Naturterapi kan hjælpe psykisk sårbare borgere - Seminarer
Nyhedsmails
Artikel

Naturterapi kan hjælpe psykisk sårbare borgere

Naturterapi, eller ecoterapi, vinder stærkt frem! Forskning viser, at ophold i naturen og naturterapeutiske metoder giver varige ressourcer til borgere, som er ramt af stress, angst, depression og PTSD-symptomer. Derfor har vi sammensat en uddannelse i naturterapi. Uddannelsen er for dig, der gerne vil anvende naturterapi som en sundhedsfremmende ressource i dit arbejde med psykisk […]

Naturterapi
Naturterapi, eller ecoterapi, vinder stærkt frem! Forskning viser, at ophold i naturen og naturterapeutiske metoder giver varige ressourcer til borgere, som er ramt af stress, angst, depression og PTSD-symptomer.

Derfor har vi sammensat en uddannelse i naturterapi. Uddannelsen er for dig, der gerne vil anvende naturterapi som en sundhedsfremmende ressource i dit arbejde med psykisk sårbare unge og voksne, og som gerne vil have kompetencer til at facilitere restituerende gruppeforløb i naturen.

Uddannelsen har fokus på at skabe en stærk forbindelse mellem natur, krop og psyke. Ved at lave rum og støttemiljøer i naturen og ved arbejde med spontan opmærksomhed, kropsorienterede aktiviteter, lege og samtaler i naturen opnås en betydelig effekt. Det handler om at genvinde et selvværd og et fællesskab, så borgeren får større livsmod og handlekraft.

På uddannelsen får du

  • konkrete redskaber til at bruge naturen som medbehandler
  • kompetencer til at arbejde med opmærksomhedstræning med fokus på spontan opmærksomhed og meditation
  • redskaber til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde – herunder arbejde med sanseøvelser, motorik, nervebaner, yoga, Chi gong, leg og åndedræt
  • viden omkring effekten af gruppedynamik, narrativ praksis og evolutionspsykologi
  • værktøjer til at arbejde med resiliens i forhold til den enkelte borger

Efter uddannelsen har du udviklet kompetencer til at afvikle recovery-forløb i naturen. Og du har fået redskaber til at forstå og optimere rollen som facilitator/leder af forløbene med fokus på at give den enkelte borger handlekompetencer til at ændre livsstil og vaner. 

Uddannelsen tager udgangspunkt i den nyeste viden og forskning kombineret med en praksisnær tilgang. En stor del af undervisningen foregår udenfor med øvelser og tilstedeværelse i naturen. Læs mere om uddannelsen i naturterapi og tilmeld dig her.