gavn for dig og dine medarbejdere.

Din underviser er kropsterapeut Sofie Kempf, og med forløbet opnår du:

Øget kendskab til dig selv, dit kropslige fundament og dets forbundethed med din mentale tilstand Træning i en bæredygtig brug af dig selv i dit lederskab, så du bevidst kan træde ud af ‘hamsterhjulet’ og ind i nærværet Træning i at lytte på en måde, der inviterer til tillid Øget bevidsthed om din krops betydning for kvaliteten af de relationer, du indgår i Styrket nærvær, opmærksomhed og mod

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere om vores Corona-tiltag her.

Læs mere
Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere
Støjfri ledelse med Bastian Overgaard
Kursus

Støjfri ledelse med Bastian Overgaard

Jylland & Sjælland

”Shh!” Netop stilhed er kernen i støjfri ledelse, hvor der luges ud i overflødig kommunikation, så arbejdsdagen giver plads til fordybelse og nærvær vha. strategisk facilitering af stilhed.

Lær om støjfri ledelse i selskab med ledelsesrådgiver Bastian Overgaard, der på dette kursus bidrager med:

Viden om, hvordan overflødig snak påvirker vores fokus, samarbejde og trivsel Redskaber til, hvordan du anvender stilhed som et stærkt ledelsesværktøj Inspiration til, hvordan du selv klarer ”stilhedens pres” Viden om, hvordan du undgår, at den psykologisk tryghed drukner i ”mig-tænkning”
Læs mere